De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkvergunning nu: veiligwerkvergunning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkvergunning nu: veiligwerkvergunning"— Transcript van de presentatie:

1 Werkvergunning nu: veiligwerkvergunning
maar dat geldt ook voor: V&Gplannen, werkplannen, etc. Doel: risico’s op voorhand beheersen bij het uitvoeren van risicovol werk Door: het maken van afspraken Bij welke werkzaamheden: niet-routinematige werkzaamheden besloten ruimten brandgevaarlijke werkzaamheden graafwerkzaamheden Wat is risicovol werk? Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3

2 Wanneer en waarom een vergunning
Wanneer een vergunning nodig? In situaties waarbij twee of meer onderdelen van of gehele werkzaamheden elkaar negatief beïnvloeden en daarbij een verhoogd risico afgeven Waarom een vergunning nodig? Vastleggen van afspraken (tussen opdrachtgever en uitvoerende partij en/of eventueel onderling) van de te nemen maatregelen, afspraken en acties Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3

3 Het traject van een werkvergunning
Inventarisatie gevaren Een opdrachtgever heeft werk uit te voeren. Hierbij zijn voor de uitvoerende partij verhoogde risico’s aanwezig. Er wordt besloten: Werken onder een werkvergunning Order wordt gemaakt In de opdracht wordt de uitvoerende partij (is daarmee: aanvrager) gevraagd een werkvergunning aan te vragen Aanvrager vult deel 1 van werkvergunning in en levert deze in bij de verstrekkende afdeling van de opdrachtgever De verstrekker controleert de aanvraag en vult deel 2 in met de gegevens die bij zijn bedrijf bekent zijn en geeft aan dat de aanvrager mag komen werken. De uitvoerende partij stelt een ‘houder’ aan. Deze moet doorlopend op het werk zijn. De houder meldt zich bij de verstrekker en beide komen de werk-vergunningprocedures overeen. De houder instrueert alle operationele medewerkers. Deze teke-nen voor akkoord. De overeengekomen maatregelen worden genomen. Verstrekker controleert voor akkoord en geeft de vergunning vrij. Nu mag men gaan werken. Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3

4 De VASTE stappen van een vergunning
Opdrachtgever 2 1 Geeft opdracht tot het uitvoeren van werk zaamheden aan: Uitvoerend bedrijf VRAAGT bij opdrachtgever de vergunning aan Aanvrager 3 Verstrekker stelt deel 2 op en verleent de vergunning 4 Bij uitvoerend bedrijf wordt houder van vergunning aangesteld = 1e leidinggevende op het werk 5 Beiden komen de afspraken overeen en vullen delen 2 en 3 in 6 De houder bespreekt de afspraken met iedereen en maatregelen worden genomen én iedereen tekent voor akkoord en alles te zullen nakomen. 7 Maatregelen worden genomen, verlener controleert en tekent deel 4 voor akkoord Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3

5 Geldigheidsduur van een vergunning
De geldigheidsduur ligt vast: Minimaal voor de duur van een shift Minimaal voor de duur van de werkzaamheden voor zover deze niet langer duren dan 1 werkdag Maximaal 1 dag Vaste afspraken: Vergunning ondertekend door………….? Voor aanvang werkzaamheden: melden Invullen logboek of logblad Na beëindigen werk: de gehele ploeg afmelden Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3

6 Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3

7 Inhoud werkvergunning
De 4 onderdelen moeten altijd ingevuld zijn. Ook wanneer het niet van toepassing is: 1. Aanvraag van de vergunning (door:……………?) 2. Inventarisatie risico’s en afspraken (door………?) 3. De afgesproken afspraken ( door…………….?) 4. De afspraken op de locatie zelf (door…………?) Geldigheidsduur Welke werkzaamheden Opdrachtgever en uitvoerder Wie neemt de nodige maatregelen Wie voert metingen uit Wie houdt toezicht Waar de vergunning moet worden ingeleverd Als bijlage bij dit hoofdstuk voorbeeld van een veiligwerkvergunning Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3

8 Melding (bijna-) ongeval
Voor eerst hulp: Mondeling (telefonisch) aan: direct Bedrijfshulpverlening Brandweer Centraal alarm nummer Daarna: schriftelijk aan bedrijfsleiding Directie is verantwoordelijk voormelding aan de Arbeidsinspectie (dezelfde dag) Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3

9 Verplichte melding ongeval
wat: beschrijving ongeval, aantal slachtoffers, aard verwondingen en schade wie: werkgever aan arbeidsinspectie Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3

10 Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3

11 Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3
Markeringen Maatregel nemen: onveilige situatie markeren! Kleine oorzaak kan grote gevolgen hebben Eisen aan markeringen: moet functioneel zijn bijv. is een afzetlint functioneel? moet compleet zijn moet consequent zijn moet systematisch zijn Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3

12 Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3
Signalering Wanneer signalering aanbrengen? als organisatorische of technische genomen maatregelen onvoldoende zijn. Welke gebruiken? Basisveligheid B-VCA V.04 Module 3


Download ppt "Werkvergunning nu: veiligwerkvergunning"

Verwante presentaties


Ads door Google