De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van RIE/ARBO begeleide duik (3* duiker) Presentatie “De rol van de RIE/ARBO bij de begeleide duik (3* duiker i.o.)” Waarom ? Op dit moment is nog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van RIE/ARBO begeleide duik (3* duiker) Presentatie “De rol van de RIE/ARBO bij de begeleide duik (3* duiker i.o.)” Waarom ? Op dit moment is nog."— Transcript van de presentatie:

1 De rol van RIE/ARBO begeleide duik (3* duiker) Presentatie “De rol van de RIE/ARBO bij de begeleide duik (3* duiker i.o.)” Waarom ? Op dit moment is nog geen standaard materiaal beschikbaar v.w.b. RIE / ARBO bij de begeleide duik (t.b.v. 3* duiker i.o.) 9 april 2011 11* Instructeur Tiel 2011

2 De rol van RIE/ARBO begeleide duik (3* duiker) Doelstelling: om de komende 5 à 10 min. met elkaar van gedachten te wisselen cq. te discuteren over te noodzaak en/of plicht van een RI&E en het al dan niet van toepassing zijn van ARBO-wetgeving bij de begeleide duik (t.b.v. de 3* duiker i.o.). Einddoel: aanreiken kader 3*-duiker, waarbij zowel de verantwoordelijkheid als het “wettelijk” kader wordt opgebouwd. 21* Instructeur Tiel 2011

3 De rol van RIE/ARBO begeleide duik (3* duiker) Vraag: in hoeverre is een vereniging RI&E-plichtig ? Binnen een (duik)vereniging is doorgaans geen sprake van mensen in loondienst maar (alleen) van zogenaamd vrijwilligerswerk  begeleide duik 3* sportduiker: geen RI&E ! (zie hand-out) Maar wat zegt ARBO ? 31* Instructeur Tiel 2011

4 De rol van RIE/ARBO begeleide duik (3* duiker) Artikel 6.13.3 Arbeidsomstandighedenbesluit: Op duikarbeid met Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA), bestaande uit de instructie van sportduikers tot een duikdiepte van maximaal 50 meter, met een decompressietijd van ten hoogste 20 minuten en met een partiële zuurstofdruk in het ademgas van maximaal 1,4.10^5 PA, zijn uitsluitend de artikelen 6.14 en 6.15, eerste lid, onder a en b en d, van toepassing. Artikel 6.14. Geschiktheid in staat zijn de gevaren, die zijn verbonden aan de door hem te verrichten arbeid, te onderkennen 41* Instructeur Tiel 2011

5 De rol van RIE/ARBO begeleide duik (3* duiker) Artikel 6.15. Veiligheidsmaatregelen a. nabij de plaats waar de arbeid wordt verricht een deugdelijke schriftelijke werkinstructie aanwezig die ten minste de door de werknemers te treffen veiligheidsvoorzieningen alsmede de noodprocedures bevat; b. aan de werknemers deugdelijk materieel dat in goede staat verkeert en voldoende ademgas van goede kwaliteit ter beschikking gesteld; c. … d. nabij de plaats waar de arbeid wordt verricht een adequate eerste-hulpuitrusting aanwezig. 51* Instructeur Tiel 2011

6 De rol van RIE/ARBO begeleide duik (3* duiker) Stelling: Welke aanvullende Risico-inventarisatie – en evaluaties en/of “ARBO-zaken” zouden moeten worden toegevoegd aan het 5-stappenplan waarmee de 3* duiker een verenigingsduik organiseert ? > >Discussie< < 61* Instructeur Tiel 2011

7 De rol van RIE/ARBO begeleide duik (3* duiker) Een georganiseerde duik in vijf stappen 71* Instructeur Tiel 2011


Download ppt "De rol van RIE/ARBO begeleide duik (3* duiker) Presentatie “De rol van de RIE/ARBO bij de begeleide duik (3* duiker i.o.)” Waarom ? Op dit moment is nog."

Verwante presentaties


Ads door Google