De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschermde planten en dieren binnen omgevingsvergunning

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschermde planten en dieren binnen omgevingsvergunning"— Transcript van de presentatie:

1

2 Beschermde planten en dieren binnen omgevingsvergunning
De rol van de gemeente bij de bescherming van flora en fauna Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

3 Casus Sloop fabriek Eigenaar fabriek Janssen BV
Kolonie gewone dwergvleermuizen Vereniging ‘Red onze natuur’ Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

4 Situatie nu 4 Dienst Regelingen
Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

5 Situatie toekomst 5 Dienst Regelingen
Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

6 Structuur presentatie
Scenario 1. Scenario 2. Scenario 3. Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna ? Vergunning Slopen Bouwen Flora en fauna HANDHAVING Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

7 Wie ontvangt de aanvraag?
Slopen Buwen Flora en fauna 1 Wie ontvangt de aanvraag? De casemanager van de gemeente ontvangt aanvraag voor het slopen van de fabriek. Het onderdeel ‘beschermde dieren en planten’ is ingevuld. Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

8 Hoe verloopt een verzoek Vvgb?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna 1 Hoe verloopt een verzoek Vvgb? De casemanager verzoekt LNV om een Verklaring van geen bedenkingen. LNV beoordeelt het onderdeel ‘beschermde dieren en planten’ binnen 1 week op volledigheid. aanvrager loket afdeling x LNV (DR) casemanager Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

9 Hoe doet gemeente het verzoek?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna 1 Hoe doet gemeente het verzoek? Via het Omgevingsloket Online FTP server (onder voorbehoud) Via de post Niet: via met bijlagen Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

10 Beoordelen: Wat is de verspreiding?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna 1 Beoordelen: Wat is de verspreiding? Nu Onderzoek: waarneming 10 Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

11 Beoordelen: Wat is de planning van de activiteiten?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna 1 Beoordelen: Wat is de planning van de activiteiten? Start slopen Kraamperiode 11 Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

12 Beoordelen: Wat is het effect van de activiteiten?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna 1 Beoordelen: Wat is het effect van de activiteiten? Toekomst Effect 12 Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

13 Beoordelen: Welke maatregelen worden genomen?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna 1 Beoordelen: Welke maatregelen worden genomen? Toekomst Maatregel Effect 13 Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

14 Beoordelen: Wat is nut en noodzaak van activiteiten?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna 1 Beoordelen: Wat is nut en noodzaak van activiteiten? LNV (Flora- en faunawet) Afweging met oog op bescherming soorten 14 Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

15 Wanneer geeft LNV ontwerp-Vvgb af?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna 1 Wanneer geeft LNV ontwerp-Vvgb af? Binnen acht weken na ontvangst verzoek Vvgb. Acht weken is exclusief opschorten onvolledige aanvraag. Besluit afgeven Vvgb, als: Ontheffing van verbodsbepalingen mogelijk is; óf Geen schadelijk effecten Of: afwijzen verzoek Vvgb Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

16 Wat is de inhoud van de ontwerp-Vvgb?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna 1 Wat is de inhoud van de ontwerp-Vvgb? Alleen voor aangevraagde dieren en planten Alleen voor aangevraagde verbodsbepalingen Voorschriften verbonden aan Vvgb: Werken volgens projectplan Beperkte termijn (max. 5 jaar) Monitoringsverplichting Andere voorschriften Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

17 Hoe en wat bij zienswijzen?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna 1 Hoe en wat bij zienswijzen? Casemanager stelt zienswijzen aan LNV beschikbaar LNV reageert op zienswijzen op ontwerp-vvgb LNV reageert niet op zienswijzen op ontwerpbesluiten zonder ontwerp-vvgb Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

18 Wanneer stelt LNV definitieve Vvgb op?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna 1 Wanneer stelt LNV definitieve Vvgb op? Geen zienswijze ontvangen? Binnen 1 week na sluiting inzagetermijn definitieve Vvgb Wel zienswijzen ontvangen? Binnen 4 weken na sluiting inzagetermijn definitieve Vvgb met reactie op zienswijzen Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

19 Wie is verantwoordelijk voor afhandelen beroep?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna 1 Wie is verantwoordelijk voor afhandelen beroep? Gemeente is verantwoordelijk voor afhandelen beroep omgevingsvergunning LNV heeft ruime ervaring op het gebied van beroepen Gemeente kan LNV om juridisch en ecologisch advies verzoeken Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

