De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Takes gas transport further Groningen, Externe veiligheid Voor TAJX buitendienst 30-10-2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Takes gas transport further Groningen, Externe veiligheid Voor TAJX buitendienst 30-10-2008."— Transcript van de presentatie:

1 takes gas transport further Groningen, Externe veiligheid Voor TAJX buitendienst 30-10-2008

2 Plaatsgebonden risico (PR) Definitie Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon die zich continu en onbeschermd op een bepaalde geografische locatie bevindt, overlijdt ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit.  Risico op een bepaalde plaats  Bruikbaar als vergelijkingswaarde risico’s  Geen relatie met werkelijke kans op overlijden Risico = kans x gevolg PR = faalfrequentie x letaliteit op de beschouwde plaats (Letaliteit = kans op overlijden)

3 10 -5 10 -6 10 -7 Plaatsgebonden risico Per segment 5 parameters 1.Diameter 2.Wanddikte 3.Staalsoort 4.Ontwerpdruk 5.Gronddekking faalfreq f i letaliteit p i Nieuw: PR

4 10 -5 10 -6 10 -7 10 -6 10 -5 Per segment 5 parameters 1.Diameter 2.Wanddikte 3.Staalsoort 4.Ontwerpdruk 5.Gronddekking

5 Nieuw: PR 10 -5 10 -6 10 -5

6 Nieuw: PR 10 -5 10 -6 10 -5

7 10 -6 10 -5 Geen bebouwing Alleen beperkt kwetsbare bebouwing Ook kwetsbare bebouwing

8 *Zie het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) artikel 1 en de circulaire RNVGS bijlage 2 www.vrom.nl/get.asp?file=Docs/milieu/Externeveiligheid_circulairerisiconormering.pdf www.vrom.nl/get.asp?file=docs/kamerstukken/Fri25Jun20041250570200/Besluitexterneveilig heid.pdfwww.vrom.nl/get.asp?file=Docs/milieu/Externeveiligheid_circulairerisiconormering.pdf www.vrom.nl/get.asp?file=docs/kamerstukken/Fri25Jun20041250570200/Besluitexterneveilig heid.pdf *** Dit is de inzet van VROM in het EV-beleid  Grenswaarde: objecten mogen niet binnen de contour vallen; zo nodig maatregelen treffen  Richtwaarde: objecten in principe buiten contour; gemotiveerd afwijken toegestaan  Geen verschil tussen bestaande en nieuwe bebouwing*** PR norm

9 Kwetsbaar en beperkt kwetsbaar Zie BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) en straks: AMvB buisleidingen  Kwetsbaar (o.a.): –Woningen > 2 per ha. –Ziekenhuizen, bejaardentehuizen, verpleegtehuizen –Scholen, kinderopvangverblijven –Kantoorgebouwen, hotels > 1500 m 2 vloeroppervlak –Winkelcentra > 5 winkels en > 1000 m 2 vloeropp. –Kampeer- en recreatieterreinen > 50 personen  Beperkt kwetsbaar: –Woningen <= 2 per ha. –Lintbebouwing “loodrecht” op de leiding –Winkels –Kantoorgebouwen, hotels etc. <= 1500 m 2 vloeropp. –Sporthallen, zwembaden, speeltuinen –Sport- en kampeerterreinen <= 50 personen

10 Voorbeeld PR contouren (1)

11

12

13 Groepsrisico (GR) Definitie Het groepsrisico is de kans per jaar dat in één keer een groep mensen van een bepaalde grootte slachtoffer wordt van een ongeval.  Afhankelijk van aanwezigheid personen (dus wel omgeving betrekken)  Geen getal maar een curve Risico = kans x gevolg GR = functie van kans op een aantal dodelijke slachtoffers (PR = faalfrequentie x letaliteit op de beschouwde plaats)

14 GR norm  Gebeurtenis met veel slachtoffers mag minder vaak voorkomen dan gebeurtenis met weinig slachtoffers  Geen norm maar een Oriënterende waarde (OW) Voor leidingen: >= 10 slachtoffers: f = 10 -4 per km per jaar >= 100 slachtoffers: f = 10 -6 per km per jaar >= 1000 slachtoffers: f = 10 -8 per km per jaar f x N 2 = 10 -2 per km per jaar Voor installaties: f x N 2 = 10 -3 per jaar

