De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding
Welkom Basis veiligheidscursus B_VCA Veilig werken is een kunst In de introductie geeft u aan welke onderwerpen er aan de orde komen, de stellingen én doelstellingen van de cursus. Deze is beslist niet zo maar vrij, het dient het doel om VEILIGHEID TUSSEN DE OREN te krijgen. En dat is moeilijk genoeg. Geef aan dat er gemiddeld zo’n 130 doden per jaar op het werk te betreuren zijn. Als u dat zet tegen het aantal gewerkte uren: een laag percentage. Maar……. als u het zet tegen het aantal WERKBARE DAGEN (250 gemiddeld) betekent dat…….. OM DE DAG EEN DODE. En dat kan ELKE deelnemer op het werk OVERKOMEN. Elke dag, elk uur, elke minuut, elke seconde. Een veilige situatie kan in tienden van seconden een ONVEILIGE en in het ultieme DODELIJKE situatie worden! Succes met de sheets. Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding

2 Inhoudsopgave onderwerpen
Arbeidsomstandighedenwetgeving Risico’s, incidenten, ongevallen en preventie Veiligheidsprocedures, signalering en werkvergunning Werken op hoogte, hijs- en hefmiddelen, tillen Gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen Risico’s van brandbare en explosieve stoffen Risico’s van elektriciteit op het werk Risico’s bij het werken met machines en gereedschappen Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen Werken in besloten ruimten Opbouw modules: Gevaren en gevolgen van dat onderwerp Veiligheid: waaraan moet u in principe aan denken, 1. e.v. lesstof, opgebouwd conform de eindtermen plus daar achter de toelichtingen op de lesstof “ Voor degenen die het de vorige keer niet begrepen hebben, zal ik de onderwerpen wederom herhalen”. Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding

3 Cursusdoelstellingen
Inzicht in veiligheidsaspecten op het werk In staat risico’s én gevaren van werkzaamheden te herkennen én in te schatten En dan de juiste maatregelen weten te nemen om veilig te werken Het examen B-VCA te kunnen afleggen De belangrijkste doelstelling van de cursus is….dat de deelnemer na afloop ZELF in staat kan zijn én MOET zijn om de risico’s én gevaren van zijn handelen, zijn werkzaamheden, de werkplekomstandigheden (dus de oorzaken en factoren van het verrichten van werkzaamheden) te kunnen INSCHATTEN en direct HANDELEND kan optreden Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding

4 Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding
Stellingen Goede arbeidsomstandigheden leveren het volgende op: de ondernemer geeft efficiënter leiding. het bedrijf ondervindt geen invloed van verzuim en uitval. de werknemer krijgt meer verantwoordelijkheid en is beter gemotiveerd, de werkgever én de werknemer kunnen zich aan de wettelijke verplichtingen houden, én de werknemer gaat ‘s avonds gezond weer naar huis Controversieel maar zo ligt het in de praktijk. Productie moet geleverd worden en dan ook nog zoveel mogelijk. De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn werknemers (ook van ingeleend personeel én derden, zijnde o.a. bezoekers), maar hij kan niet altijd zelf controleren en handhaven van de gemaakte afspraken. Dat moet de werknemer zelf doen. Deze moet vakbekwaam zijn: niet allen op technisch gebied, maar ook op het gebied van (zijn eigen én die van zijn collega’s) VEILIGHEID. Hij kan daar op aan gesproken worden! Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding

5 Aandacht voor arbeidsomstandigheden
Voorkomen en tegengaan van: ongevallen schade ziekteverzuim Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding

6 Veiligheid Gezondheid en Welzijn (V.G.W.)
machinebeveiliging elektriciteit brand en explosie knel-, snij-, pletgevaar en alle andere gevaren vakbekwaamheid OK. Ik heb de waarschuwings-signalen in de machine ingesteld. Je kunt ‘m weer aanzetten. Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding

7 Veiligheid Gezondheid en Welzijn (V.G.W.)
gevaarlijke stoffen lawaai lichamelijke belasting trillingen U gaat nu beginnen aan de sheets van de lessen voor de vakbekwaamheden op velerlei gebied. Ook al heeft de deelnemer daar NU niets aan…..We hopen op een lang en gezond arbeidsleven. Dus ELK aspect kan daar in aan de orde komen. Opletten dus. Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding

8 Veiligheid Gezondheid en Welzijn (V.G.W.)
werkdruk zelfstandigheid variatie vakbekwaamheid informatievoorziening Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding


Download ppt "Basisveiligheid B-VCA V.04 Inleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google