De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen Beschermde planten en dieren binnen omgevingsvergunning De rol van de gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen Beschermde planten en dieren binnen omgevingsvergunning De rol van de gemeente."— Transcript van de presentatie:

1

2 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen Beschermde planten en dieren binnen omgevingsvergunning De rol van de gemeente bij de bescherming van flora en fauna

3 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 3 Casus Sloop fabriek Eigenaar fabriek Janssen BV Kolonie gewone dwergvleermuizen Vereniging ‘Red onze natuur’

4 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 4 Situatie nu

5 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 5 Situatie toekomst

6 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 6 Structuur presentatie Scenario 1.Scenario 2.Scenario 3. Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna ? Vergunning  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Vergunning  Slopen  Bouwen  Flora en fauna HANDHAVING

7 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 7 Wie ontvangt de aanvraag? De casemanager van de gemeente ontvangt aanvraag voor het slopen van de fabriek. Het onderdeel ‘beschermde dieren en planten’ is ingevuld. Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Buwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Buwen  Flora en fauna 1

8 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 8 Hoe verloopt een verzoek Vvgb? De casemanager verzoekt LNV om een Verklaring van geen bedenkingen. LNV beoordeelt het onderdeel ‘beschermde dieren en planten’ binnen 1 week op volledigheid. aanvrager loket afdeling x LNV (DR) casemanager Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna 1

9 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 9 Hoe doet gemeente het verzoek? Via het Omgevingsloket Online FTP server (onder voorbehoud) Via de post Niet: via e-mail met bijlagen Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna 1

10 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 10 Beoordelen: Wat is de verspreiding? Onderzoek: waarneming Nu Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna 1

11 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 11 Beoordelen: Wat is de planning van de activiteiten? Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna 1 Start slopen Kraamperiode

12 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 12 Beoordelen: Wat is het effect van de activiteiten? Effect Toekomst Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna 1

13 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 13 Beoordelen: Welke maatregelen worden genomen? Effect Toekomst Maatregel Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna 1

14 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 14 Beoordelen: Wat is nut en noodzaak van activiteiten? LNV (Flora- en faunawet) Afweging met oog op bescherming soorten Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna 1

15 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 15 Wanneer geeft LNV ontwerp-Vvgb af? Binnen acht weken na ontvangst verzoek Vvgb. Acht weken is exclusief opschorten onvolledige aanvraag. Besluit afgeven Vvgb, als: Ontheffing van verbodsbepalingen mogelijk is; óf Geen schadelijk effecten Of: afwijzen verzoek Vvgb Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna 1

16 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 16 Wat is de inhoud van de ontwerp-Vvgb? Alleen voor aangevraagde dieren en planten Alleen voor aangevraagde verbodsbepalingen Voorschriften verbonden aan Vvgb: Werken volgens projectplan Beperkte termijn (max. 5 jaar) Monitoringsverplichting Andere voorschriften Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna 1

17 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 17 Hoe en wat bij zienswijzen? Casemanager stelt zienswijzen aan LNV beschikbaar LNV reageert op zienswijzen op ontwerp-vvgb LNV reageert niet op zienswijzen op ontwerpbesluiten zonder ontwerp-vvgb Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna 1

18 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 18 Wanneer stelt LNV definitieve Vvgb op? Geen zienswijze ontvangen? Binnen 1 week na sluiting inzagetermijn definitieve Vvgb Wel zienswijzen ontvangen? Binnen 4 weken na sluiting inzagetermijn definitieve Vvgb met reactie op zienswijzen Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna 1

19 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 19 Wie is verantwoordelijk voor afhandelen beroep? Gemeente is verantwoordelijk voor afhandelen beroep omgevingsvergunning LNV heeft ruime ervaring op het gebied van beroepen Gemeente kan LNV om juridisch en ecologisch advies verzoeken Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna 1

20 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 20 Wie geeft voorlichting over benodigde toestemmingen? De baliemedewerker van de gemeente krijgt de vraag: ‘Welke toestemmingen zijn nodig bij het slopen van de fabriek? Moet het onderdeel ‘beschermde dieren en planten’ ook worden ingevuld? Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna ?