15 Groepsrisico berekening voor leidingen Een FN-curve berekenen voor 1 kilometer leiding • 1 kilometer leiding opdelen in kleine segmenten • elk segment i heeft een faalfrequentie f i • voor segment i aantal slachtoffers N overdag en ‘s nachts berekenen  twee punten in FN-tabel • cumulatieve tabel gemaakt met het aantal slachtoffers (N) en de frequentie behorend bij N of meer slachtoffers. faalfreq f i 1 km leiding warmtestralingcontour

16 Groepsrisicocurve Het groepsrisico stelt grenzen aan het aantal personen dat aanwezig mag zijn nabij een object met gevaarlijke stoffen of een transportroute waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd

17 Nieuwbouwplan Lengte te inventariseren bevolkingsdichtheid*: L nieuwbouw + aan weerszijden 1 km + 2 x IA *Gemeten langs de leiding Breedte: IA aan weerszijden van de leiding IA = inventarisatieafstand (afhankelijk van diameter en ontwerpdruk van de leiding) IA c + d =1 km a + b =1 km IA a b c d L nieuwbouw leiding Inventarisatiezone bevolkingsdata

18 Berekening aantal slachtoffers PSG 3 (Guidelines for quantitative risk assessment (“Paarse boek”):  Eerste 20 seconden  Bewoners aanwezig (tijdafhankelijkheid): –overdag 70% –‘s nachts 100% Tot 35 kW/m 2 : 100% letaliteit Tussen 35 kW/m 2 en 10 kW/m 2 :  Afhankelijk van warmtestraling (afstand)  Alleen buitenshuis slachtoffers –overdag: 7% buitenshuis –‘s nachts: 1% buitenshuis  Kleding reductiefactor 0,14 Buiten 10 kW/m 2 : geen slachtoffers Gevolg: bevolking buiten 35 kW/m 2 draagt maar voor een paar procent bij aan het GR % aantal aanwezigen 100% 35 kW/m 2 10 kW/m 2 Buiten 35 kW/m2: 1. Afhankelijk van afstand 2. Alleen buiten 3. Kleding beschermt Binnen 35 kW/m2: 100% letaliteit

19 1% let 100% let PR 10 -6 Belemmerde strook = 0 meter (“op de leiding”)

20 1% let 100% let PR 10 -6 Belemmerde strook Maatregel(en) bij de leiding

21 1% let 100% let Belemmerde strook PR 10 -6

22 1% let 100% let Belemmerde strook PR 10 -6 Verstandig ruimtegebruik

23 takes gas transport further Groningen, EV rekenprogramma voor gemeenten (Concept) 30-10-2008

24 Topografische kaart inlezen (bitmap) 2 RD XY punten Aangeven + 1 controlepunt Polygoon van gebied aangeven (RD XY) Leidingbeh.maakt bestand leidingdata in polygoongebied Bestand polygoon opsturen aan leidingbeheerder Leidingdata wordt naar aanvrager gestuurd Leidingdata in rekenprogramma inlezen PR contour berekenen en tekenen Bevolkingsdata Invoeren GR berekening -Grafiek OW/stat -FN curve(s) Rapport maken EV specialist Leidingbeheerder Computer Workflow

25 186710,14 332876,76 187800,99 332126,34 186841,87 332192,94 Opvragen leidinggegevens Leidingdata naar aanvrager Polygoon coordinaten naar leidingbeheerder

26 186710,14 332876,76 187800,99 332126,34 186841,87 332192,94 50 220 60 100 50 Invoeren bevolkingsdata

27 186710,14 332876,76 187800,99 332126,34 186841,87 332192,94 680 personen Invoeren bevolkingsdata

28 Resultaten Plaatsgebonden risico 186710,14 332876,76 187800,99 332126,34 186841,87 332192,94 680 personen

29 “Overschrijdingsfactor” Y x OW Groepsrisico: Overschrijdingsfactor

30 Berekening groepsrisico langs de leiding

31

32

33

34

35

36

37

38 takes gas transport further Groningen,


Download ppt "Takes gas transport further Groningen, Externe veiligheid Voor TAJX buitendienst 30-10-2008."

Verwante presentaties


Ads door Google