De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan Welzijn Het Beleidsplan Welzijn heeft een tweeledig doel: het formuleren van het welzijn, van aan ons toevertrouwde dieren, voor besturen en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan Welzijn Het Beleidsplan Welzijn heeft een tweeledig doel: het formuleren van het welzijn, van aan ons toevertrouwde dieren, voor besturen en."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplan Welzijn Het Beleidsplan Welzijn heeft een tweeledig doel: het formuleren van het welzijn, van aan ons toevertrouwde dieren, voor besturen en leden.het formuleren van het welzijn, van aan ons toevertrouwde dieren, voor besturen en leden. het informeren van leden en geïnteresseerden.het informeren van leden en geïnteresseerden.

2 Tot stand gekomen door: De sectorraad paarden: Sport: KNHS &Sport: KNHS & Ned. Draf en Rensport FNHO Ondernemers organisatieFNHO Ondernemers organisatie LTOLTO Koepel Fokkerij vertegenwoordigt de StamboekenKoepel Fokkerij vertegenwoordigt de Stamboeken Samenwerking leidt tot een betere welzijns nota voor paarden Bronnen: Passie voor Paarden, LEI Wageningen UR, maart 2009. Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij, Sectorraad Paarden, januari 2009. Rapport Beantwoording vragen PVA Paardenhouderij. Visser E. K., van Dierendonck M.C., Neijenhuis F. 12 november 2008.

3 SRP Adviseert op diverse gebieden: Open communicatie Transparante beleids- en besluitvorming Integriteit van het paard beschermen Traditie en vernieuwing in blijvend evenwicht Ruimtelijke ordeningRuimtelijke ordening Identificatie en registratieIdentificatie en registratie Mest en milieuMest en milieu Kennis en innovatieKennis en innovatie Economische zakenEconomische zaken Dieren welzijnDieren welzijn

4 Stamboek invulling: De stamboeken vervullen een belangrijke taak sector in de Paardenhouderij. Zij leggen de basis voor een kwalitatief hoogstaand fokproduct. Hierbij staat een goede bruikbaarheid en een goede gezondheid van het paard centraal.

5 Doel stamboek De Stamboeken kunnen, door richtlijnen op te stellen over het houden van dieren, sturing geven aan haar leden.De Stamboeken kunnen, door richtlijnen op te stellen over het houden van dieren, sturing geven aan haar leden. Stamboeken zullen zich in hun fokdoel moeten gaan aanpassen aan de vraag uit de sector en de maatschappelijke ontwikkelingen en/of willen we de traditie van het fokproduct in ere houden.Stamboeken zullen zich in hun fokdoel moeten gaan aanpassen aan de vraag uit de sector en de maatschappelijke ontwikkelingen en/of willen we de traditie van het fokproduct in ere houden. Doel is om als stamboeken actief vanuit de eigen doelstellingen richting te geven aan de ontwikkelingen en de eigen visie. Transparant fokbeleid en helder geformuleerde fokdoelen.

6 Beleidsdoelen fokkerij Kwaliteit van het fokproduct : Om van paarden het welzijn binnen de fokkerij te kunnen bestendigen en verbeteren is het nodig het fokbeleid transparant te hebben/maken en fokdoelen helder te formuleren. Toekomst plannen: Selectie erfelijke gebreken Registratie erfelijke gebreken Selectie van gedragskenmerken en karaktereigenschappen

7 Voorlichting Spenen van veulens: De stamboeken zijn in het Plan van Aanpak verantwoordelijk gesteld voor de juiste voorlichting op dit terrein. Huisvesting: Sociaal contact is één van de basis- behoeften van het paard. Daarnaast grootte, beweging, sociaal contact en het klimaat in de stal. Couperen van staarten : Via voorlichting en communicatie kunnen de stamboeken en de achterban op de hoogte stellen van de invloed van couperen op het welzijn van het paard. Prikkeldraad: Prikkeldraad kan het welzijn van het paard in gevaar brengen, wenselijk is dat het prikkeldraad wordt vervangen door vriendelijker afrasteringmateriaal. Verhinderen stereotiep gedrag: Stereotype gedrag, is een indicatie van verminderd welzijn in het heden of het verleden.

8 Voeding: Een goed samengesteld rantsoen en een adequate voerfrequentie leveren een wezenlijke bijdrage aan het welzijn van paarden. Het Stamboek stimuleert van paarden. Het Stamboek stimuleert de dagelijkse weidegang. Drinkwater: Een vereiste is dat bij iedere vorm van huisvesting, tijdens langdurig transport en bij evenementen wordt voorzien in voldoende schoon drinkwater. Overige onderwerpen: Supplementen Giftige planten Transport Reglement aanpassingen Leeftijd aanlegtesten Gebruik ongeoorloofde middelen Dierziekten


Download ppt "Beleidsplan Welzijn Het Beleidsplan Welzijn heeft een tweeledig doel: het formuleren van het welzijn, van aan ons toevertrouwde dieren, voor besturen en."

Verwante presentaties


Ads door Google