De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Overstromingen Wie gaat daar eigenlijk over?. 2 New Orleans, augustus 2005, orkaan Katrina, ongeveer 1500 slachtoffers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Overstromingen Wie gaat daar eigenlijk over?. 2 New Orleans, augustus 2005, orkaan Katrina, ongeveer 1500 slachtoffers."— Transcript van de presentatie:

1 1 Overstromingen Wie gaat daar eigenlijk over?

2 2 New Orleans, augustus 2005, orkaan Katrina, ongeveer 1500 slachtoffers

3 3 Zeeland 1953, storm en springtij, ruim 1800 slachtoffers

4 4 “Dit mag nooit meer gebeuren”, zei de Deltacommissie na de ramp in 1953. Daarom: -Veiligheidsnormen -Deltawerken

5 5 Nooit meer?

6 6 Waterveiligheid: Bescherming tegen overstromingen Groot deel van Nederland gevoelig voor overstromingen vanuit zee of grote rivier. Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

7 7 Voorbeelden van verdedigingswerken tegen overstromingen Oosterscheldekering Bron: Rijkswaterstaat, AGI duinen

8 8 Bron: Veiligheid Nederland in Kaart, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2005 Risico- Benadering:

9 9 Dijkringen Normering (bron: DWW Rijkswaterstaat) 53 dijkringen in Nederland

10 10 1 op 10.000? •De kans dat je met 5 dobbelstenen in één worp 5 zessen gooit is iets groter dan 1 op 10.000. •De kans dat je met 4 dobbelstenen in één worp 4 zessen gooit is bijna 1 op 1.250 Ter vergelijking: •Veiligheidsnorm New Orleans was 1 op 100 per jaar •Veiligheidsnorm voor het bouwen van een gevaarlijke fabriek waar mogelijk 100 doden zouden kunnen vallen is 1 op 10.000.000 per jaar (1 op 10 miljard)

11 11 Wie is verantwoordelijk? •Rijksoverheid •Ministerie van Verkeer en Waterstaat •Provincies •Gemeenten •Waterschappen •Veiligheidsregio’s

12 12 Rijksoverheid •Stelt landelijk beleid op •Bepaalt de veiligheidsnormen •Financiert de bouw of verzwaring van primaire keringen

13 13 Ministerie van Verkeer en Waterstaat •Beheert de grote rivieren en de Noordzee (Rijkswaterstaat) •Beheert stormvloedkeringen •Uitvoering van grote werken

14 14 12 provincies - Vertalen landelijk beleid naar Provinciaal beleid, bijvoorbeeld door opstellen normen voor regionale keringen (kleinere dijken) - Toezicht op gemeenten en waterschappen - Eventueel coördinatie bij grote rampen

15 15

16 16 443 gemeenten Zorgen onder andere voor: - ruimtelijke ordening - opstellen evacuatieplannen Bij (dreiging) overstromingen: Burgemeester - verantwoordelijk voor de veiligheid van inwoners en de openbare orde. - besluit tot evacuatie - bepaalt inzet politie

17 17 26 waterschappen Zorgen voor: - waterkering - waterpeilen - waterkwaliteit Veiligheid - Uitwerking en uitvoering waterveiligheidbeleid - Bouw en onderhoud waterkeringen - Bij dreiging overstromingen: - bewaking dijken, duinen, peilen - nemen noodmaatregelen

18 18 25 veiligheidregio’s (deels in oprichting) Taak: veiligheid bevorderen in de regio Samenwerking tussen: - regionale brandweer - geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen - gemeenten - alarmcentrale 112 Voorbereiding op rampen: - rampenplannen opstellen - oefenen Bij (dreiging) overstromingen: - Coördinatie rampenbestrijding - Ondersteuning burgemeesters


Download ppt "1 Overstromingen Wie gaat daar eigenlijk over?. 2 New Orleans, augustus 2005, orkaan Katrina, ongeveer 1500 slachtoffers."

Verwante presentaties


Ads door Google