De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© team 3 Ouderavond 2013 Dinsdag 24 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© team 3 Ouderavond 2013 Dinsdag 24 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 © team 3 Ouderavond 2013 Dinsdag 24 september 2013

2 © team 3 2010-2011 Programma 1.Voorstellen 2.Nieuw in klas 3 3.LOB in jaar 3 4.Tot slot - vragen?

3 Wie ben ik en wie is …. Naam, telefoonnummer naam: tel: E-mail: Co-mentor: E-mail: Eerste aanspreekpunt voor ouders

4 © team 3 Nieuw in klas 3 Co-mentoraat Examenjaar (eindcijfer telt als startperiode in klas 4) PTA Programma van Toetsing en Afsluiting. Toetsen, opdrachten, wegingen en herkansingsmogelijkheden Wordt binnenkort uitgedeeld.

5 Dit jaar in klas 3: Rekenen Rekenlessen vanaf nu tot maart. Rekentoets in maart. Cijfer wordt vermeld op het diploma, maar telt nog niet mee in de zak/slaag regeling. Onvoldoende cijfer heeft wel consequenties voor de vervolgopleiding. © team 3

6 LOBLoopbaan Oriëntatie & Begeleiding Visie mentoraat LOB?> Begeleiden bij LOB:>> Leerlingen zelfstandiger maken – Leerling de problemen in principe zelf laten oplossen – Maar natuurlijk wel helpen met advies, of als de leerling vastloopt.

7 disclaimer7 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 5 loopbaancompetenties: 1| ‘Wie ben ik ?’ & ‘Wat kan ik ?’ (Kwaliteitenreflectie) 2| ‘Wat wil ik en waarom wil ik dat ?’ (Motievenreflectie) 3| ‘Waar kan ik dat doen ?’ (Werkexploratie) 4| ‘Hoe bereik ik dat ?’ (Loopbaansturing) 5| ‘Wie kan me daarbij helpen?’ (Netwerken)

8 disclaimer8 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB in het Klas 2 LOB in het Dus: onderdelen zijn verplicht en moeten voldoende worden afgerond

9 © team 3 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Hoofdlijnen binnen het LOB: – Begeleiding op resultaten (magister) > – Persoonlijke ontwikkeling (LOB-map/portfolio) o.a Maatschappelijke stage >> Leerlingen laten leren van elkaar. – Keuzes maken voor klas 4 / vervolgopleiding TL-Top (op het ROC) >>> OR dagen = doe dagen >>>> Jan Kroondag Strippenkaart (mag 3 dagdelen op pad.)

10 disclaimer10 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Begeleiding: steeds individueler

11 © team 3 LOB-Maatschappelijke stage www.samenlevenkunjeleren.nl Externe stage -zelf iets zoeken Maatschappelijke stage (dertig uur) Interne stage - solliciteren naar commissies op school Sport en bewegen LO2 - sportvereniging

12 © team 3 LOB-Maatschappelijke stage Concrete resultaten: – dertig uur, in eigen tijd – vrijwilligerswerk (niet-commercieel) Je gaat zelf een plaats zoeken: – Op school (solliciteren) – Buiten school (sportverenigingen, kinderdagverblijven, basisscholen, zwembad, buurthuis, dorpsfeest, enz. enz.) Vereiste administratie:  ELO/MM24 stageboek – uren af laten tekenen in logboek, contract – Eindverslag maken en inleveren

13 © team 3 LOB - TL-top: oriëntatie op ROC 2 periodes van 3 weken 2 periodes: jan.-febr. en febr.-mrt. Afsluiten met presentatie Gaan op pad met een werkboek met opdrachten Kiezen tussen diverse ‘ROC MN – colleges’ en binnen die colleges tussen afdelingen

14 disclaimer 14 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding ‘OR dagen’ = Doe dagen; inschrijven: De oriëntatiedagen MBO regio Eem in schooljaar '13-'14 zijn op 27-11-13, 22-1, 12-2, 12-3 en 9-4-2014. De workshops worden gegeven van 13.30 - 16.00 uur. Zie zoekjouwmbo.nl voor de details en inschrijven. Krijgt code van de mentor

15 disclaimer 15 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Klas 2 OR Dagen Bij ROC ‘s

16 © team 3 LOB – Afronding, dit jaar Vastleggen van leer- en ontwikkelmomenten  Opdrachten en verslagen (PTA-verplichting)  Individueel begeleidingsgesprekken (plan van aanpak en Pop gesprek)  Reflectiegesprekken Presentatie (eind van het jaar; u bent welkom) – Aantoonbaar  vaardigheden ontwikkeld  geleerd van ervaringen

17 Tot slot: Magister ; Voor rooster, huiswerk, cijfers uw gegevens controleren Schoolsite  ouderportaal melden van afwezigheid schoolgids staat hier ook! Vragen??


Download ppt "© team 3 Ouderavond 2013 Dinsdag 24 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google