21 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 21 Heeft aanvrager ‘Flora en fauna toestemming’ nodig? Geen makkelijk antwoord. Afhankelijk van: De aanwezigheid van beschermde dieren en planten De effecten van activiteiten op beschermde dieren en planten Conclusie: antwoord is afhankelijk van lokale omstandigheden! Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna ? 2

22 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 22 Zijn er beschermde dieren aanwezig? Onbekend Nu ? ? ? ? ? ? Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna ? 2

23 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 23 Wat is het effect van de activiteiten? Effect onbekend Toekomst ? ? ? ? ? ? Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna ? 2

24 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 24 Wie moet de lokale omstandigheden onderzoeken? Onderzoeksplicht ligt bij aanvrager Inschakelen deskundige Aanvrager moet tijdig beginnen met voorbereiding Invullen rol centraal loket omgevingsvergunning Particulier? Natuurwijzer! (Definitieve versie 1 juli) Gemeentelijk beleid flora en fauna Database met waarnemingen planten en dieren (NDFF) Gemeentelijk ecoloog Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna ? 2

25 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 25 Wanneer neemt LNV deel aan vooroverleg? Op verzoek van gemeente Complexe aanvragen Concept-aanvraag is volledig inclusief natuuronderzoek LNV neemt geen standpunt in bij vooroverleg LNV informeert de aanvrager, LNV adviseert niet Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Aanvraag  Slopen  Bouwen  Flora en fauna ? 2

26 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 26 Wie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving? De gemeente krijgt een handhavingsverzoek: de vereniging ‘Red onze natuur’ wil de sloop van de fabriek met vleermuizen voorkomen. Vergunning  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Vergunning  Slopen  Bouwen  Flora en fauna HANDHAVING Vergunning  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Vergunning  Slopen  Bouwen  Flora en fauna HANDHAVING 3

27 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 27 Wat is de rol van de gemeente? Gemeente is per 1 juli 2010 het aangewezen bevoegd gezag voor de bestuursrechtelijke handhaving van de omgevingsvergunning Het gaat dan om overtreding van voorschriften uit de omgevingsvergunning met Vvgb (zie volgende sheet) Vergunning  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Vergunning  Slopen  Bouwen  Flora en fauna HANDHAVING 3

28 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 28 Wie is bevoegd tot handhaving? Slopen van fabriek: Toestemming voor slopen? Toestemming voor verstoren vleermuizen? Bevoegd? Wel omgevings- vergunning Wel Vvgb in omgevingsvergunning Gemeente Geen omgevings- vergunning (Geen) ontheffing LNVDienst Regelingen (minister van LNV) Wel omgevings- vergunning Geen Vvgb in omgevingsvergunning Dienst Regelingen (minister van LNV) Vergunning  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Vergunning  Slopen  Bouwen  Flora en fauna HANDHAVING 3

29 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 29 Hoe kan gemeente op verzoek reageren? Beoordelen of voorschriften uit Vvgb worden overtreden Beoordelen of bestuursrechtelijk handhaving noodzakelijk is Legalisatie? Vergunning  Slopen  Bouwen  Flora en fauna Vergunning  Slopen  Bouwen  Flora en fauna HANDHAVING 3

30 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 30 Waar kan de aanvrager informatie vinden? Voorlichting op www.hetlnvloket.nl/florafauna over Flora- en faunawetwww.hetlnvloket.nl/florafauna Welke soorten zijn beschermd? Soortendatabase Hoe verloopt procedure?

31 Natuurwijzer Concept-> 1 juli nieuw

32 Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen 32 Vervolg: presentatie GAN Vragen?


Download ppt "Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010 Dienst Regelingen Beschermde planten en dieren binnen omgevingsvergunning De rol van de gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google