De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RI&E NFU Instrument en methodiek Door projectgroep NFU (Anke, Ellen, Els, Roel)

Verwante presentaties


Presentatie over: "RI&E NFU Instrument en methodiek Door projectgroep NFU (Anke, Ellen, Els, Roel)"— Transcript van de presentatie:

1 RI&E NFU Instrument en methodiek Door projectgroep NFU (Anke, Ellen, Els, Roel)

2 Techniekontwikkeling Invulprogramma –Aanpassen standaardteksten aan UMC’s (i.p.v. MKB) Aggregatieprogramma –Volledig nieuw gemaakt

3 Aggregatieprogramma: Twee aggregatiemogelijkheden Divisie ADivisie B Werkproces Module Vraag Afdelings RI&E’s Afdelings RI&E’s

4 Invulprogramma Profiel bepalen: welke werkprocessen? Inventarisatie maken Evaluatie maken (risicoklasse, prioritering) Plan van aanpak maken Versturen naar Arbodienst voor toets Verwerken eventuele opmerkingen Arbodienst Rapportage afdrukken en evt. bewerken

5 Inhoudsontwikkeling: 14 werkprocessen Algemeen Administratieve processen Onderzoek en Behandeling Verpleging en Verzorging Techniek en Onderhoud Schoonmaak Reiniging en sterilisatie van instrumenten Onderwijs Medicamentenbereiding Transport en Logistiek Laboratoriumwerk Bouw en Verbouw Bedrijfshulpverlening en beveiliging Voedselbereiding en - uitgifte

6 Inhoud werkprocessen: 13 modules Algemene aspecten Bouw, Verbouw, Beheer, Sloop Specifieke werkruimtes Werken met ademlucht/perslucht Biologische agentia Inhalatieanesthetica en electrochirurgische rook Gevaarlijke stoffen en risicomedicijnen Ioniserende straling Niet-ioniserende straling Nat werk en huidbelasting Psychische Belasting Fysieke Belasting Fysische Belasting

7 Basisstructuur modules Techniek –Er zijn technische maatregelen om het risico te beheersen Organisatie –Er zijn organisatorische maatregelen genomen om het risico te beheersen –Er zijn werkvoorschriften en protocollen rond het werken met …….. Gedrag –Alle maatregelen, werkvoorschriften en protocollen zijn bij medewerkers bekend –Iedereen werkt volgens de gemaakte afspraken –Medewerkers worden aangesproken als zij zich niet aan de voorschriften houden Onderwerp-specifieke stellingen

8 RIE NFU

9 RIE NFU = Instrument Hulpmiddel omvat: Vragen Logische indeling Toelichting Oplossingsrichtingen Prioritering van knelpunten Verslaglegging Management-informatie

10 RIE NFU = Instrument Eisen aan het instrument: Eenvoud en snelheid Mogelijkheid tot evaluatie en prioritering Mogelijkheid tot maken plan van aanpak Rapportages in Word Aggregatie resultaten Aansluiten bij het arboconvenant

11 De RI&E is een proces INPUTOUTPUT UITVOERING: Werkwijze Taakverdeling Hulpmiddelen

12 Taakverdeling Wat doet de organisatie? Leiding Arbocoördinator/contactpersoon Medewerkers Ondernemingsraad

13 Taakverdeling Wat doet de arbodienst? Wettelijk: Meewerken aan RI&E Advisering over oplossingen Toetsen van het Plan van Aanpak Overleg over: Manier van meewerken Manier van toetsen

14 Ondersteunen bij: Voorbereiding Voorlichting aan betrokkenen Documentenonderzoek afdeling Profiel samenstellen Het maken van het projectplan Inventarisatie Invullen vragenlijst Rondgang Interviews

15 Ondersteunen bij: Evaluatie Betrekken van medewerkers Gezamenlijk prioriteitenstellen Plan van aanpak Adviseren over oplossingsrichtingen

16 Toetsen Kerndeskundigen Eigen waarneming Volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit Afschrift toetsing aan de Ondernemingsraad

17 Methodiek Veel toetsenWeinig ondersteunen Weinig toetsen Veel ondersteunen

18 Verdere ontwikkeling: Beheergroep Finetuning –Corrigeren huidige inhoud Up-to-date houden –Wet- en regelgeving –Stand wetenschap en techniek Uitbreidingen –Extra werkprocessen –Mogelijkheid uitbreiding buiten terrein arbo


Download ppt "RI&E NFU Instrument en methodiek Door projectgroep NFU (Anke, Ellen, Els, Roel)"

Verwante presentaties


Ads door Google