De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In samenwerking met 13 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In samenwerking met 13 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 in samenwerking met 13 maart 2014

2 Johan Kippers Projectleider Veilige Publieke Taak Twente
mailadres: telefoon:

3 Waar staat Veilige Publieke Taak voor ?
VPT is een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Doelstelling van VPT is het verminderen van het aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Door een regionale aanpak worden kennis en ervaring gebundeld en zo optimaal mogelijk ingezet. Verbeteren van een effectieve en efficiënte ketensamenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en werkgevers.

4 Uitgangspunten VPT Twente
Agressie en geweld worden nooit getolereerd en mogen niet lonend zijn Aan gedrag derden worden grenzen gesteld Agressie en geweld horen niet bij het werk Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun werknemers.

5 Wat is de doelgroep voor VPT Twente ?
Voorbeelden: Gemeenten (balie-, uitkeringsmedewerkers, handhavers, parkeerwachten) Openbaar vervoer (bestuurders, conducteurs) Waterschappen (toezichthouders) Hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) Onderwijs (leerkrachten, rectoren, conciërges, etc. Sociale zekerheid (UWV, Belastingdienst, etc.) Veiligheid en Justitie (politie, arbeidsinspectie, DJI) Woningcorporaties (balie- of onderhoudsmedewerkers) Zorg en Welzijn (ziekenhuispersoneel, medewerkers GGZ, medewerkers Jeugdzorg, etc.)

6 Wat willen we als VPT Twente ?
Breed uitdragen landelijke norm van ‘zero-tolerance’ op een praktische wijze. Voorkomen van agressie en geweld. Realiseren regionale en lokale samenwerking tussen werkgevers met publieke taak. Goede samenwerking met politie en justitie (OM) Inzet van andere dan strafrechtelijke maatregelen (civiel- en bestuursrechtelijk). Borgen van duurzame aanpak agressie en geweld. Het werken volgens de 8 VPT-maatregelen.

7 De 8 VPT maatregelen Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is. Stimuleer het melden van agressie- en geweldsincidenten. Registreer alle voorvallen van agressie en geweld. Train uw medewerkers in het voorkomen en omgaan met … Reageer binnen 48 uur naar de dader. Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten. Verhaal schade op de dader. Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

8 Wat gaan we doen als VPT Twente ?
Er komt een startbijeenkomst voor Bestuurders (zorgen voor draagvlak binnen de organisatie) Beleidsmedewerkers / P&O-ers / arbocoördinatoren (binnen de organisatie uitvoering geven aan VPT beleid)

9 Wat gaan we doen als VPT Twente ?
Er komen workshops voor de mensen die binnen de organisaties met het onderwerp aan de slag gaan: Hoe stellen we onze gezamenlijke norm? En hoe dragen we deze uit? Hoe kunnen we kennis en ervaring delen? Waar zien we mogelijkheden tot samenwerking? Hoe kunnen we gezamenlijk inkoopvoordeel behalen? Etc.

10 Is dit herkenbaar binnen Zorg en Welzijn ?
In hoeverre heeft de sector te maken met agressie en geweld? In hoeverre is dan sprake van: Agressie door personen die dit vanuit hun ziektebeeld doen? Boosheid of onmacht door het gevoerde beleid? Instrumenteel ingezette agressie? Andere vormen waarmee we rekening moeten houden?


Download ppt "In samenwerking met 13 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google