De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicokaart Antwerpen: 8 oktober 2009 Monique van Spijker Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid Provincie Limburg (NL)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicokaart Antwerpen: 8 oktober 2009 Monique van Spijker Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid Provincie Limburg (NL)"— Transcript van de presentatie:

1 Risicokaart Antwerpen: 8 oktober 2009 Monique van Spijker Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid Provincie Limburg (NL)

2 Inhoud Presentatie Aanleiding De risicokaart Hoe komen de gegevens op de kaart Wat is het resultaat Wat zijn de mogelijkheden Doorontwikkeling

3 Aanleiding

4  Enschede 13 mei 2000, vuurwerkramp  Transparant veiligheidsbeleid  Veiligheid bevorderen Registratieplicht risicovolle situaties gemeentelijke risico-inventarisaties ontwikkeling van een risicokaart: risicocommunicatie

5 De risicokaart

6 De risicokaart: wettelijke borging  Vanaf 30-3-2007 een uniforme landelijke kaart  Wet Milieubeheer – Registratiebesluit  Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO)  Voorstel Wet veiligheidsregio´s  Ministeriële regeling  Gemeenten, provincies en het Rijk zijn verplicht informatie leveren  Provincies maken en beheren de risicokaart

7 De risicokaart: uitleg  Risicokaart: risicocommunicatie  Geeft 13 (plaatsgebonden) rampen weer  Geeft uitleg over de getoonde rampen  Toont niet alles  Draagt bij aan bewustzijn bevolking  Geeft handelingsperspectief

8 De risicokaart: ramptypen (1) Ongeval met gevaarlijke stoffen (brandbare, giftige explosieve) Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, produceren of verwerken,Transporten van gevaarlijke stoffen KernongevalKernongeval Bedrijven en transporten met kernmateriaal Luchtvaartongeval VliegveldenLuchtvaartongeval Ongeval op waterOngeval op water Waterwegen en watergebieden Verkeersongeval op land Wegen en spoorwegen Tunnelongeval TunnelsVerkeersongeval op land Tunnelongeval

9 De risicokaart: ramptypen (2)  Instorting grote gebouwen Geologische structuren Instorting grote gebouwen  Brand in grote gebouwen Grote / hoge gebouwen Brand in grote gebouwen  Paniek in grote menigten, verstoring openbare orde Evenementen en activiteitenlocaties Paniek in grote menigten, verstoring openbare orde  Overstroming Overstromingsgebieden Overstroming  Natuurbrand Brandbare natuurgebieden Natuurbrand

10 De risicokaart: doel  Informeren van burgers  Welke risico’s zijn er in mijn leefomgeving  Beleidsinstrument  milieu  rampenbestrijding  ruimtelijke ordening

11 De risicokaart: doelgroep  Burgers (en bedrijven)  Professionele gebruikers  gemeenten en provincies (bestuur en beleid)  operationele diensten (o.a. Veiligheidsregio’s, brandweer, politie)  Waterschappen, rijk  Buitenlandse partners  Daarom twee typen risicokaarten

12 Hoe komen de gegevens op de kaart? Data Replicatie internet Provinciale systemen Maak ik het veilig ? Woon ik veilig ? Data

13 Hoe komen de gegevens op de kaart?

14

15

16 Bevoegdheden / verantwoordleijkheden  Bevoegd gezag / verantwoordelijke instantie is en blijft eigenaar en verantwoordelijk voor kwaliteit en actualiteit van de informatie in de risicokaart Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het maken en het beheren van de kaart

17 De risicokaart: wat zie je dan  Risico’s (risicobronnen)  Gevaarlijke stoffen  Overige risico’s / ramptypen  Kwetsbare objecten (risico-ontvangers)  Achtergrondinfo voor professionals  vergunningen, (lucht)foto’s, operationele info, enzovoort

18 De risicokaart: Wat zie je dan  Risico´s inrichtingen:  BRZO bedrijven  LPG tankstations  Ammoniak  Vuurwerk  Opslag gevaarlijke stoffen  Spoorwegemplacementen  enzovoort

19 De risicokaart: wat zie je dan  Risico´s transporten Weg  Spoor  Water  Buisleidingen

20 De risicokaart: wat zie je dan Kwetsbare objecten:  Gebouwen met woonfuncties, logiesfunctie, onderwijsfuncties, gezondheidszorg, publieksfunctie e.d.  Justitiële Inrichtingen  Scholen, peuter- en kinderverblijven  Ziekenhuizen en verpleeghuizen  Hotels en pensions  Sporthallen en theaters  Grote kantoren en fabrieken  Enzovoort

21 De risicokaart: database

22  De risicokaart: van data naar viewer Data Replicatie Geo data internet Provinciale systemen Gemeenten, provincies en rijk Maak ik het veilig ? Woon ik veilig ? Data

23 Risicokaart als basisregistratie

24 De risicokaart: grensoverschrijdende component  Verdrag van Helsinki  Senningenverdrag  EMRIC  HERMAN  Enz. Aandachtspunten  Onderscheid in openbaarheid veiligheidsbeleid  Definitieverschillen  Techniek  Beveiliging bereidheid/noodzaak uitwisseling gegevens  Geen grensoverschrijdende risicokaart

25 De risicokaart: doorontwikkeling Mogelijkheden voor toekomst  Koppelingen: bv. Vergunning en DBK (digitale bereikbaarheidskaart)  Verdieping  Regionaal Riscoprofiel  Bestuurlijke dekkingskaart (kwaliteit Brandweerzorg)  Vooral maatwerk voor de professional Over de grens (Duitsland en België)  Seveso-bedrijven  (Eu)Regionale Informatiebehoeften

26 Burgerkaart van Zeeland

27 Deel van Terneuzen

28 Wissenkerke

29

30

31

32 De risicokaart: DDE

33 Figuren intekenen

34 Printen

35

36 De risicokaart  Kijkt u zelf ook eens op de risicokaart:  www.risicokaart.nl www.risicokaart.nl  www.risicokaart.limburg.nl www.risicokaart.limburg.nl  http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html?PRV=Noord- Brabant http://zldims.zeeland.nl/flamingomapcomponents/risicokaart _pub.html http://nederland.risicokaart.nl/risicokaart.html?PRV=Noord- Brabant http://zldims.zeeland.nl/flamingomapcomponents/risicokaart _pub.html

37  www.risicokaart.nl


Download ppt "Risicokaart Antwerpen: 8 oktober 2009 Monique van Spijker Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid Provincie Limburg (NL)"

Verwante presentaties


Ads door Google