De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemingsraad & Arbeidsinspectie Anita Hertogh Landelijk Projectleider Zorg en Welzijn ArbeidsinspectieLOMOZ, 8 juni.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemingsraad & Arbeidsinspectie Anita Hertogh Landelijk Projectleider Zorg en Welzijn ArbeidsinspectieLOMOZ, 8 juni."— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemingsraad & Arbeidsinspectie Anita Hertogh Landelijk Projectleider Zorg en Welzijn ArbeidsinspectieLOMOZ, 8 juni

2 Werkstress Biologische agentia Fysieke belasting Psychosociale arbeidsbelasting Brandgevaar Agressie Werkdruk Werktijden Risicoanalyse AI Welke risico’s zijn in uw instelling aanwezig?

3 Het topje van de ijsberg Zorg en welzijnNederland % verzuim (NEA) % werkgerelateerd verzuim 5,3% 1,2% 4,4% 1,1% Oorzaken verzuim (NEA) PSA Fysieke belasting 49,8% 30,6% 47,4% 31,3% Oorzaken beroepsziekten (CB) PSA Fysieke belasting Biologische agentia Ca 50% Ca 30% Ca 15% Letsel tgv agressie (NEA)2-10% van de medewerkers Welke risico’s leiden in uw instelling tot klachten?

4 Psychosociale arbeidsbelasting -Werktempo -Werktijden -Werkinhoud, vaardigheden, zwaarte van het werk -Piekbelasting -Emotionele belasting -Ingrijpende gebeurtenissen -Ongewenste omgangsvormen -Werkplezier -Indicatie én risicoinventarisatie -Voorlichting -Heldere normering inzet personeel kwalitatief en kwantitatief -Heldere prioriteiten -Sociale steun en coaching -Balans werk en prive -Maatregelen zijn maatwerk: individueel, afdeling, organisatie, cliënt -Evaluatie Is de situatie in uw instelling in balans?

5 Alle instellingen serieus aan de slag met ARBO? Instellingen beheersen de risico’s voldoende? Instellingen kunnen de risico’s nog beter beheersen?

6 60-100% van de instellingen hebben overtredingen! Overtredingen hebben betrekking op: - Implementatie van maatregelen op alle afdelingen - Borging en evaluatie van het arbobeleid Demmingcirkel sluit niet! Veel verschillen tussen locaties en afdelingen ook binnen één instelling!

7 werkgever & werknemer Samen verantwoordelijk voor goed arbobeleid Arbobeleid: instemmingsrecht -RI&E -Plan van aanpak -Implementatie: maatregelen, verantwoordelijken, voorlichting, toezicht -Evaluatie Risicobeoordeling: bij elke verandering! Gezonde & veilige zorg is betere zorg

8 OR & de arbocatalogus Bent u bekend met de arbocatalogus van uw sector? Bent u bekend met de maatregelen uit de arbocatalogus? Maakt uw instelling gebruik van deze maatregelen? Worden de maatregelen op grote schaal toegepast? Is er ruim draagvlak voor de maatregelen? Zijn deze maatregelen effectief?

9 OR & AI Informatie: - brochures, flyers, website, projectinfo, rapportages Inspectieprojecten: -2012-2013: PSA -Jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, overige sectoren -Vergezelrecht inspecties, apart gesprek met OR Melden klachten en incidenten Overleg/presentaties vakbonden en landelijke of regionale netwerken

10 OR & mogelijkheden - Instemmingsrecht voor arbobeleid, RIE en PVA - Actieve partner - Bewustwording en draagvlak medewerkers - Aanspreken leidinggevenden en management - Evalueren en voortgangbewaking - Risicobeoordelingen en preventiemaatregelen - Linken aan primaire proces

11 OR & directie Visie - Vaststellen gezamenlijk probleem - Voldoet instelling aan wettelijke verplichtingen - Aansluiting bij lopende veranderprocessen Instemmingsrecht -Hoe wordt de RI&E uitgevoerd -Hoe wordt het plan van aanpak uitgevoerd -Betrekken medewerkers bij inventarisatie en oplossingen -Voldoende diepgang -Vastleggen hoe wordt OR betrokken bij RI&E -Arbovoorlichtingsplan, herhaling, praktische training -Evaluatie

12 OR & Leidinggevenden OR & Medewerkers OR & arbocoördinator OR & arbodienst OR & …….

13 Beleid Agressie 1.Opstellen risicoprofiel, risicoanalyse 2.Heldere norm, huisregels en gedragsregels 3.Protocol agressie voor medewerkers 4.Organisatorische, bouwkundige en technische voorzieningen 5.Communicatiemiddelen en alarmsysteem goed functionerend 6.Alarmprocedure 7.Voorlichting en training 8.Incidenten registreren en analyseren 9.Ondersteuning, nazorg en opvang 10.Evaluatie gevoerde beleid, treffen verbeteringen

14 Beleid Biologische agentia 1.Risicoanalyse biologische agentia, zijn WIP-richtlijnen voldoende? 2.Protocol biologische agentia per afdeling/client voor de werknemers 3.Toepassen maatregelen ter bescherming werknemer 4.Aanvullende hygiënische maatregelen (schoonmaak, wassen, eten) 5.Voorlichting en training 6.Incidenten registreren en analyseren 7.Deskundige beoordeling binnen 2 uur, begeleiding en nazorg 8.Aanbieden vaccinatie 9.Aanbieden PAGO 10.Evaluatie gevoerde beleid, treffen verbeteringen

15 bedrijfshulpverlening 1.Organisatie bedrijfshulpverlening 2.Aansluiting bij gebruiksvergunning 3.Restrisico’s benoemd in RIE 4.Voldoende bedrijfshulpverleners, ook ‘s nachts, weekend 5.Afspraken met derden, bv brandweer, buren, 6.Deskundigheid Bedrijfshulpverleners, cursus, praktijk, e-learning 7.Voorlichting en instructie medewerkers per afdeling, e-learning 8.Voorlichting en instructie cliënten en betrokkenen (bv buren) 9.Jaarlijks oefening en evaluatie, in praktijksituaties 10.Vrijhouden vluchtwegen, brandblussers en nooduitgangen 11.Noodverlichting en blusmiddelen 12.Evaluatie beleid brandveiligheid


Download ppt "Ondernemingsraad & Arbeidsinspectie Anita Hertogh Landelijk Projectleider Zorg en Welzijn ArbeidsinspectieLOMOZ, 8 juni."

Verwante presentaties


Ads door Google