De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsrisico’s in de zorg VBOB Udenhout 26 maart 2013 Jac van der Linden www.nilw.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsrisico’s in de zorg VBOB Udenhout 26 maart 2013 Jac van der Linden www.nilw.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsrisico’s in de zorg VBOB Udenhout 26 maart 2013 Jac van der Linden www.nilw.nl

2 2 Arbeidsrisico’s in de zorg  Veiligheid en gezondheid, uw zorg.  Werk zodanig dat dit geen nadelige invloed heeft op de veiligheid of de gezondheid.  Kennis van de risico’s is hiervoor een belangrijke basis.

3 3 De arbo regelgeving  Arbowet; algemene bepalingen.  Arbeidsomstandighedenbesluit; uitwerking van de arbowet.  Arbeidsomstandighedenregeling; uitwerking van onderdelen arbobesluit.  Beleidsregels arbeidsomstandighedenbeleid; vervallen Arbocatalogus VVT

4 4 Arbo catalogus VVT  De beleidsregels gaven aan hoe het vereiste beschermingsniveau bereikt kan worden, maar waren geen bindende voorschriften.  Nu biedt de Arbocatalogus VVT u informatie voor de belangrijkste risico’s binnen uw branche, om invulling te geven aan de voorschriften.

5 5 Arbo catalogus VVT  Overzicht van arbeidsrisico’s  Gezonde en veilige oplossingen  Praktisch bruikbaar  Voor iedereen toegankelijk  http://www.arbocatalogusvvt.nl/ http://www.arbocatalogusvvt.nl/

6 6 Arbeidsrisico’s in de zorg  Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor iedere organisatie verplicht.  Met de resultaten van de RI&E stelt u een plan van aanpak/maatregelen op.  Verplicht uw RI&E, inclusief het plan van aanpak, te laten toetsen.

7 7 Arbeidshygiënische strategie  Risico’s moeten zoveel mogelijk aan de bron worden weggenomen. (tilift, hooglaagbed)  Redelijkerwijs niet mogelijk dan treft u maatregelen die voor alle werknemers gunstig zijn. (naald containers)  Beide niet mogelijk; persoonlijke beschermingsmiddelen. (vaccinatie handschoenen) 7

8 8 De arbeidsrisico's  Biologische agentia  Fysieke belasting  Gevaarlijke stoffen  Psychosociale arbeidsbelasting  Bedrijfshulpverlening  Zwangerschap en Arbeid

9 9  Veilige opbergsystemen voor naalden (Deze worden door de apotheek gratis versterkt.) Biologische agentia

10 10 Fysieke belasting  Allévo Thuiszorg hebben een “valprotocol

11 11 Het luchtmatras

12 12 De lucht in !

13 13 Veilig landen

14 14 Gevaarlijke stoffen Woonzorg Unie Veluwe ‘Werkplekinstructiekaart’ Methode door de Arbeidsinspectie goedgekeurd

15 15 Psychosociale arbeidsbelasting  Ongewenst gedrag – Seksuele intimidatie – Agressie – Geweld – Pesten  Werkdruk

16 16 Psychosociale arbeidsbelasting Verbeter check ongewenst gedrag VVT  Beleid ongewenst gedrag  Veiligheidsmedewerker of –coach  Gedragsregels/gedragscode  Leveringsvoorwaarden/huisregels  Bouwkundige en technische beveiligingsmaatregelen  Afspraken politie/gemeenten/andere organisaties  23 checkpunten

17 17 Bedrijfshulpverlening BHV  Bedrijfshulpverlening (BHV) is onderdeel van het arbobeleid en draagt bij tot de beheersing van veiligheidsrisico’s in de zorgorganisatie  De zorgorganisaties die thuis- en kraamzorg bieden, werken vanuit (wijk)gebouwen moet de BHV afgestemd zijn op de aanwezige personen: medewerkers, bezoekers, andere personen zoals cursusleiders die incidenteel (een ruimte van) een gebouw gebruiken

18 18 Zwangerschap en Arbeid  Iedere werknemer heeft recht op een veilige en gezonde werkplek.  Voor zwangere medewerkers kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn: – Risico’s wegnemen binnen eigen functie en werkplek – Aanpassing van het werk en/of werk- en rusttijden – Tijdelijk ander werk gedurende zwangerschap en/of borstvoeding – Vrijstelling van werk

19 19 Arbeidsrisico’s in de zorg  De wettelijke basis voor die maatregelen vindt u het Arbobesluit en in de Arbeidstijdenwet  http://www.arbocatalogusvvt.nl http://www.arbocatalogusvvt.nl


Download ppt "Arbeidsrisico’s in de zorg VBOB Udenhout 26 maart 2013 Jac van der Linden www.nilw.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google