De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 11 Waarom al die regels ? •Het ontstaan / voordoen van onveilige situaties •Handelen in strijd met gemaakte [interne]

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 11 Waarom al die regels ? •Het ontstaan / voordoen van onveilige situaties •Handelen in strijd met gemaakte [interne]"— Transcript van de presentatie:

1 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 11 Waarom al die regels ? •Het ontstaan / voordoen van onveilige situaties •Handelen in strijd met gemaakte [interne] afspraken en de Wet •Verrichten van onveilige handelingen •Oplopen van verwondingen •Ongevallen en het krijgen van boetes •Ongevallen Werken brengt risico’s én gevaren met zich mee. De werkgever én de werknemer MOETEN een optimale veiligheid bevorderen. Om dat te bereiken moet IEDEREEN de ONVEILIG- HEDEN weten en kunnen inschatten. Welke zijn dat zo al?:

2 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 12 HIER OM !………………

3 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 13 En hier om… zo maar een paar voorbeelden…….?…..

4 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 14 •Alles draait in principe om art. 3 (arbobeleid), art. 11 (verplichtingen werknemer) en art. 12(samenwerking tussen werkgever en werknemer): –De werkgever én werknemer SAMEN moeten met in acht neming van organisatorische, technische en financiële redenen én in alle zorgvuldigheid en redelijkheid een optimale veiligheid op de werkplek bevorderen. Inhoud Arbowet

5 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 15 De Arbowet – het raamwerk Arbowet ArbobesluitArboregeling Arbo-beleidsregels Arbo- informatiebladen - Arbobeleid, - bedrijfsregels, - veiligheidshandboek - CAO - convenanten - vakbekwaamheid - algemene regels - VCA Arbo- informatiebladen Uw rechten én plichten als werknemer

6 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 16 De onderdelen van de Aw •AArbowet:geeft taken, verplichtingen en bevoegdheden van alle betrokkenen aan •AArbobesluit bevat ongeveer 400 artikelen. Wat wordt verwacht op het gebied van arbeidsomstandigheden. •AArboregeling ministeriële uitwerking van het Arbobesluit. •AArbobeleidsregels nadere uitwerking praktijk toepassing op de werkplek. •AAI-bladenuitgegeven door Min SW en Arbeidsinspectie

7 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 17 Doel & uitgangspunt van de Arbowet Uitgangspunt: Arbeid aanpassen aan de mens Bijv.: hoogte tafels, eentonigheid en kortcyclisch vermijden, machines aanpassen, ergomische aanpassingen etc. Doel: Veiligheid, Gezondheid en Welzijn voortdurend bevorderen (=verbeteren) door middel van: Arbowet Arbobesluiten Arboregelingen Arbobeleidsregels Arbo Informatiebladen Arbo Normen en richtlijnen Arbo is maatwerk Arbobeleid

8 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 18 Inhoud Arbowet, o.a.: •Arbobeleid •V, G en W-taken –Veiligheid –Gezondheid –Welzijn •plichten werknemers •plichten werkgevers •inventariseren gevaren •bestrijding gevaren •samenwerking •zorg op maat •bedrijfshulpverlening •afspraken

9 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 19 Verplichtingen werkgever •Arbobeleid voeren •verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) met verplicht: •plan van aanpak •ziekteverzuimbeleid •ongevallenregistratie •ongevalonderzoek •bedrijfshulpverlening •deskundige bijstand door bijv. Arbodienst •voorlichting en onderricht •samenwerken met werknemers •voorkomen gevaar voor anderen

10 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 110 Wat houdt dit alles in voor jou? Verplichtingen werknemer •gevaren vermijden •machines, gereedschappen, materialen juist gebruiken •voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddel en dragen en onderhouden •beveiligingen gebruiken •meewerken aan voorlichting •gevaren melden •samenwerken met werkgever Mod 3: afspraken: Beveiligingen mag u NIET: weghalen, omzeilen of uitschakelen

11 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 111 Rechten van werknemers •medezeggenschap •loon •CAO •scholing •werkonderbreking bij gevaarlijke situaties •wanneer heeft u dit recht? in gevallen van direct gevaar voor ….. én als er niets aan gedaan wordt

12 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 112 Wat doet een Arbodienst ? Arbodienst adviseert werkgever en U op o.a.: •Ziekteverzuim begeleiding •Arbeidsgezondheids- kundig spreekuur •Beoordelen van de RI&E •Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek [PAGO]

13 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 113 En de …..Arbeidsinspectie? •Taak: –of werkgevers én werknemers zich wel aan de wet houden –informatieverstrekking o.a. via de AI-bladen •Bevoegdheden: –werken in naam van de minister –houden onderzoeken –bewijsstukken innemen –processen stilleggen –inspecties uitvoeren •Instrumenten: –Boete-oplegging •naar werkgever •en naar werknemer •LIK-OP-STUK beleid –Waarschuwing uitschrijven –Eis tot naleving opleggen als: ‘werkgever zich niet houdt aan de wet (Arbobesluit of Beleids- regels)’ –Stilleggen van werk bij : ernstig gevaar voor personen controleert ……..

14 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 114 Eerste hulp-organisaties: •(Bedrijfs)brandweer •BHV-organisatie (tot het moment dat professionele hulp aanwezig is •GGD •Ambulancediensten Oh, goeiemorgen, meneer de veiligheidsinspecteur

15 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 115 Aansprakelijkheid Privaatrecht (Civielrecht) •burger  burger •civielrechtelijke aansprakelijkheid (o.a claims) op basis van burgerlijk wetboek Publiekrecht (Strafrecht) •overheid  burger •strafrechtelijke aansprakelijkheid •op basis van arbowet én Wet Economische Delicten

16 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 116 Het gevolg van het nalaten ? Risico’s en daaraan verbonden gevolgen van het niet nakomen van wettelijke verplichtingen kunnen zijn: 1.1. ontstaan van onveilige situaties:gevolgen:oplopen verwondingen 2. 2. handelen in strijd met gemaakte afspraken, overtredingen:gevolgen:ongevallen 3. 3. verrichten onveilige handelingen:gevolgen: verwondingen 4. 4. overtreding van de Wet:gevolgen: ongevallen, boetes ongevallen en letsel en schade Als je de Wet niet nakomt:

17 Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 117


Download ppt "Basisveiligheid B-VCA V.04 Module 11 Waarom al die regels ? •Het ontstaan / voordoen van onveilige situaties •Handelen in strijd met gemaakte [interne]"

Verwante presentaties


Ads door Google