De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe de romeinen ons zagen “….. daar stort de zee zich in een ontzagwekkende stroom uit, twee keer per dag, dag en nacht, over een onafzienbare.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe de romeinen ons zagen “….. daar stort de zee zich in een ontzagwekkende stroom uit, twee keer per dag, dag en nacht, over een onafzienbare."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Hoe de romeinen ons zagen “….. daar stort de zee zich in een ontzagwekkende stroom uit, twee keer per dag, dag en nacht, over een onafzienbare vlakte, zodat men zich afvraagt of de bodem tot het land of tot de zee behoort. Er leeft een miserabel volkje op de hoogste toppen van het tij, waar zij leven in hun schamele hutjes, gelijk zeelieden tijdens vloed en als schipbreukelingen tijdens eb….” Caius Plinius Secundus

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Sinds Overstromingen 1993/1995 Waterbeheer 21e Eeuw / NBW Europese Kaderrichtlijn Water Reconstructie Natura 2000 Integrale Waterwet / - Waterschapswet nWRO

23

24 NBW: Normering Wateroverlast Basisnormen Verzekerbaarheid Toetsing en vaststelling PS verwacht 2009

25

26

27

28 Verantwoordelijkheid beheer Waterschade in Huis Hoge grondwaterstand Overbelasting Riool Overstroming vanuit regionaal opp.water Overstroming bezwijken regionale waterkering Bewoner / Eigenaar - Gemeente Waterschap

29 Basisnormen NBW Grasland Akkerbouw Hoogw. Tuinbouw Glastuinbouw Bebouwd gebied (kom) 1/10 jaar 1/25 1/50 1/100

30

31 Verzekerbaarheid In huis Hoge Gw-stand Overbelasting riool Regionale opp.water Reg. Waterkeringen Primaire waterk. Buitendijks Ja Nee Ja ? Nee

32 Perspectief Verzekeraar Onduidelijkheid over statistiek en normering grondwateroverlast Premiehoogte, omvang risicogemeenschap Herverzekerbaar?

33 Perspectief Overheid Eigen risico bewoner alleen bij schade boven beschermingsnorm Meestal strijdig met groter, algemeen belang (waterberging, onderhoud, waterkwaliteit etc.) Heldere normen oppervlaktewater (waterhoogten ipv neerslaghoeveelheid)

34 Integrale Waterwet Zorgplicht gemeente t.a.v. grondwater (nieuw), in de praktijk schadeverhaal nog niet geregeld Zorgplicht opp.water blijft bij Waterschap

35 Oplossingen Hoger en droger bouwen Water als ordenend principe toepassen Water zoveel mogelijk vasthouden en bergen

36

37

38 Criteria Zandige bodems

39 Criteria Zandige bodems Afwezigheid leemlagen in de ondergrond

40 Criteria Zandige bodems Afwezigheid leemlagen in de ondergrond Infiltratie- of intermediaire gebieden

41 Criteria Zandige bodems Afwezigheid leemlagen in de ondergrond Infiltratie- of intermediaire gebieden GHG > 1.00 m -mv

42 Criteria Zandige bodems Afwezigheid leemlagen in de ondergrond Infiltratie- of intermediaire gebieden GHG > 1.00 m -mv Afstand tot oppervlakte- water < 500 m

43 Criteria Zandige bodems Afwezigheid leemlagen in de ondergrond Infiltratie- of intermediaire gebieden GHG > 1.00 m -mv Afstand tot oppervlakte- water > 500 m

44

45

46

47

48

49

50 Stelling 1 De euro voor dijkverbetering is veel beter besteed dan de euro voor CO 2 -reductie

51 Stelling 2 Willen we echt duurzaam droog wonen dan moeten we de polders verlaten en op de Veluwe gaan wonen

52 Stelling 3 Om beter bestand te zijn tegen veranderingen van het klimaat moeten we investeren in een veerkrachtiger watersysteem. Dat vraagt kostbare ruimte in de woonwijk en het buitengebied voor waterberging.


Download ppt "Hoe de romeinen ons zagen “….. daar stort de zee zich in een ontzagwekkende stroom uit, twee keer per dag, dag en nacht, over een onafzienbare."

Verwante presentaties


Ads door Google