De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAKBEKWAAMHEID Beroepschauffeurs. VAKBEKWAAMHEID •Wettelijke basis: KB 04/05/2007 •Toepassingsgebied: Houders van een rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAKBEKWAAMHEID Beroepschauffeurs. VAKBEKWAAMHEID •Wettelijke basis: KB 04/05/2007 •Toepassingsgebied: Houders van een rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1,"— Transcript van de presentatie:

1 VAKBEKWAAMHEID Beroepschauffeurs

2 VAKBEKWAAMHEID •Wettelijke basis: KB 04/05/2007 •Toepassingsgebied: Houders van een rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E

3 VAKBEWAAMHEID •In voege vanaf: Rijbewijzen van de catg. D: vanaf 10 september 2008 Rijbewijzen van de catg. C: vanaf 10 september 2009

4 VAKBEWAAMHEID •Vrijstelling voor: 1. Voertuigen met een toegelaten maximale snelheid van ten hoogste 45 km/u 2.Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en de diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.

5 VAKBEWAAMHEID •Vrijstelling voor: 3.Voertuigen die op de weg worden getest i.v.m. technische verbetering, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht. 4.Voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties

6 VAKBEWAAMHEID •Vrijstelling voor: 5. Voertuigen die worden gebruikt voor niet- commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden. 6.Voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is

7 VAKBEWAAMHEID Opmerkingen bij punt 6 Drie te vervullen voorwaarden: 1. De bestuurder moet materieel of uitrusting vervoeren 2. De bestuurder moet dit (zelf) voor zijn werk nodig hebben. 3. Met het voertuig rijden mag niet de voornaamste activiteit zijn van de bestuurder.

8 VAKBEWAAMHEID Vrijstelling van de basiskwalificatie 1.Houder zijn van een getuigschrift van basiskwalificatie dat werd behaald in een andere lidstaat van de E.U. 2. Houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs van de catg. C, mits dit uiterlijk op 09/09/2009 is afgegeven of van een rijbewijs van de catg. D, mits dit uiterlijk op 09/09/2008 is afgegeven

9 VAKBEWAAMHEID Tijdelijke vrijstelling voor het bewijs van vakbekwaamheid: 1. Tot 10/09/2016, de bestuurders die houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs catg. C, mits dit uiterlijke werd afgegeven op 09/09/2009

10 VAKBEWAAMHEID Tijdelijke vrijstelling voor het bewijs van vakbekwaamheid: 2. Tot 10/09/2015, de bestuurders die houder zijn of zijn geweest van een rijbewijs catg. D, mits dit uiterlijke werd afgegeven op 09/09/2008

11 VAKBEWAAMHEID Na het verstrijken van de termijnen voor de vrijstelling, dienen zij te voldoen aan de vakbekwaamheid, doch enkel door het volgen van de nascholing. Ze zijn vrijgesteld van de examens voor de vakbekwaamheid.

12 VAKBEWAAMHEID Nascholing: - geen voorafgaande scholing verplicht - opleiding in een erkend opleidingscentrum - erkende module - per module, minstens 7 uur = 7 kredietpunten - een attest afgeleverd per gevolgde module - GEEN vrijstellingen van de nascholing

13 VAKBEWAAMHEID Vervaldata op het rijbewijs: •Vakbekwaamheid van de chauffeur •Medische keuring

14 VAKBEWAAMHEID Hoe ziet men of de chauffeur vakbekwaam is?

15 VAKBEWAAMHEID Hoe ziet men of de chauffeur medisch gekeurd is?

16 VAKBEWAAMHEID

17 INFO JEF GOOSSENS jef.goossens@skynet.be 00 32 475 460 496


Download ppt "VAKBEKWAAMHEID Beroepschauffeurs. VAKBEKWAAMHEID •Wettelijke basis: KB 04/05/2007 •Toepassingsgebied: Houders van een rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1,"

Verwante presentaties


Ads door Google