De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VCA HOOFDSTUK 3 ONGEVAL. WAT IS EEN ONGEVAL?  Ongeval:  Is een ongewenste en plotse gebeurtenis met schade en/of letsel als gevolg  Arbeidsongeval:

Verwante presentaties


Presentatie over: "VCA HOOFDSTUK 3 ONGEVAL. WAT IS EEN ONGEVAL?  Ongeval:  Is een ongewenste en plotse gebeurtenis met schade en/of letsel als gevolg  Arbeidsongeval:"— Transcript van de presentatie:

1 VCA HOOFDSTUK 3 ONGEVAL

2 WAT IS EEN ONGEVAL?  Ongeval:  Is een ongewenste en plotse gebeurtenis met schade en/of letsel als gevolg  Arbeidsongeval:  Is een ongewenste en plotse gebeurtenis tijdens het werk met letsel (dus schade aan een persoon) als gevolg  Bijna ongeval:  Een ongewenste en plotse gebeurtenis, zonder schade en/of letsel tot gevolg

3 HOE ONTSTAAT EEN ONGEVAL?  Samenloop van omstandigheden (Domino- effect)  De achtergrond van het menselijk falen  Menselijk falen  Onveilige handeling of situatie  Ongeval  Letsel en schade

4 ONVEILIGE HANDELING/ ONVEILIGE SITUATIE  Is een handeling die niet volgens de juiste werkwijze wordt uitgevoerd en die tot een ongeval kan leiden  Voorbeelden:  Beveiligingen verwijderen of buiten werking stellen  Persoonlijke beschermingsmiddelen niet gebruiken  Gereedschap fout gebruiken  Kapot gereedschap gebruiken  …

5 ONVEILIGE SITUATIE  Is een situatie waarin gewerkt wordt zonder dat aan de voorwaarden voor veilig werken is voldaan, en die tot een ongeval kan leiden  Voorbeelden  Geen of onvoldoende bescherming op apparatuur en machines  Slechte verlichting  Oneffen ondergrond  Geen orde of netheid  …

6 MENSELIJK FALEN  Niet weten  Je kent de risico’s van het vak/de taken en de bijhorende preventiemaatregelen niet  Je hebt niet de nodige vakkennis  Door gewoonte onderschat je het gevaar  Niet kunnen  Je onvoldoende ervaring of opleiding  Je hebt niet de juiste of onvoldoende middelen om veilig te werken (slecht gereedschap, tijdsdruk, …)  …

7 MENSELIJK FALEN  Niet willen  Je kent de veiligheidsregels maar je vindt ze overdreven  Gewoonte: je hebt al jaren zo gewerkt en dat ging ook  Stoer gedrag: je wil de held uithangen  Chef of collega’s werken ook onveilig, dus doe je mee met de rest

8 ACHTERGROND  Huiselijke omstandigheden of privémoeilijkheden  Ervaring  Karakter  Opleiding  Omstandigheden in het bedrijf

9 ONGEVALLENPREVENTIE  Invloedsfactoren  M  Mens  U  Uitrusting  O  Organisatie  P  Product  O  Omgeving

10 BIJ EEN ONGEVAL  Bij een ongeval moet er actie ondernomen worden  Duidelijke regels  Wat doen?  Wie verwittigen?  Waar naartoe gaan?  …

11 BIJ EEN ONGEVAL  Zonder ernstig letsel  Slachtoffer begeleiden naar een EHBO-post  Slachtoffer verzorgen  Ongevallenonderzoek  Maatregelen treffen om ongeval te voorkomen

12 BIJ EEN ONGEVAL  Ernstig letsel  Hulpdiensten verwittigen  Intern noodnummer  Algemeen noodnumer (112)  Hulpdiensten opwachten  Zorg dat er niet meer slachtoffers vallen  Verander zo weinig mogelijk aan de plaats van het ongeval  AANDACHT: zorg voor je eigen veiligheid

13 BIJ EEN ONGEVAL  Bellen naar de hulpdiensten (112)  Wat meedelen?  Je naam  De plaats van het ongeval: exacte adres, eventueel herkenningspunten  Aard van de verwonding  Aantal slachtoffers  Plaats waar de hulpdiensten moeten of kunnen komen

14 BIJ EEN ONGEVAL  Melden en registreren  Alle ongevallen (ook de bijna ongevallen) melden aan je chef  Alle ongevallen moeten onderzocht worden  Ongevalsoorzaak wegnemen  Geen nieuwe ongevallen  Alle ongevallen moeten geregistreerd worden. Voor bijna ongevallen is dit geen verplichting, wel een aanrader

15 VOORBEELDVRAAG 1  Een stellingbuis valt en verwondt een arbeider aan het hoofd. Hoe noemen wij zo een voorval?  a) een beroepsrisico  b) een ongeval  c) een arbeidsongeval  ANTWOORD cc

16 VOORBEELDVRAAG 2  Waardoor worden de meeste ongevallen veroorzaakt?  a) door falende techniek  b) door menselijke handelingen  c) de falende organisatie  ANTWOORD bb

17 VOORBEELDVRAAG 3  Waarvan is een geblokkeerde vluchtweg een voorbeeld?  a) van een onveilige handeling  b) van een onveilige situatie  c) van een tijdelijk toelaatbare situatie  ANTWOORD bb

18 VOORBEELDVRAAG 4  Wat is een voorbeeld van een preventiemaatregel op het vlak van organisatie?  a) zorgen voor een netjes opgeruimde werkplek  b) het kiezen van machines die veilig ontworpen zijn  c) duidelijke informatie over de risico’s en preventiemaatregelen geven  ANTWOORD cc

19 VOORBEELDVRAAG 5  Welke ongevallen moeten gemeld worden aan je werkgever?  a) enkel ongevallen met lichamelijk letsel  b) enkel ongevallen met materiële schade  c) alle ongevallen  ANTWOORD cc


Download ppt "VCA HOOFDSTUK 3 ONGEVAL. WAT IS EEN ONGEVAL?  Ongeval:  Is een ongewenste en plotse gebeurtenis met schade en/of letsel als gevolg  Arbeidsongeval:"

Verwante presentaties


Ads door Google