De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOOLBOXMEETING. TOOLBOXMEETING ALGEMEEN HISTORIEK WERELDOORLOG II ongeschoolden vullen open arbeidsplaatsen in verhoging ongevallen introductie en periodiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOOLBOXMEETING. TOOLBOXMEETING ALGEMEEN HISTORIEK WERELDOORLOG II ongeschoolden vullen open arbeidsplaatsen in verhoging ongevallen introductie en periodiek."— Transcript van de presentatie:

1 TOOLBOXMEETING

2 TOOLBOXMEETING ALGEMEEN HISTORIEK WERELDOORLOG II ongeschoolden vullen open arbeidsplaatsen in verhoging ongevallen introductie en periodiek korte opleidingen iedereen zat op zijn gereedschapskist tijdens instructie

3 TOOLBOXMEETING ALGEMEEN WETGEVING WERKNEMER • verantwoordelijkheid arbeidsomstandigheden • inzicht gevaren en risico’s WERKGEVER • doeltreffend voorlichten • maatregelen ter voorkoming

4 Wettelijke eisen •De voorlichting of het onderricht dat gegeven wordt moet: – begrijpelijk – praktisch gericht – aanschouwelijk van aard •Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden (1): –er dient rekening gehouden worden met de taal van de werknemer –de instructies moeten gaan over de aspecten van veiligheid en gezondheid (wettelijke bepalingen of daaraan gelijkgestelde normen) ORGANISATIE VAN DE TOOLBOXMEETING

5 Wettelijke eisen •Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden (2): –De werkgever bepaalt wie instructies geeft (een directielid TAC, TA, Adj. Dir., …gebouwverantwoordelijke, eventueel bijgestaan door de preventieadviseur of een andere deskundige) –De procedure voor het houden van een toolboxmeeting moet vastgelegd zijn in het veiligheidszorgsysteem van de school. –De extra maatregelen met het oog op voorlichting en begeleiden van jongeren en stagiars moeten ook vastgelegd in het veiligheidszorgsysteem van de school. Voorbeeld veiligheidszorgsysteem ORGANISATIE VAN DE TOOLBOXMEETING

6 Wettelijke eisen •Over het houden van toolboxmeetings bestaat een accent verschil tussen de wetgeving en de VCA certificering. Deze verschillen zijn dat de VCA – verder gaat dan alleen de eigen werknemers. – een frequentie aangeeft van minimaal 10x per jaar –aangeeft dat de voorlichting gegeven moet worden door de directie –voorschrijft dat naast ad-hoc zaken ook vaste onderwerpen zoals regels en voorschriften van de school (bedrijf) behandeld moeten worden –Vraagt om planning van de bijeenkomsten, een aanwezigheidsregistratie en een verslag van het besprokene tijdens de bijeenkomst. ORGANISATIE VAN DE TOOLBOXMEETING

7 TOOLBOXMEETING ALGEMEEN VCA CERTIFICATIE EN VEILIGHEIDSOPLEIDING •veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers •doorlichting bedrijf (school) voor certificaat •cursus basisveiligheid voor veiligheidsattest

8 TOOLBOXMEETING ALGEMEEN DOEL • preventie van arbeidsongevallen • overbrengen van veiligheidsinformatie •werknemers betrekken bij veiligheidsdenken

9 Toolboxmeeting houden Tijdens een toolboxmeeting moet de veiligheids -, gezondheids-,milieu- en welzijnsgedachte van de school uitdragen. Onderverdeeld: – vaste onderwerpen – Ad – hoc onderwerpen ORGANISATIE VAN DE TOOLBOXMEETING

10 Toolboxmeeting houden •De vaste onderwerpen die besproken moeten worden. – Het nut en gebruik van collectieve (CMB’s) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s); – Vastgestelde (geregistreerde) en onveilige handelingen en situaties; – Ongevallen en bijna ongevallen welke hebben plaatsgevonden; – Bedrijfshulpverlening (EHBO); – De nood- en evacuatieplannen; – Het omgaan met specifieke apparatuur; – Orde en netheid op de werkplek; – De milieuaspecten: het scheiden en afvoeren van afval, het omgaan met chemische stoffen, en het voorkomen van lekken en morsen van de verschillende milieubelastende stoffen; –… ORGANISATIE VAN DE TOOLBOXMEETING

11 Toolboxmeeting houden •De ad-hoc onderwerpen kunnen zijn. –Het omgaan met toxische producten (giftige producten) – De opbouw en het gebruik van steigers; –Gebruik van trappen en ladders –Werken in putten en sleuven; –Werken in besloten ruimte –Veilig omgaan met en het gebruik van elektrische aangedreven werktuigen –BA4 - BA5 –… • ORGANISATIE VAN DE TOOLBOXMEETING

12 ORGANISATIE VAN DE TOOLBOXMEETING ALGEMEEN •wie? •wat? •hoe? •wanneer? •waar? •frequentie? Voorbeeld toolboxmeetings

13 ORGANISATIE VAN DE TOOLBOXMEETING VOORBEREIDING •kies een onderwerp •bepaal de doelstelling •bepaal de inhoud •stel de planning op •bepaal de vorm

14 ORGANISATIE VAN DE TOOLBOXMEETING WERKWIJZE tips voor het houden van toolboxmeetings •inleiding •uiteenzetting •slot

15 ORGANISATIE VAN DE TOOLBOXMEETING WERKWIJZE gebruikte hulpmiddelen •een voorbeeld •flip-over •schoolbord •digitaal bord •powerpoint, beamer en laptop •video •overheadprojector •hand-out •veel voorkomende fouten

16 ORGANISATIE VAN DE TOOLBOXMEETING WERKWIJZE op te maken documenten •presentielijst & verslag •lijst mogelijke toolboxen •toolboxdoelgroepen •lijst gegeven toolboxmeetings •actieplan •jaaropvolging •toolboxen

17 BESLUIT • bespreken en evalueren van veiligheidsitems • mentaliteit rond veiligheid ontwikkelen


Download ppt "TOOLBOXMEETING. TOOLBOXMEETING ALGEMEEN HISTORIEK WERELDOORLOG II ongeschoolden vullen open arbeidsplaatsen in verhoging ongevallen introductie en periodiek."

Verwante presentaties


Ads door Google