De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 2 RWS Bouwdienst Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 2 RWS Bouwdienst Ministerie van Verkeer en Waterstaat."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

2 2 RWS Bouwdienst Ministerie van Verkeer en Waterstaat

3 3 Symposium Nationale sluizendag Veiligheid in ontwerp en beheer bij Rijkswaterstaat H.J. van der Graaf (RWS Bouwdienst)

4 4 Inhoud… Eisen Ontwerp Onderhoud Ontwikkelingen

5 5 Betrouwbaarheid = in bepaalde mate voldoen aan de functionele eisen Functionele eisen: SchuttenSluis Water kerenSluis, stormvloedkering StuwenStuw SpuienSpuisluis Functionele eisen

6 6 Falen = NIET voldoen aan de functionele eisen Falen: SchuttenNiet sluiten/openen Niet beschikbaar StuwenNiet sluiten/openen SpuienNiet sluiten/openen Water kerenNiet sluiten (openen) Bezwijken Functionele eisen

7 7 Eisen aan waterbouwkundige constructies Wetten: Water keren: Wet op de waterkering (WoW, 1996) Constructief falen: Bouwbesluit (2001), TGB-serie Richtlijnen: Water keren: Leidraad Kunstwerken (TAW, 2003) Richtlijn Waterkerings- en beschikbaarheidseisen (Bouwdienst, sept. 1998) Wetten, normen en richtlijnen

8 8 WoW: per dijkvak acceptabele kans per jaar van overstromen (norm) –1/1250, 1/2000, 1/4000 en 1/10000 per jaar Wetten, normen en richtlijnen

9 9

10 10 Leidraad Kunstwerken TAW (eis): Overstroming 1,11 * norm Overlopen/overslag 1,0 *norm Niet sluiten 0,1 * norm Bezwijken 0,01 * norm Wetten, normen en richtlijnen of

11 11 TGB: per constructie(deel) acceptabele kans voor de (geplande) levensduur op bezwijken Richtlijnen Commissie Vaarwegbeheerders: Eisen aan schutpeilen, vaarbreedten, etc. Richtlijn Waterkerings- en beschikbaarheidseisen (Bouwdienst): Economische optimalisatie van niet-beschikbaarheid van sluizen Wetten, normen en richtlijnen

12 12

13 13 Veiligheid in het ontwerp Verdelen van veiligheidseisen en beschikbaarheid over civiel, werktuigbouw en installaties Computer programma’s voor optimalisatie van ontwerpkeuzes en onderhoud Beheer- en onderhoudsconcepten vanuit het ontwerp.

14 14 ONDERHOUD IN HET ONTWERPPROCES ONDERHOUDS- DOCUMENT ONDERHOUDS- CONCEPT project- opdracht programma van eisen voorontwer p nota ontwerp nota nazorg notitie P.V. van overdracht bestek ONDERHOUD EN HET PvE ONDERHOUD EN HET (VOOR-) ONTWERP ONDERHOUD EN DE REALISATIE ONDERHOUD EN HET GEBRUIK ONDERHOUDSPLAN BESLISDOCUMENT ONDERHOUDS- ASPECTEN

15 15 Veiligheid in het onderhoud Constante aandacht voor beheersing en verbetering van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid tegen minimum kosten: –Beheersplannen Nat (BPN) als basis voor de onderhoudssystematiek –Inspectietechnieken met voorspelling van veroudering en dus faalkansbeheersing –Onderhoudsmaatregelen o.b.v. functionele eisen als betrouwbaarheid en beschikbaarheid

16 16 Onderhoud –Materialen: conserveringen, kunststoffen, beton –Technieken: glij- I.p.v. rolgeleidingen –Beslistechnieken: computermodellen voor levensduur verlengend onderhoud (LVO Bouwdienst) o.b.v. LCC

17 17 Voorschrift Toetsing Veiligheid –Opgesteld door TAW –Verplichting voor beheerders van primaire waterkeringen om de veiligheid van de dijken, duinen en kunstwerken vijf-jaarlijks te toetsen (APK keuring) –Geeft een kwalitatief oordeel over de veiligheid van de waterkering –Aspecten: hoogte, niet-sluiten, sterkte en stabiliteit –Gespiegeld aan de norm-eis 1/1250, 1/2000, 1/4000 of 1/10000 per jaar –Vereist betrouwbare gegevens van het object

18 18 Coupure Tiel

19 19 Sluis Farnsum

20 20 Coupure Limburg

21 21 Sterkte en stabiliteit: Onder- en achterloopsheid

22 22 ontwikkelingen Project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) bij RWS DWW –T.a.v. kunstwerken, dijken en duinen van kwalitatief naar kwantitatief oordeel op basis van faalkansen –Van overschrijdingskansen per mechanisme in een dijkvak/kunstwerk naar overstromingskans van de dijkring –Overstromingsrisico’s kwantificeren –Vereist meer inzicht in de objecten

23 23 Principe van de risicobenadering

24 24 ontwikkelingen Taakveranderingen binnen RWS –Ontwerp, realisatie en onderhoud gaat naar de markt –RWS zal objecteisen functioneel moeten specificeren –RWS behoudt een toetsende taak t.a.v. kwaliteit van de producten en tijdens de levensduur


Download ppt "Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 2 RWS Bouwdienst Ministerie van Verkeer en Waterstaat."

Verwante presentaties


Ads door Google