De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Basiselementen voor de integratie van de zorg voor veiligheid en gezondheid in het bedrijfsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Basiselementen voor de integratie van de zorg voor veiligheid en gezondheid in het bedrijfsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 1 Basiselementen voor de integratie van de zorg voor veiligheid en gezondheid in het bedrijfsbeleid

2 2 -Niet in detail, wel een overzicht -Aanpak sterk afhankelijk van de bedrijfs-gevaren/risico’s : altijd met de gevaren beginnen -Bewustmaking van de bedrijfsleider (dikwijls grote verschillen tussen KMO’s) -Hulp te bekomen o.a. door … externe dienst, verzekeraar, federatie, … Inhoud : Doel van het V&G beleid ? Aandachtsgebieden ? Structuur/overzicht geven aan wat men doet ? Inleiding

3 3 1.Schade aan medewerkers voorkomen : l Persoonlijke ongevallen : diverse persoonlijke verwondingen, al dan niet met blijvende invaliditeit, of …overlijden vb : bedolven onder last, vallen, tussen gereedschap of machines, chemische of warmteverbranding, klemming, ….  Van zeer groot belang is de motivatie van de werknemer, en zeker van zijn leidinggevende en hoe die dat laat zien  Luisteren en reageren op wat de mensen aanbrengen l Beroepsziekten : door meestal langdurige blootstelling aan lawaai, chemische producten, stof, asbest, lasdampen, …. vb. diverse getroffen beroepen  Weten waar mee bezig  Aandacht voor gezondheid en hygiëne Waar gaat het V&G beleid over / doel ?

4 4 1.Schade aan medewerkers voorkomen : l Rampen : grote incidenten in het bedrijf (of op een werf) waardoor intern meerdere slachtoffers kunnen ontstaan en ook externe schade en/of slachtoffers : (brand, ontploffing, gasontsnapping, grootschalige vergiftiging door gas of vloeistoffen, instorting, giftige rook,…) => ook procesveiligheid : ongevallen en rampen door processen die mislopen, uitrusting die faalt, onvoldoende onderhoud, slechte wisselstukken  Mogelijk zeer zware schade aan het bedrijfsimago : Bhopal, Tchernobyl, Enschede, Seveso, … Waar gaat het V&G beleid over / doel ?

5 5 2.Als het toch gebeurt : schade beperken, indijken, (herstellen) : goede organisatie omtrent lActieve middelen / automatisch : lSprinkler, inkuipingen, automatische afsluiters, … lTe activeren : (organisatie en afspraak nodig) lEHBO, oproepen 100 en medische hulp loproep brandweer lEigen kennis en middelen om de eventueel te verwachten schade in uw bedrijf te beperken (neutraliseren zuur, opkuisen lekken, inkuipingen, middelen om lekken in te dammen, om de riool af te sluiten,...) lAfspraken met buren, bewakingsfirma, … Waar gaat het V&G beleid over / doel ?

6 6 1.De mensen l Sensibilisatie, motivatie : laten merken dat men aandacht wil voor orde, afspraken, veilig en gezond werken, goed materiaal,… – geen tegenstrijdige opdrachten geven, …. erover spreken als men iets fout ziet, vragen naar risico’s … l Opleiding : omtrent het werk, de machines, de producten, … en voor bijzondere taken zoals rijden met speciale voertuigen, werken aan electriciteit, … Zeker ook de nieuwkomers op de gevaren / risico’s binnen het bedrijf wijzen l Ook enkele opleidingen over veilig en gezond werken in functie van het bedrijf (tiltechnieken,werken op hoogte, adembescherming,…) l Bij besprekingen ook V&G aspecten bespreken praktische aandachtsgebieden

7 7 2.De uitrusting, de machines, … : l Aankoop : aandacht voor V&G, attesten, keuringen, … l Eigen Ontwerp : ook attesten, keuren, risico’s gebruik inschatten, ook aan de gebruikers denken, … l Onderhoud, staat : verwaarlozing, regelmatig nazien, wie verantwoordelijk l Gebruik : voor dat waarvoor het gemaakt is, doordacht veranderen, zonodig laten herkeuren praktische aandachtsgebieden

8 8 3.De omgeving : l Organisatie : algemene afspraken, regels, wie zorgt voor wat, wie keurt wat, aan wie gevaren melden, … l Procedures, hulpmiddelen : instructies omtrent de gebruikte uitrusting, afspraak over bv werken aan machines, over de beschikbare beschermingsmiddelen (brillen, helmen, schoenen, handschoenen, …) en het gebruik ervan l Gebouwen, wegen, nutsvoorzieningen, pleinen, intern verkeer, brandpreventie, noodplan l Werkplaatsen : stof, lawaai, licht, temperatuur, gassen,..., eetgelegenheid, …. praktische aandachtsgebieden

9 9 4.de chemische producten : l In praktisch elk bedrijf !! l Gevaren gekend (MSDS, R en S zinnen, symbolen,…) – hoe ermee omgaan : l Brandbaarheid l Toxiciteit l Kenmerken tov het milieu l ….. praktische aandachtsgebieden

10 10 Ook zaken op papier ?? l De voornaamste interne afspraken l Een plan voor de toekomstige geplande verbeteringen op het vlak van V&G : Vb minder giftige producten, een hoogtewerker ipv ladders, betere stellingen, …. l Op langere termijn : 5 jaar l Op kortere termijn : 1 jaar l Systemen : VCA, …. l Jaarverslag ? Structuur/overzicht geven aan wat men doet ?

11 11 Veiligheids- en Gezondheids- beleid Vragen en Opmerkingen ??


Download ppt "1 Basiselementen voor de integratie van de zorg voor veiligheid en gezondheid in het bedrijfsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google