20 Wie geeft voorlichting over benodigde toestemmingen?
De baliemedewerker van de gemeente krijgt de vraag: ‘Welke toestemmingen zijn nodig bij het slopen van de fabriek? Moet het onderdeel ‘beschermde dieren en planten’ ook worden ingevuld? Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna ? Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

21 Heeft aanvrager ‘Flora en fauna toestemming’ nodig?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna ? 2 Heeft aanvrager ‘Flora en fauna toestemming’ nodig? Geen makkelijk antwoord. Afhankelijk van: De aanwezigheid van beschermde dieren en planten De effecten van activiteiten op beschermde dieren en planten Conclusie: antwoord is afhankelijk van lokale omstandigheden! Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

22 Zijn er beschermde dieren aanwezig?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna ? 2 Zijn er beschermde dieren aanwezig? ? Nu ? ? ? ? ? Onbekend 22 Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

23 Wat is het effect van de activiteiten?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna ? 2 Wat is het effect van de activiteiten? ? Toekomst ? ? ? ? ? Effect onbekend 23 Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

24 Wie moet de lokale omstandigheden onderzoeken?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna ? 2 Wie moet de lokale omstandigheden onderzoeken? Onderzoeksplicht ligt bij aanvrager Inschakelen deskundige Aanvrager moet tijdig beginnen met voorbereiding Invullen rol centraal loket omgevingsvergunning Particulier? Natuurwijzer! (Definitieve versie 1 juli) Gemeentelijk beleid flora en fauna Database met waarnemingen planten en dieren (NDFF) Gemeentelijk ecoloog Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

25 Wanneer neemt LNV deel aan vooroverleg?
Aanvraag Slopen Bouwen Flora en fauna ? 2 Wanneer neemt LNV deel aan vooroverleg? Op verzoek van gemeente Complexe aanvragen Concept-aanvraag is volledig inclusief natuuronderzoek LNV neemt geen standpunt in bij vooroverleg LNV informeert de aanvrager, LNV adviseert niet Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

26 Wie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving?
Vergunning Slopen Bouwen Flora en fauna HANDHAVING 3 Wie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving? De gemeente krijgt een handhavingsverzoek: de vereniging ‘Red onze natuur’ wil de sloop van de fabriek met vleermuizen voorkomen. Vergunning Slopen Bouwen Flora en fauna HANDHAVING Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

27 Wat is de rol van de gemeente?
Vergunning Slopen Bouwen Flora en fauna HANDHAVING 3 Wat is de rol van de gemeente? Gemeente is per 1 juli 2010 het aangewezen bevoegd gezag voor de bestuursrechtelijke handhaving van de omgevingsvergunning Het gaat dan om overtreding van voorschriften uit de omgevingsvergunning met Vvgb (zie volgende sheet) Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

28 Wie is bevoegd tot handhaving?
Vergunning Slopen Bouwen Flora en fauna HANDHAVING 3 Wie is bevoegd tot handhaving? Slopen van fabriek: Toestemming voor slopen? Toestemming voor verstoren vleermuizen? Bevoegd? Wel omgevings-vergunning Wel Vvgb in omgevingsvergunning Gemeente Geen omgevings-vergunning (Geen) ontheffing LNV Dienst Regelingen (minister van LNV) Geen Vvgb in omgevingsvergunning Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

29 Hoe kan gemeente op verzoek reageren?
Vergunning Slopen Bouwen Flora en fauna HANDHAVING 3 Hoe kan gemeente op verzoek reageren? Beoordelen of voorschriften uit Vvgb worden overtreden Beoordelen of bestuursrechtelijk handhaving noodzakelijk is Legalisatie? Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

30 Waar kan de aanvrager informatie vinden?
Voorlichting op over Flora- en faunawet Welke soorten zijn beschermd? Soortendatabase Hoe verloopt procedure? Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010

31 Concept-> 1 juli nieuw
Natuurwijzer Concept-> 1 juli nieuw

32 Vervolg: presentatie GAN
Vragen? Vervolg: presentatie GAN 32 Dienst Regelingen Flora en fauna en de omgevingsvergunning | April 2010


Download ppt "Beschermde planten en dieren binnen omgevingsvergunning"

Verwante presentaties


Ads door Google