De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitslag School Tevredenheid Onderzoek Ouders 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitslag School Tevredenheid Onderzoek Ouders 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Uitslag School Tevredenheid Onderzoek Ouders 2014

2 Algemeen

3 Tevredenheid per categorie

4 Top 10 Tevredenheid

5 Top 10 Ontevredenheid

6 Satisfactie en prioriteiten matrix

7 Voorbeeld terugkoppeling

8  Verbeteren communicatie door:  instellen werkgroep met ouders, leerkrachten en directie  Meer aandacht voor: - de creatieve vakken - cultuur - persoonlijke ontwikkeling - samenwerking - sociaal emotionele ontwikkeling  Binnen de nieuw ontwikkelde visie nemen deze punten een belangrijke plaats in Belangrijkste punten 1/4

9  Verbeteren omgang van de kinderen onderling, de sfeer in de klas/ sfeer op school, met hieraan gerelateerd rust en orde in de klas en aandacht voor pestgedrag door:  Uitbouwen PBS (structureel aandacht aan besteden, levendig houden, regels zichtbaar in elke ruimte)  Nader vormgeven en uitbouwen van het educatief partnerschap tussen school en ouders door:  Werkgroep met ouders, leerkrachten en IB-er (bekijken wat we willen en wat we kunnen) Belangrijkste punten 2/4

10  Schooltijden discussie opstarten  Hierbij rekening houden met de planning van de verschillende verbeteractiviteiten. Met MR en team kiezen voor 14-15 of 15-16  Meer en gestructureerdere aandacht voor het anti-pestbeleid (communicatie, voorlichting) door o.a.:  - gerichte aandacht in de groepen (op korte termijn) - leerlingen leren om pestgedrag direct te melden bij de leerkracht - instellen school- en groepsregels, zichtbaar in elke ruimte (denk ook aan consequenties) Belangrijkste punten 3/4

11  Verbeteren van de website  Is inmiddels al gebeurd. Verdere suggesties ter verbetering zijn welkom!  De onveilige weg van huis naar school.  Dit punt is al bij de gemeente aangekaart en zal regelmatig onderwerp van gesprek blijven.  Begeleiding leerlingen met problemen:  Inspectie geeft aan dat we hier wel aan voldoen (toelichting door IB) Belangrijkste punten 4/4

12 Ondersteuningsbehoefte leerlingen Basisondersteuning Cognitieve ontwikkeling  Aanpak 1 intensief arrangement  Aanpak 2 basis-arrangement  Aanpak 3 verdiept arrangement Sociaal emotionele ontwikkeling.  PBS  Goed gedaan  Gedrags-interventies (IHP) 12

13 Ondersteuningsbehoefte leerlingen Arrangementen Schoolspecifiek:  Faalangst-training  Sova training  Plusklas  Instructie groep aanvankelijk lezen  Ambities Met ondersteuning vanuit het platform of Kentalis  Licht/medium arrangement leerlingen TOS.  Arrangementen cluster 3 en 4 leerlingen.  Vanaf groep 6 bestaat er een 1- arrangement voor leerlingen met OPP 13

14 Basisondersteuning instructie niveaus 14

15  Individueel gemaakte opmerkingen zijn allemaal gelezen. Waar nodig wordt er actie op ondernomen.  Instellen algemene denktank van ouders en MT (2 of 3 x per jaar met een breed scala aan onderwerpen)  Aandachtspunten worden opgenomen in het kwaliteitsverbeterplan voor 14-15 en eventueel 15-16  Dia’s van deze presentatie gaan naar alle ouders  Leerkracht is verslag is in het team besproken  Leerling verslag wordt morgen (24/4) verspreid  Instellen leerlingraad!  Vragen? Tot slot


Download ppt "Uitslag School Tevredenheid Onderzoek Ouders 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google