De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De arbocatalogus VVT in de praktijk Utrecht, 23 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De arbocatalogus VVT in de praktijk Utrecht, 23 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 De arbocatalogus VVT in de praktijk Utrecht, 23 juni 2011

2 Even voorstellen: Koen Zonneveld Opleiding. Onder andere: Msc occupational health and safety Lerarenopleiding (geschiedenis en aardrijkskunde) VEV-installateur elektrotechniek Creatief denken. Lid COCD Agentschap Breinvoorkeuren (NBI®) Werk. Onder andere: Adviseur vakbonden arbocatalogus i+i OR-training en advies, auteur Creatief denken/patroon doorbreken Arbocoördinator Valent-RDB (VVT-instelling) Hobby’s. Onder andere: Sporten ‘gevaarlijke linkse hobby’s’

3 Arbocatalogus - vertrekpunt voor goed en veilig werken?

4 Inhoud Wat is een arbocatalogus? Inhoud arbocatalogus Arbocatalogus VVT Hoe kan de arbocatalogus helpen om veiligheid en gezondheid te verbeteren? –Wat werkt niet? –Wat werkt wel? Vragen

5 Wat is een arbocatalogus? a.Een vervanging of aanvulling van wettelijke arboregels die voor een bepaalde branche gelden. b.Een beschrijving van de belangrijkste arborisico’s in een branche met oplossingen en werkmethoden. c.Een leidraad voor de Arbeidsinspectie, te gebruiken bij haar inspecties in een bepaalde branche. Kies: a, b of c

6 Wat is een arbocatalogus? Beschrijving van: Belangrijkste veiligheids- en gezondheidsrisico’s in een branche Oplossingen, praktische handleidingen, werkmethoden Branche normen Wordt getoetst door de Arbeidsinspectie (AI) Is geen wet Is wel leidraad bij inspectie van de AI

7 Inhoud arbocatalogus Belangrijkste risico’s in een branche Mogelijke oplossingen om die risico’s teniet te doen of te beheersen Bundeling van bestaande arbo-kennis in een branche De vorm is vrij Geldt voor alle bedrijven/instellingen in een branche Instellingen mogen er positief van afwijken

8 www.arbocatalogusvvt.nl/ Biologische agentia –Bacterieën, virussen, parasieten, schimmels Fysieke belasting Gevaarlijke stoffen –Cytostatica –Andere gevaarlijke stoffen Psychosociale arbeidsbelasting –Ongewenst gedrag –werkdruk Bedrijfshulpverlening Zwangerschap en arbeid

9 De arbocatalogus en uw instelling Hoe kan de arbocatalogus helpen om de veiligheid en gezondheid op het werk te verbeteren?

10 Wat werkt niet (voor iedereen )? Aandringen op meer procedures en regels

11 Wat werkt niet (voor iedereen)? Vooral veel (schriftelijke) informatie geven

12 Wat werkt niet (voor iedereen)? Mensen motiveren met peptalk

13 Wat werkt niet (voor iedereen)? Futuristische oplossingen of oplossingen die door anderen zijn bedacht

14 Wat werkt vooral niet? Medewerkers behandelen als adolescenten/kinderen

15 Wat werkt vooral niet? Medewerkers behandelen als adolescenten/kinderen

16 Wat werkt wel?

17 Uitgaan van de arbo beleidscyclus, niet van de arbocatalogus Missie organisatie Visie RvB en OR 1.Inventariseren RI&E, MTO, ZV, enz. 2. Lange termijn doelen 3. Jaardoelen 4. Mensen en middelen 5. Uitvoeren 6. Evalueren en bijsturen

18 Wat werkt wel? Rekening houden met breinvoorkeuren directie/RvB, leidinggevenden en medewerkers Rationeel Realistisch Resultaatgericht Beargumenteerd Beelden Afwisseling Grote geheel Vooruitzien Stap voor stap Procedures Planning Detail Mensgericht Samenwerking Begripvol Gevoel

19 Wat werkt wel? Medewerkers er bij betrekken. 1 Ga uit van wat medewerkers bezig houdt of irriteert, wat zij knelpunten vinden Kies per jaar of half jaar één concreet knelpunt uit waar u mee aan de slag gaat (uit de RI&E) Bepaal doel en doelgroep Haal oplossingen uit de arbocatalogus of vraag oplossing aan de achterban

20 Wat werkt wel? Medewerkers er bij betrekken. 2 Laat medewerkers de (Zorg-) RI&E invullen Laat leidinggevenden de RI&E invullen Zelf doen: oplossingen laten bedenken voorbeeld: hoe kunnen we normen praktijkregels halen? Zelf doen: handigheidjes opsporen Elkaar laten beoordelen. Voorbeeld: OOG Hou bij communicatie rekening met alle breinvoorkeuren Uitgangspunt: medewerkers zijn volwassenen!

21 Vragen? Nu of later: 06 – 464 123 99


Download ppt "De arbocatalogus VVT in de praktijk Utrecht, 23 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google