De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 31 Werkvergunning nu: veiligwerkvergunning Doel: risico’s op voorhand beheersen bij het uitvoeren van risicovol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 31 Werkvergunning nu: veiligwerkvergunning Doel: risico’s op voorhand beheersen bij het uitvoeren van risicovol."— Transcript van de presentatie:

1 NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 31 Werkvergunning nu: veiligwerkvergunning Doel: risico’s op voorhand beheersen bij het uitvoeren van risicovol werk Door: het maken van afspraken Bij welke werkzaamheden: •niet-routinematige werkzaamheden •besloten ruimten •brandgevaarlijke werkzaamheden •graafwerkzaamheden maar dat geldt ook voor: V&Gplannen, werkplannen, etc. Wat is risicovol werk?

2 NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 32 Wanneer en waarom een vergunning •Wanneer een vergunning nodig? –In situaties waarbij twee of meer onderdelen van of gehele werkzaamheden elkaar negatief beïnvloeden en daarbij een verhoogd risico afgeven •Waarom een vergunning nodig? –Vastleggen van afspraken (tussen opdrachtgever en uitvoerende partij en/of eventueel onderling) van de te nemen maatregelen, afspraken en acties

3 NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 33 Het traject van een werkvergunning Inventarisatie gevaren Een opdrachtgever heeft werk uit te voeren. Hierbij zijn voor de uitvoerende partij verhoogde risico’s aanwezig. Er wordt besloten: Werken onder een werkvergunning Order wordt gemaakt In de opdracht wordt de uitvoerende partij (is daarmee: aanvrager) gevraagd een werkvergunning aan te vragen Aanvrager vult deel 1 van werkvergunning in en levert deze in bij de verstrekkende afdeling van de opdrachtgever De verstrekker controleert de aanvraag en vult deel 2 in met de gegevens die bij zijn bedrijf bekent zijn en geeft aan dat de aanvrager mag komen werken. De uitvoerende partij stelt een ‘houder’ aan. Deze moet doorlopend op het werk zijn. De houder meldt zich bij de verstrekker en beide komen de werk- vergunningprocedures overeen. De houder instrueert alle operationele medewerkers. Deze teke- nen voor akkoord. De overeengekomen maatregelen worden genomen. Verstrekker controleert voor akkoord en geeft de vergunning vrij. Nu mag men gaan werken.

4 NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 34 De VASTE stappen van een vergunning Opdrachtgever Aanvrager Geeft opdracht tot het uitvoeren van werk zaamheden aan: Uitvoerend bedrijf VRAAGT bij opdrachtgever de vergunning aan Verstrekker stelt deel 2 op en verleent de vergunning Bij uitvoerend bedrijf wordt houder van vergunning aangesteld = 1e leidinggevende op het werk Beiden komen de afspraken overeen en vullen delen 2 en 3 in De houder bespreekt de afspraken met iedereen en maatregelen worden genomen én iedereen tekent voor akkoord en alles te zullen nakomen. Maatregelen worden genomen, verlener controleert en tekent deel 4 voor akkoord 1 2 3 4 5 6 7

5 NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 35 Geldigheidsduur van een vergunning De geldigheidsduur ligt vast: –Minimaal voor de duur van een shift –Minimaal voor de duur van de werkzaamheden voor zover deze niet langer duren dan 1 werkdag –Maximaal 1 dag Vaste afspraken: –Vergunning ondertekend door………….? –Voor aanvang werkzaamheden: melden –Invullen logboek of logblad –Na beëindigen werk: de gehele ploeg afmelden

6 NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 36

7 NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 37 Inhoud werkvergunning •De 4 onderdelen moeten altijd ingevuld zijn. Ook wanneer het niet van toepassing is: –1. Aanvraag van de vergunning (door:……………?) –2. Inventarisatie risico’s en afspraken (door………?) –3. De afgesproken afspraken ( door…………….?) –4. De afspraken op de locatie zelf (door…………?) –Geldigheidsduur –Welke werkzaamheden –Opdrachtgever en uitvoerder –Wie neemt de nodige maatregelen –Wie voert metingen uit –Wie houdt toezicht –Waar de vergunning moet worden ingeleverd Als bijlage bij dit hoofdstuk voorbeeld van een veiligwerkvergunning

8 NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 38 Melding (bijna-) ongeval Voor eerst hulp: Mondeling (telefonisch) aan: direct –Bedrijfshulpverlening –Brandweer –Centraal alarm nummer Daarna: schriftelijk aan bedrijfsleiding Directie is verantwoordelijk voormelding aan de Arbeidsinspectie (dezelfde dag)

9 NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 39 Verplichte melding ongeval wat: beschrijving ongeval, aantal slachtoffers, aard verwondingen en schade wie: werkgever aan arbeidsinspectie

10 NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 310

11 NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 311 Markeringen Kleine oorzaak kan grote gevolgen hebben Maatregel nemen: onveilige situatie markeren! Eisen aan markeringen: 1.moet functioneel zijn bijv. is een afzetlint functioneel? 1.moet compleet zijn 2.moet consequent zijn 3.moet systematisch zijn

12 NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 312 Signalering Wanneer signalering aanbrengen? • als organisatorische of technische genomen maatregelen onvoldoende zijn. Welke gebruiken?


Download ppt "NCA © NCA Basisveligheid B-VCA V.04 Module 31 Werkvergunning nu: veiligwerkvergunning Doel: risico’s op voorhand beheersen bij het uitvoeren van risicovol."

Verwante presentaties


Ads door Google