De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

José Gijsbers Arbo en milieucoördinator W/BMT /n RI&E faculteit biomedische technologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "José Gijsbers Arbo en milieucoördinator W/BMT /n RI&E faculteit biomedische technologie."— Transcript van de presentatie:

1 José Gijsbers Arbo en milieucoördinator W/BMT /n RI&E faculteit biomedische technologie

2 /faculteit biomedische technologie Waarom (nu)? Wat wordt er geïnventariseerd? Rol faculteitsraad Methode, modulen en vragen Wie doet welke module? Stappenplan Organisatie Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

3 /faculteit biomedische technologie Wettelijke verplichting: Arbowet artikel 5 Na veranderingen in risico’s (nieuwbouw, renovatie). Advies TU/e: 1 keer per 4 jaar Actualisatie nodig (RI&E-W/BMT 2003) Waarom (nu)?

4 /faculteit biomedische technologie Arbo-risico’s voor mensen binnen onze organisatie: –personeel (vast en tijdelijk) –studenten –extern (bv Albron, ISS, DH) –gasten –bijzondere risicogroepen: anderstaligen, zwangeren …. Verantwoordelijk voor de Arbowet: Directeur Bedrijfsvoering Los van VROM verplichtingen biologische veiligheid Wat wordt er geïnventariseerd?

5 /faculteit biomedische technologie Vanuit Arbowet (artikel 5) Meepraten over gevolgde methodiek Kopie rapport van RI&E Inhoud, diepgang, compleetheid is taak van kerndeskundige (AMSO) Lid projectteam Jaarlijks bespreken van update Plan van Aanpak Rol faculteitsraad in RI&E

6 /faculteit biomedische technologie Methode IMA : I nspectie Methode Arbeidsomstandigheden –universeel en arbobreed: omvat alle arborisico’s –ontwikkeld door TNO-arbeid –vragen en antwoorden m.b.v. PC + netwerk Vragen zijn concreet met per vraag: –toelichting –referenties (wettelijk kader) Toelichting en referenties kunnen tijdens het invullen van elke vraag worden geraadpleegd.

7 /faculteit biomedische technologie Modulen (IMA) 1.Arbozorg 2.Verzuimbeleid 3.Algemene voorzieningen 4.Geluid 5.Verlichting en daglicht 6.Klimaat en ventilatie 7.Gassen, dampen en stof 8.Lichamelijke belasting 9.Werkplekinrichting 10.Gereedschappen en machines 11.Trillingen 12.Informatie en bedieningsmiddelen 13.Functie-inhoud en werkdruk 14.Werk- en rusttijden 15.Reïntegratie 16.Toxische stoffen 17.Biologische agentia

8 /faculteit biomedische technologie Wie doet welke module? ModuleWie 1 (faculteitsniveau) Directeur Bedrijfsvoering Arbo- en milieucoördinator 2, 15 (faculteitsniveau) Directeur Bedrijfsvoering Adviseur Personeelszaken 3 - 14, 16 - 17 (groepsniveau) Ruimtebeheerders Aantal medewerkers Arbo- en milieucoördinator

9 /faculteit biomedische technologie Stappenplan (zie ook memo) 1.Voorbereiden uitvoering –Opvragen RI&E TN en ST 2.Formeren projectteam 3.Inventariseren en evalueren: –arbo-beleid(faculteitsniveau) –arbo-knelpunten (groepsniveau) 4.Prioriteiten stellen en opstellen Plan van Aanpak (PvA) 5.Eindrapportage en informeren medezeggenschap 6.Uitvoeren van PvA (meerjarenplan) 7.PvA jaarlijks actualiseren (medezeggenschap)

10 /faculteit biomedische technologie Organisatie Projectteam Directeur bedrijfsvoering Lid medezeggenschap Arbo en milieucoördinator Biologische veiligheidsfunctionaris Kerndeskundige AMSO Planning Doorlooptijd 2-4 maanden Najaar bespreken rapportage

11 /faculteit biomedische technologie ????????


Download ppt "José Gijsbers Arbo en milieucoördinator W/BMT /n RI&E faculteit biomedische technologie."

Verwante presentaties


Ads door Google