De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regels en protocollen bij nieuwe vormen van werken (HNW) Henriëtte van Baalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regels en protocollen bij nieuwe vormen van werken (HNW) Henriëtte van Baalen."— Transcript van de presentatie:

1 Regels en protocollen bij nieuwe vormen van werken (HNW) Henriëtte van Baalen

2 HNW

3 Opzet workshop Inleiding Korte geschiedenis van HNW Wat houdt HNW precies is: voordelen en nadelen Arbeidsrechtelijk kader: ARBO, Arbeidsomstandighedenbesluit en Arbeidstijdenbesluit, Art. 7:658 BW: zorgplicht en aansprakelijkheid Social Media en HNW De rol van de OR bij HNW Discussie: HNW al achterhaald?

4 Het Nieuwe Werken

5 Arbeidsomstandighedenwet Arbo Art. 3 - Werkgever zorgt voor veiligheid en gezondheid van werknemers en voert een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Art. 5 - Werkgever legt in een Risico-Inventarisatie & Evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid meebrengt. Art. 8 - Werknemer wordt doeltreffend ingelicht over te verrichten werkzaamheden en daaraan verbonden risico’s.

6 Arbeidsomstandighedenbesluit Werkplek op kantoor/binnen bedrijf. Volledig arbo-regime (hoofdstuk 3 arbo-besluit; inrichting arbeidsplaatsen). Werkgever verantwoordelijk voor veilige (ergonomische) werkplek. Werkplek thuis /plaatsonafhankelijke arbeid? Beperkt arbo-regime.

7 Artikel 7:658 BW Werkgever is verplicht de ruimte waarin hij arbeid doet verrichten zodanig in te richten en te onderhouden als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade ondervindt. Werkgever is aansprakelijk voor de schade die werknemer lijdt tenzij hij aantoont dat hij zijn verplichtingen is nagekomen of dat schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet/bewuste roekeloosheid van werknemer. Hiervan kan niet ten nadele van werknemer worden afgeweken.

8 Social Media

9 WOR -art. 27 WOR – instemmingsrecht, leden 1b, 1c, 1d, 1e, 1f,1h,1k, 1l -art. 25 WOR -adviesrecht, leden 1 e, 1h en 1k -art 23 lid 3 Initiatiefrecht OR -art. 24 WOR – overlegvergadering Geschillenregelingen -art. 26 WOR – procedure bij de OK -art. 27 leden 4, 5 en 6 WOR – vervangende toestemming kantonrechter -art. 36 algemene geschillenregeling Wet op de ondernemingsraden

10 Onderwerp

11 Waarom HNW? Let op wet- en regelgeving HNW is een cultuuromslag; behandel het als zodanig HNW-brief Gedragscode social media Tips and tricks

12 HNW al achterhaald?


Download ppt "Regels en protocollen bij nieuwe vormen van werken (HNW) Henriëtte van Baalen."

Verwante presentaties


Ads door Google