De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitslag ouderenquête januari 2011 61 ingevulde formulieren terug = 48 % U geeft ons het gemiddelde cijfer van een 6,8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitslag ouderenquête januari 2011 61 ingevulde formulieren terug = 48 % U geeft ons het gemiddelde cijfer van een 6,8."— Transcript van de presentatie:

1 Uitslag ouderenquête januari 2011 61 ingevulde formulieren terug = 48 % U geeft ons het gemiddelde cijfer van een 6,8

2 Is veel minder dan verwacht Is minder dan verwacht Voldoet aan verwachting Is meer dan verwacht Is veel meer dan verwacht Niets ingevuld Sfeer in de school 8%28%44%15%5%0% Inrichting in de school 21%39%38%2%0% Netheid in de school 26%48%23%2%0%2% Hygiëne in de school 46%33%21%0% HET SCHOOLGEBOUW

3 ACTIEPUNTEN: Lokalen opruimen en eventueel herinrichten. Schoonmakers blijven aansturen (via het bedrijf) Actieplan voor achterstallig onderhoud (riolering, plafond, elektriciteit.

4 Is veel minder dan verwacht Is minder dan verwacht Voldoet aan verwachting Is meer dan verwacht Is veel meer dan verwacht Niets ingevuld De rust en orde in de groep 8%30%59%3%0% De sfeer in de groep van uw kind 0%18%64%11%5%2% Opvang en begeleiding van uw kind 5%18%46%26%3%2% De omgang van de kinderen met elkaar 5%31%49%13%2%0% De aandacht voor normen en waarden 2%20%67%10%0%2% Aandacht voor taal, lezen, schrijven en woordenschatontwikkeling 3%23%54%15%0%5% Aandacht voor zelfstandig (leren) werken 0%13%67%20%0% Aandacht voor plannen en aftekenen van het werk 0%23%59%3%2%13% Aandacht voor huiswerk – topografie – spreekbeurten (Bovenbouw) 7%10%39%5%0%39% Aandacht voor rekenen en rekenbegrippen 3%21%49%8%3%15% Aandacht voor Kosmisch onderwijs en het werken in thema’s 0%8%61%21%2%8% Aandacht voor het werken met de computer 7%13%66%7%0%8% DE BEGELEIDING, SFEER en ONTWIKKELING IN DE GROEP.

5 Is veel minder dan verwacht Is minder dan verwacht Voldoet aan verwachting Is meer dan verwacht Is veel meer dan verwacht Niets ingevuld Aandacht voor het halen van goede prestaties 3%33%44%0% 20% Aandacht voor de creatieve vakken 11%26%52%5%0%5% Aandacht voor samenwerkend leren 0%10%62%16%2%10% Aandacht voor gymnastiek 0%3%87%5%2%3% Aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling 2%18%62%13%2%3% Aandacht voor uitstapjes, excursies 0% 56%41%0%3%

6 ACTIEPUNTEN *Groepsregels aanscherpen en zichtbaar maken *(anti)pestprojecten in de groepen *Vakgebieden per gebied uitwerken en beschrijven in schoolplan *Ouders meer inzicht geven in onze leerlijnen (ouderavonden) *Hogere eisen aan kinderen stellen *Nieuw zorgplan: eenduidige afspraken over hulpplannen. *MKVS efficiënter gebruiken. *Meer begeleiding/ondersteuning in de groep

7 Is veel minder dan verwacht Is minder dan verwacht Voldoet aan verwachting Is meer dan verwacht Is veel meer dan verwacht Niets ingevuld Het overblijven tussen de middag 11%31%52%2% De opvang bij afwezigheid van de leerkracht 15%13%62%7%3%0% Duidelijkheid van de schoolregels 8%34%56%2%0% De rust en orde op school 7%52%41%0% SCHOOLREGELS, RUST en ORDE

8 ACTIEPUNTEN *TSO: -Maandelijks overleg TSO en directie -Regelmatig overleg tussen TSO moeders en directie -Buitenspel bevorderen, activiteiten organiseren voor kinderen -Leerkrachten en ouders beter afstemmen over kinderen -Ouders op cursus *Duidelijk protocol bij ziekteverzuim en duidelijk ziekteverzuimbeleid * Schoolregels aanscherpen en zichtbaar maken oa in nieuwe schoolgids

9 Zelf ook aan alle regels binnen het team houden. Van bepaalde (opruim)taken, klassentaken maken. Consequenter omgaan met de regels. Schoolregels opnieuw samen met ouders afstemmen. Kinderen leren fietsen in de rekken te plaatsen Ouders parkeren niet allemaal op het pleintje naast de school, maar in de zijstraten, ivm veiligheid kinderen. Schooltijden afstemmen.

10 Is veel minder dan verwacht Is minder dan verwacht Voldoet aan verwachting Is meer dan verwacht Is veel meer dan verwacht Niets ingevuld Hoe de leerkracht naar u luistert 0%7%61%26%7%0% De vakbekwaamheid van de leerkracht 2%13%54%28%3%0% De inzet en motivatie van de leerkracht 2%3%46%44%5%0% Afhandeling van vragen, klachten of opmerkingen door de leerkrachten 0%2%57%38%3%0% Gelegenheid om met de leerkrachten te praten 0%8%59%33%0% Informatie die u krijgt over uw kind 3%30%44%23%0% DE LEERKRACHT

11 ACTIEPUNTEN *Goed IPB: herverdelen taken, opleidingen, enz. *Leerkrachten coachen door Vliegende Brigade *Toetsen aanpassen aan eisen van deze tijd. *Toetsen als signalering gebruiken *Verslagen aanpassen *Ouders meer en vaker informatie geven over vorderingen van hun kind(eren) bijv: plakboek, portfolio *Minder per e-mail communiceren met ouders, meer persoonlijk contact. *Als team elkaar waarderen en blijven stimuleren

12 Is veel minder dan verwacht Is minder dan verwacht Voldoet aan verwachting Is meer dan verwacht Is veel meer dan verwacht Niets ingevuld Informatie over wat er op school gebeurt 0%7%64%28%0%2% Afhandeling van vragen, klachten of opmerkingen door de directie 2%3%67%15%0%13% Toegankelijkheid van de directeur, mogelijkheden om met haar te praten 0%2%66%28%2%3% DIRECTIE Actie: *Doorgaande lijnen uitzetten, ontwikkelen, volgen en borgen *Vol blijven houden en positieve omgang vasthouden.

13 NeeJaSomsNiet ingevuld Bezoekt u ouderavonden of informatieavonden? 3%70%26%0% Leest u de nieuwsbrief? 0%98%2%0% Bezoekt u de website van de school ? 3%67%30%0% Gaat uw kind over het algemeen met plezier naar school? 3%89%8%0% Bent u tevreden over de vorderingen die uw kind maakt? 18%69%11%2% Voelt u zich thuis op onze school? 3%89%7%2% Bent u tevreden over de schooltijden? 8%89%3%0% OVERIG

14 ACTIEPUNTEN *Samen met ouders van de leerkrachten, de MR en de steunvereniging een ouderplan opstellen. *In kaart brengen van verwachtingen naar elkaar toe en dit afstemmen. *Nieuwe website *Betere reclame voor ouderavonden en ouders belang van ouderavonden laten inzien. *Thema ouderavonden beter afstemmen op behoeften ouders


Download ppt "Uitslag ouderenquête januari 2011 61 ingevulde formulieren terug = 48 % U geeft ons het gemiddelde cijfer van een 6,8."

Verwante presentaties


Ads door Google