De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Deltaprogramma Nationaal programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Wim Kuijken 10 juli 2012 – De Maatschappij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Deltaprogramma Nationaal programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Wim Kuijken 10 juli 2012 – De Maatschappij."— Transcript van de presentatie:

1 Het Deltaprogramma Nationaal programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Wim Kuijken 10 juli 2012 – De Maatschappij

2 2 Nederland als Delta van West- Europa Nederland is de Delta van de Rijn, Maas, Schelde en Eems. We moeten voortdurend blijven werken aan onze delta; 59% van ons land is gevoelig voor overstroming. 10 juli 2012 – De Maatschappij

3 Het verleden Grote plannen als reactie op een ramp: •1916 overstromingen Noord-NL  Harde oplossingen, Afsluitdijk creëert het IJsselmeer •1953 Watersnoodramp ZW-NL  Eerste Deltacommissie  Harde oplossingen met dammen en stormvloedkeringen (Deltawerken) •1993/1995 Hoogwater in het rivierengebied (250.000 geëvacueerd)  Ook ruimtelijke oplossingen: Ruimte voor de Rivier 3 10 juli 2012 – De Maatschappij

4 De delta onder druk: gemeten en verwachte veranderingen 4 Zeespiegel- Stijging ‏ Vaker/sterker stormen Meer/intensiever neerslag Ruimtelijke ontwikkeling Toename erosie Bodemdaling Verzilting Afname rivier afvoer Toename rivier afvoer 10 juli 2012 – De Maatschappij

5 5 Een innovatieve aanpak: het Deltaprogramma 2008 advies Tweede Deltacommissie 2010 DP gestart • Twee doelen en drie waarden:  Veilig nu en in de toekomst [2050-2100]  Waarborgen van zoetwater ook in tijden van droogte o Solidariteit, Flexibiliteit, Duurzaamheid • Niet als antwoord op een ramp, maar ter voorkoming van een ramp • Elk jaar update aan de Tweede Kamer 10 juli 2012 – De Maatschappij

6 Wettelijke borging •Deltawet (van kracht per 1-1-2012 is wettelijke basis van het Deltaprogramma –Er is een Deltafonds voor continuïteit van de financiering (€ 1 md/jaar) –Deltacommissaris is verantwoordelijk voor voortgang en samenhang –Jaarlijkse rapportage aan het parlement •Nieuwe aanpak, gebaseerd op horizontale en verticale samenwerking tussen overheden. Zorgt voor continuiteit in financiering en beleid. Participatie van alle stakeholders. 6 10 juli 2012 – De Maatschappij

7 Heden – 2015: lopende uitvoeringsprojecten Lopende projecten onder de vlag van het DP: • Hoogwaterbeschermingsprogramma/Zwakke Schakels – Veiligheid waarborgen met dijkinspecties • Ruimte voor de Rivier / Maaswerken – 90 projecten langs de grote rivieren Tegelijkertijd kijken we verder vooruit: • Voorbereiden deltabeslissingen (2015): basis voor een nieuwe generatie deltawerken DP2011: Aanpak DP2012: Analyse en knelpunten in de delta DP2013: mogelijke strategieen DP2014: kansrijke strategieen DP2015: voorkeursstrategieen en voorstel deltabeslissingen 7 10 juli 2012 – De Maatschappij

8 Met alle partijen optimale strategieën ontwikkelen •Alle overheidslagen, transparant besluitvormingsproces, eigen verantwoordelijkheid •Stakeholders betrekken •Joint fact finding •Creatieve, innovatieve ideeën •Lokale ontwikkelingen 8 10 juli 2012 – De Maatschappij

9 9 • 3 generieke, 6 regionale deelprogramma’s • 5 structurerende beslissingen • 3 op nationaal niveau: • Veiligheidsnormen en - programma • Nieuwbouw en herstructurering • Zoetwaterstrategie en -maatregelen • 2 regionale sleutelbeslissingen 9 deelprogramma’s 5 deltabeslissingen 10 juli 2012 – De Maatschappij

10 Lange en korte termijn verbonden 10 • Bepaal omslagpunten door huidig beleid met toekomstscenario’s te confronteren • Adaptief deltamanagement • Ontwikkel adaptatiepaden 10 juli 2012 – De Maatschappij

11 Nederlandse Innovatiekracht Kansen voor innovatieve oplossing in Nederlandse thuismarkt -Building with nature (zandmotor) -Scheiding van zoet en zout water (‘bellenscherm’) -Sensoren in dijken (‘IJkdijk’) 11 10 juli 2012 – De Maatschappij

12 •Deltaprogramma •Deltabeslissingen •Deltacommissaris •Deltafonds •Deltawet www.deltacommissaris.nl 12 Kortom: The five Dutch D’s 10 juli 2012 – De Maatschappij


Download ppt "Het Deltaprogramma Nationaal programma voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening Wim Kuijken 10 juli 2012 – De Maatschappij."

Verwante presentaties


Ads door Google