De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Implementatie Arbo Catalogus SW 2010 Theo Hindriks Avelingen Groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Implementatie Arbo Catalogus SW 2010 Theo Hindriks Avelingen Groep."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Implementatie Arbo Catalogus SW 2010 Theo Hindriks Avelingen Groep

2 Doel van de presentatie •Wat hebben we aan de Arbo-catalogus (meerwaarde en wat is het) •Implementatie bij Avelingen Groep •Handvatten

3 Vraag aan deelnemers Workshop: Meerwaarde: Ik ben blij met de Arbo-catalogus voor mijn organisatie, want ………………

4 Stichting van de Arbeid “De brei aan informatie over alle mogelijke arbeidsrisico’s wordt met de arbo-catalogus ingeperkt tot sectorspecifieke risico’s en oplossingen” “De op sectorniveau vastgestelde arbo-catalogus wordt door de arbeidsinspectie gebruikt als referentiekader bij inspecties in de betreffende sector”

5 “In de arbo-catalogus SW komen de algemene risico’s aan de orde” “Bedrijven moeten zich houden aan de afspraken in de arbo- catalogus. Doen ze dat niet, dan moeten ze kunnen aantonen dat er op een andere manier wordt voldaan aan de doelvoorschriften uit de Arbowet” Arbo-catalogus SW

6 7 deelcatalogi: 1. Agressie en Geweld 2. Psychosociale arbeidsbelasting 3. Lawaai 4. Machineveiligheid 5. Detachering 6. Gevaarlijke Stoffen 7. Fysieke Belasting

7 Opbouw per deelcatalogus 1.Inleiding 2.Wettelijk kader 3.Doelvoorschriften, procesnormen en maatregelen 4.Praktijkvoorbeelden

8 DoelvoorschriftProcesnormAanpakVerplicht Arbo-wet Verplicht SW- catalogus Artikel 3 lid 2, risico’s voorkomen Voorkomen van agressie en geweld Gedragscode opstellen neeja Voorbeeld uit Agressie en Geweld: Praktijkvoorbeeld via website: Modelgedragscode CAO SW.

9 Aan de slag met brief sociale partners (voorjaar 2010) aan Directie en OR: verzoek tot implementatie •Opdrachtformulering •Plan van Aanpak •Rol van de OR

10 Opdrachtformulering: Meerwaarde voor Avelingen Groep: •Algemeen: Verhoging aandacht voor veilig en gezond werken •Check: Zijn alle risico’s in beeld •Check: Zijn geplande maatregelen compleet (let op! verplichting SW-catalogus) •Praktijkvoorbeelden: Wat kunnen we leren/gebruiken van anderen Randvoorwaarde: •Moet aansluiten bij bestaande Arbo-zorgsysteem - Arbo-beleid -Taken en verantwoordelijkheden in de organisatie op Arbo- gebied -Overlegvormen -Rol van de OR in beleidsvorming en besluitvorming

11 Aanpak: 1.Up-date Arbo-zorgsysteem 2.Presentatie MT over arbo-catalogus SW 3.Presentatie OR over arbo-catalogus SW 4.Presentatie leidinggevenden 5Plan van Aanpak Implementatie: - vorming werkgroep - per catalogus: check risico’s en maatregelen - voorstel aanpak witte vlekken 6.Rapportage door werkgroep aan Directie en OR a. Werkgroep: Acties per deelcatalogus b. Besluitvorming over acties en tijdpad c. Met instemming OR 7. Plan van aanpak per deelcatalogus

12 Vraag: Hoe denkt u over implementatie van de arbo-catalogus in uw eigen bedrijf (of op welke wijze bent u daar al mee bezig): •Opdrachtformulering •Plan van Aanpak •Rol van de OR


Download ppt "Workshop Implementatie Arbo Catalogus SW 2010 Theo Hindriks Avelingen Groep."

Verwante presentaties


Ads door Google