De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A RBO - WETGEVING VOOR DUIKEND N EDERLAND Presentatie: Manfred van Deelen 9 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "A RBO - WETGEVING VOOR DUIKEND N EDERLAND Presentatie: Manfred van Deelen 9 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 A RBO - WETGEVING VOOR DUIKEND N EDERLAND Presentatie: Manfred van Deelen 9 april 2011

2 Spoorboekje 3 presentaties a 15 minuten: – Het bestuur weet welke elementen opgepakt moeten worden (door Manfred) – De rol van RIE/ARBO begeleide duik (door Jos) – De rol van RIE/ARBO opleidingsduik (door Louis)

3 Doelstellingen 1 e presentatie Minimaal 3 bestuurs- aangelegenheden benoemen. De noodzaak kunnen benoemen.

4 Doel overheid: Het realiseren van een veilige werkplek. Geldt deze stelling voor een vereniging? Ook vrijwilligers lopen risico's voor hun veiligheid en gezondheid bij hun ‘werk’. Duikverenigingen dragen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van deze vrijwilligers. Het verenigingsbestuur heeft dus een zorgplicht.

5 Juridisch kader: Het ARBO-besluit en de daarbij behorende (beleids)regels betreft arbeid, die wordt verricht in een gezagsverhouding. Een duikvereniging moet als werkgever volgens de wet richting haar medewerkers, instructeurs en andere vrijwilligers, een veilige werkplek waarborgen (bron:Sander Kool, onderwatersport)

6 Wat zijn de bestuurstaken? (apre) Ga in de vereniging na wie in een gezagsverhouding werken. Voer de RI&E uit. Maak een Plan van Aanpak. Voer het PvA uit en hou deze up-to-date.

7 Bestuursverantwoordelijkheid: Organisatie Voorlichting Vergunningen Verzekeringen Gezondheid Ongewenst gedrag Voorbereiding calamiteiten en noodsituaties Gebouwen en terreinen Materialen en vervoermiddelen Bestuursactiviteiten

8 Organisatie: Leg duidelijk vast wat de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers zijn. Maak per functie een beschrijving met daarin de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en de onderlinge verhoudingen.

9 Voorlichting: Zorg ervoor dat iemand in de organisatie beschikbaar is als vraagbaak voor ARBO-zaken en geef voorlichting over ARBO-zaken aan de vrijwilligers. Het startpunt voor het verzamelen van kennis en informatie over ARBO- zaken is het boekje “ARBO-check Sportorganisaties” met het daarbij behorende boekje “Goede arbeidsomstandigheden: ook een zaak voor vrijwilligers!”. Geef vrijwilligers voorlichting over de achtergronden van mensen met wie zij in contact komen. Vraag: Is het voor een instructeur van belang om te weten dat iemand medisch goedgekeurd is.

10 Gezondheid: Moet er veel getild worden? Zorg ervoor dat de vrijwilligers maximaal 25 kg tillen. Houd rekening met extra risico’s van zwangere vrouwen.

11 Vergunningen: Zorg ervoor dat eventueel vereiste vergunningen zijn verkregen alvorens activiteiten te starten. Vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet (diploma Sociale Hygiëne. Omgevingsvergunning, activiteit milieu of melding: voor bijv compressor of opslag zuurstof. Evenementen in een vaarwater moeten vooraf ‘aangevraagd’ worden bij de vaarwegbeheerder volgens het Binnenvaartpolitiereglement.

12 Verzekering: Zorg ervoor dat voor de vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten. De NOB heeft voor haar leden een verzekering afgesloten. Zorg ervoor dat accommodatie die eigendom is van de vereniging verzekerd is.

13 Samengevat: Door de Arbo-wetgeving ligt er een stevige verantwoordelijkheid bij de vereniging (lees Bestuur). Doorloop de taken volgens het APRE model Neem je verantwoordelijkheid! Haal je kennis bij de NOB-bijeenkomsten

14 Doelstellingen gehaald? Minimaal 3 bestuurs- aangelegenheden benoemen. De noodzaak kunnen benoemen.

15 Veiligheid zijn we allemaal

16 Wat hebben we gemist? Wat heb je gemist Wat kan beter of anders? Suggesties zijn altijd welkom!


Download ppt "A RBO - WETGEVING VOOR DUIKEND N EDERLAND Presentatie: Manfred van Deelen 9 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google