De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Melden voorvallen aan ABL door Schiphol Nederland BV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Melden voorvallen aan ABL door Schiphol Nederland BV."— Transcript van de presentatie:

1 Melden voorvallen aan ABL door Schiphol Nederland BV.
Datum Melden voorvallen aan ABL door Schiphol Nederland BV. A/SSE/AAO Team Incidentenonderzoek

2 Achtergrond info ASIS staat voor: Airside Safety Information System
Aan Airside is een team van circa 23 Airside Authority Officers gestationeerd in continudienst die de goede orde en veiligheid bewaakt. Zij zorgen voor de registratie in ASIS.

3 Achtergrond info Waarom registreren? Amsterdam Airport Schiphol is, als exploitant van het luchthaventerrein, verantwoordelijk voor het toezien op de goede orde en veiligheid op het luchthaventerrein. Om deze taak te kunnen uitvoeren is betrouwbare managementinformatie noodzakelijk.

4 Achtergrond info Doel? Doelmatig en doelgericht sturen op o.a. veiligheid en milieu. Hoe? Het registreren van kwalitatieve en kwantitatieve informatie op een consequente en eenduidige manier.

5 Wat wordt geregistreerd in ASIS
Soorten voorvallen Veiligheid (RGO&V); - Overtredingen - Incidenten veiligheid Milieu (Wm beheer, WVO); - Overtredingen - Incidenten - Lekkages (incl. digitaal melden aan overheid).

6 Wat wordt geregistreerd in ASIS
Vanuit de Schipholregels is verplicht gesteld dat alle voorvallen van welke aard dan ook gemeld dienen te worden aan de Exploitant. In de ASIS database staan geregistreerde voorvallen welke daadwerkelijk zijn gemeld en / of welke zijn geconstateerd door de Airside Aurhority Officers van Airside Operations. De dataset geeft een afspiegeling van wat aan Airside heeft gespeeld en is een top(je) van de beroemde ijsberg.

7 Wat wordt geregistreerd in ASIS
ASIS bezit niet alle voorvallen

8 Feiten vastleggen Afhankelijk van soort/type voorval - datum - incidenttype - locatie - weer - oorzaak - omschrijving - verklaring - bedrijf- & persoongegevens - voer- & vliegtuig (CISS) - aard betrokkenheid (veroorzaker/getuige ed.) - naam invoerd(st)er - alarmfase - enz.

9 Feiten vastleggen Voorwaarde: Afschermen van persoons- en incidentgegevens

10 Plan-Do-Check-Act Monitoren wat er gebeurt
Acties uitzetten, bewaken, terugkoppeling ontvangen

11 Melden aan het ABL RICHTLIJN 2003/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 juni 2003 inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart Het doel van deze richtlijn is bij te dragen tot verhoging van de luchtverkeersveiligheid door ervoor te zorgen dat voor de veiligheid relevante informatie wordt gemeld, verzameld, opgeslagen, beschermd en verspreid. Het enige doel dat met de melding van voorvallen wordt beoogd, is ongevallen en incidenten te voorkomen en niet de schuld of aansprakelijkheid vast te stellen.

12 Wat wordt er gemeld aan het ABL
Wat: een operationele onderbreking, defect, fout of andere onregelmatigheid waardoor de vliegveiligheid wordt of kan worden beïnvloed, maar zonder ongeval of ernstig incident (hierna „ongeval of ernstig incident”) in de zin van artikel 3, onder a) en k), van Richtlijn 94/56/EG, tot gevolg; Anonimiseren: het verwijderen uit ingediende meldingen van alle persoonlijke bijzonderheden met betrekking tot de melder en van technische bijzonderheden die ertoe kunnen leiden dat de identiteit van de melder, of derden, uit de informatie wordt opgemaakt

13 Hoe wordt er door AAS gemeld aan ABL
1.Op basis van RICHTLIJN 2003/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 juni 2003 inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart, worden voorvallen in de afgelopen 72 uur, individueel gemeld. 2.In een weekoverzicht worden er nog Pro Forma meldingen gemeld.

14 Middels Word en Exell Weekoverzicht met daarin: Veiligheidsincidenten
Veiligheidsovertredingen Lekkages

15 Middels Word en Excel


Download ppt "Melden voorvallen aan ABL door Schiphol Nederland BV."

Verwante presentaties


Ads door Google