De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodiek overige leidingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodiek overige leidingen"— Transcript van de presentatie:

1 Methodiek overige leidingen
Margreet Spoelstra – RIVM – 2 december 2009

2 Wat doet RIVM? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt overheden. 1500 mensen.

3 Wat doet CEV? Het Centrum Externe Veiligheid (CEV) adviseert en ondersteunt overheden op het gebied van ‘veiligheid buiten de poort’. 25 mensen werkzaam Inrichtingen, buisleidingen, spoor, PGS 15-opslagen, mijnbouwinrichtingen, arbeidsveiligheid, stuwadoors, LPG, ammoniakkoelinstallaties enz. Safeti-NL, CAROLA, (RRGS) Vragen provincies, gemeentes, brandweer, VROM-inspectie (beoordelen QRA’s).

4 Buisleidingen Indeling: Hogedruk aardgasleidingen K1K2K3-leidingen
Overige leidingen

5 Consequentie-onderzoek
Procedure Aardgas K1K2K3 Overige leidingen Termijnen OL Methodiek in ontwikkeling Q1 2010 Consequentie-onderzoek ‘’ - Q3 2010 Invoering Als er een methodiek is, dan worden er eerst generieke berekeningen gedaan door de leidingeigenaren t.b.v. het consequentie-onderzoek. De resultaten hiervan kunnen ingevoerd worden in het RRGS (voor overige leidingen zitten deze gegevens nog niet in het RRGS). Uit consequentie-onderzoek komen knelpunten naar voren. Hierbij zal gekeken worden naar de treffen maatregelen en de waardering daarvan. Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB) en Regeling Externe Veiligheid Buisleidingen (REVB)

6 Proces buisleidingen Prioriteit: 1) Hogedruk aardgas leidingen
12500 km (70%), geheel Nederland 2) K1K2K3 leidingen 2300 km (13%), midden en zuid Nederland 3) Overige leidingen 3000 km (17%), Zeeland en Zuid-Holland (etheen, chloor, CO2 enz)

7 Betrokkenen overige leidingen
VROM RIVM Tebodin Leidingexploitanten: Velin + anderen Overheden: DCMR, provincie Zeeland

8 Overige leidingen Alle gevaarlijke stoffen die per pijpleiding vervoerd worden en die niet vallen onder de methodiek voor hogedruk aardgasleidingen of K1K2K3-stoffen. Hogedruk aardgasleidingen: druk > 16 bar (RTL en HTL) (incl. nat- en zuurgasleidingen) K1K2K3 leidingen: 0ºC < vlampunt < 100ºC

9 Overige leidingen in QRA’s
Onderzoek van Tebodin in 2007 heeft uitgewezen dat: er voor 50% van alle overige leidingen geen QRA is gemaakt. er veel variatie is in invoerparameters en wijze van berekenen. Uniforme methodiek nodig!!

10 Overige leidingen Verschillende toestanden:
vloeistoffen – gassen – tot vloeistof verdichte gassen Verschillende gevaarlijke eigenschappen: brandbaar – toxisch – brandbaar èn toxisch Methodiek moet passend zijn voor de stoffen; wellicht aparte toelichting voor stoffen daar waar nodig. - Zoveel als mogelijk aansluiten bij methodieken voor hogedruk aardgasleidingen en K1K2K3-leidingen.

11 Overzicht overige leidingen in NL
Brandbaar Toxisch Brandbaar + toxisch Overig Vloeistof Isopreen Propyleenoxide Aardgascondensaat Formaldehyde Ethyleenoxide Tot vloeistof verdicht gas Ethyleen, buteen, (iso)butaan, vinyl- chloride, propyleen Chloor Gas Waterstof Zoutzuur CO Synthesegas (H2 en CO) Kooldioxide Stikstof Zuurstof

12 Overzicht Leidingen in NL
____ aardgas ____ K1K2K3 (DPO) ____ K1K2K3 ____ Overige leidingen

13 Detail Overige Leidingen
Ligging Buisleidingenstraat

14 Aandachtspunten methodiek overige leidingen o.a.:
Uniformiteit methodiek Indien mogelijk aansluiten bij andere methodieken Faalfrequenties Ontstekingskansen Modellering Stoffen die speciale aandacht behoeven qua modellering en Windturbines Domino-effect

15 Safeti-NL Berekeningen uitvoeren met Safeti-NL Uitbreiden licentie
Extra module Safeti-NL Buis

16


Download ppt "Methodiek overige leidingen"

Verwante presentaties


Ads door Google