De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fred Bosman Melanie van Bracht Rhenen, 8 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fred Bosman Melanie van Bracht Rhenen, 8 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Fred Bosman Melanie van Bracht Rhenen, 8 april 2011

2  Ongevallen ◦ Reductie tot 0 ongevallen na implementatie arbo-catalogus Waar staan we nu?  Opvolging ◦ Het ontwikkelen van een lerende organisatie door het toepassen van een juiste onderzoeksmethodiek

3 Wat is een arbeidsongeval? ‘Incidenten met arbeidsverzuim zijn die situaties waarbij de werknemer vanwege een arbeidsgerelateerd letsel of ziekte een of meerdere dagen niet heeft kunnen werken terwijl hij die dag(en) anders wel zou hebben gewerkt’

4 Verzuim ongeval EHBO Letsel Bijna ongeval Onveilige actie Gevaarlijke situatie Nieuw project met onbekend risico Niet gemeld gevaar Ongeval? Indeling: Ongevallen met verzuim Beperkte werkzaamheden Medische Behandeling EHBO Bijna ongevallen Beperkte werkzaamheden Medische behandeling

5 Stand van zaken ongevallen Vergelijking mogelijk met bedrijven binnen en buiten de sector: aantal ongevallen met verzuim per 1000 medewerkers Aantal ongevallen per jaar X 1000 Aantal medewerkers

6 (PKGV verzuimongevallen in 2010)

7

8

9

10 1. Vallen van hoogten 2. Snijden en steken door scherpe voorwerpen 3. Misstappen, struikelen, uitglijden 4. Klemmen of bekneld raken 5. Horizontaal en verticaal transport 6. Getroffen worden 7. Elektriciteit 8. Draagbaar handgereedschap 9. Chemicaliën en dampen/gassen 10. Brand en explosie 11. Anders 2010 (PKGV): 126 ongevallen met verzuim

11 (PKGV verzuimongevallen in 2010)

12 Arbocatalogus  Wetgeving vertaald in praktische oplossingen  Arbo kennis is gebundeld  Sectorale afspraken  Getoetst door arbeidsinpectie 1Algemeen deel 2Geluid 3Oplosmiddelen 4Heatstress 5Fysieke belasting 6Verwerkingsmachines 7Doorleiden 8Golfkarton machine 9Intern transport 10Inrichting arbeidsplaats 11Valgevaar 12Besloten ruimten 13Lockout Tagout Tryout 14Gevaarlijke stoffen 15PSA

13

14  Onderzoek ALLE ongevallen ◦ Leer van fouten ◦ Beheers risico’s ◦ Voorkom herhaling of ernstigere incidenten

15 Start zo snel mogelijk na het ongeval!! Op de plaats van het ongeval!! Stappen in procedure Plaats van het ongeval Vaststellen juiste toedracht Onderzoek direct na het ongeval Analyse van het ongeval Toepassen ongevalsprocedure

16  Zorg voor eerste hulp  Stop de activiteiten en zet gebied af  Melding Arbeids Inspectie ja/nee  Doelstelling: herleiden van de feitelijke toedracht  Onderzoek op plaats van ongeval: ◦ Geluiden, geuren, sporen ◦ Exacte positie medewerker ◦ Activiteiten en samenwerking ◦ Bijzonderheden (inzet, taken, klachten, omgeving, storingen)

17 Dus niet!  Stom! Wie is de schuldige?  Waarom let hij/zij niet beter op?  Ze weten toch dat het niet mag?  Moeten we dit wel melden?  Hoe vaak moeten we het nog zeggen?  Wat vindt de arbeidsinspectie hiervan?  …? Wat kunnen we doen om herhaling van een ongeval te voorkomen?

18 Herleiden toedracht Aandacht voor  Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen  Scherpe delen, draaiende delen  Chemicaliën, schadelijke gassen  Warme delen  Uitleg waarom ongevallen onderzocht worden  Voorkomen van te snelle conclusies: vraag door en vergelijk antwoorden  Voorkom herhaling

19  Manager/teamleider leidt het onderzoek  ARBO coördinator ondersteunt proces  Teamleden: ◦ Ondervragen slachtoffers en getuigen ◦ Identificeren mogelijke oorzaken ◦ Identificeren preventieve oplossingen ◦ Leggen bevindingen vast  Onderzoek volgens bepaalde methodiek

20 Ongeval Management factoren Methodische factoren Milieu / omgeving Materiaal factoren Menselijk handelen Technische middelen Ishikawa analyse

21 Stel de vraag: Waarom?

22  Is er een taak veiligheids analyse?  Welke instructies zijn gegeven?  Wanneer, hoe, door wie aan wie?  Waar is dit vastgelegd?  Werd er volgens instructies gewerkt? Was dit mogelijk? Wie is hierover geïnformeerd?  Was er toezicht op naleving afspraken?

23

24  Inzicht in (proces-) afwijkingen  Stimuleert risicobewustzijn  Aanvulling op RI&E en PvA  Stimuleer het melding van onveilige situaties (near misses) Als resultaatgerichte afspraak?

25 Leidinggevende  ARBOwet art 3: werkgever organiseert arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid & gezondheid van de werknemer Medewerker  ARBOwet art 11: werknemer is verplicht om naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen

26

27 Wat is de visie van uw bedrijf? Ongevallen komen voor of Ongevallen kunnen vóórkomen of Ongevallen worden voorkómen


Download ppt "Fred Bosman Melanie van Bracht Rhenen, 8 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google