De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicokaart Antwerpen: 8 oktober 2009 Monique van Spijker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicokaart Antwerpen: 8 oktober 2009 Monique van Spijker"— Transcript van de presentatie:

1 Risicokaart Antwerpen: 8 oktober 2009 Monique van Spijker
Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid Provincie Limburg (NL)

2 Inhoud Presentatie Aanleiding De risicokaart
Hoe komen de gegevens op de kaart Wat is het resultaat Wat zijn de mogelijkheden Doorontwikkeling

3 Aanleiding

4 Aanleiding Enschede 13 mei 2000, vuurwerkramp
Transparant veiligheidsbeleid Veiligheid bevorderen Registratieplicht risicovolle situaties gemeentelijke risico-inventarisaties ontwikkeling van een risicokaart: risicocommunicatie

5 De risicokaart

6 De risicokaart: wettelijke borging
Vanaf een uniforme landelijke kaart Wet Milieubeheer – Registratiebesluit Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO) Voorstel Wet veiligheidsregio´s Ministeriële regeling Gemeenten, provincies en het Rijk zijn verplicht informatie leveren Provincies maken en beheren de risicokaart

7 De risicokaart: uitleg
Risicokaart: risicocommunicatie Geeft 13 (plaatsgebonden) rampen weer Geeft uitleg over de getoonde rampen Toont niet alles Draagt bij aan bewustzijn bevolking Geeft handelingsperspectief

8 De risicokaart: ramptypen (1)
Ongeval met gevaarlijke stoffen (brandbare, giftige explosieve) Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, produceren of verwerken,Transporten van gevaarlijke stoffen Kernongeval Bedrijven en transporten met kernmateriaal Luchtvaartongeval Vliegvelden Ongeval op water Waterwegen en watergebieden Verkeersongeval op land Wegen en spoorwegen Tunnelongeval Tunnels

9 De risicokaart: ramptypen (2)
Instorting grote gebouwen Geologische structuren Brand in grote gebouwen Grote / hoge gebouwen Paniek in grote menigten, verstoring openbare orde Evenementen en activiteitenlocaties Overstroming Overstromingsgebieden Natuurbrand Brandbare natuurgebieden

10 De risicokaart: doel Informeren van burgers Beleidsinstrument
Welke risico’s zijn er in mijn leefomgeving Beleidsinstrument milieu rampenbestrijding ruimtelijke ordening

11 De risicokaart: doelgroep
Burgers (en bedrijven) Professionele gebruikers gemeenten en provincies (bestuur en beleid) operationele diensten (o.a. Veiligheidsregio’s, brandweer, politie) Waterschappen, rijk Buitenlandse partners Daarom twee typen risicokaarten

12 Hoe komen de gegevens op de kaart?
internet Data Replicatie Maak ik het veilig ? Data Woon ik veilig ? Provinciale systemen

13 Hoe komen de gegevens op de kaart?

14 Hoe komen de gegevens op de kaart?

15 Hoe komen de gegevens op de kaart?

16 Bevoegdheden / verantwoordleijkheden
Bevoegd gezag / verantwoordelijke instantie is en blijft eigenaar en verantwoordelijk voor kwaliteit en actualiteit van de informatie in de risicokaart Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het maken en het beheren van de kaart

17 De risicokaart: wat zie je dan
Risico’s (risicobronnen) Gevaarlijke stoffen Overige risico’s / ramptypen Kwetsbare objecten (risico-ontvangers) Achtergrondinfo voor professionals vergunningen, (lucht)foto’s, operationele info, enzovoort

18 De risicokaart: Wat zie je dan
Risico´s inrichtingen: BRZO bedrijven LPG tankstations Ammoniak Vuurwerk Opslag gevaarlijke stoffen Spoorwegemplacementen enzovoort

19 De risicokaart: wat zie je dan
Risico´s transporten Weg Spoor Water Buisleidingen

20 De risicokaart: wat zie je dan
Kwetsbare objecten: Gebouwen met woonfuncties, logiesfunctie, onderwijsfuncties, gezondheidszorg, publieksfunctie e.d. Justitiële Inrichtingen Scholen, peuter- en kinderverblijven Ziekenhuizen en verpleeghuizen Hotels en pensions Sporthallen en theaters Grote kantoren en fabrieken Enzovoort

21 De risicokaart: database

22 De risicokaart: van data naar viewer
internet Data Gemeenten, provincies en rijk Replicatie Maak ik het veilig ? Data Woon ik veilig ? Geo data Provinciale systemen

23 Risicokaart als basisregistratie

24 De risicokaart: grensoverschrijdende component
Verdrag van Helsinki Senningenverdrag EMRIC HERMAN Enz. Aandachtspunten Onderscheid in openbaarheid veiligheidsbeleid Definitieverschillen Techniek Beveiliging bereidheid/noodzaak uitwisseling gegevens Geen grensoverschrijdende risicokaart

25 De risicokaart: doorontwikkeling
Mogelijkheden voor toekomst Koppelingen: bv. Vergunning en DBK (digitale bereikbaarheidskaart) Verdieping Regionaal Riscoprofiel Bestuurlijke dekkingskaart (kwaliteit Brandweerzorg) Vooral maatwerk voor de professional Over de grens (Duitsland en België) Seveso-bedrijven (Eu)Regionale Informatiebehoeften

26 Burgerkaart van Zeeland

27 Deel van Terneuzen

28 Wissenkerke

29

30

31

32 De risicokaart: DDE

33 Figuren intekenen

34 Printen

35

36 De risicokaart Kijkt u zelf ook eens op de risicokaart:

37


Download ppt "Risicokaart Antwerpen: 8 oktober 2009 Monique van Spijker"

Verwante presentaties


Ads door Google