De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mr. R.B. van Beem 070 – 737 00 95 1 Werkgeversaansprakelijkheid Hoe houdt uw klant zijn risico’s beheersbaar?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mr. R.B. van Beem 070 – 737 00 95 1 Werkgeversaansprakelijkheid Hoe houdt uw klant zijn risico’s beheersbaar?"— Transcript van de presentatie:

1 Mr. R.B. van Beem 070 – 737 00 95 rvanbeem@vanbeemdejong.nl 1 Werkgeversaansprakelijkheid Hoe houdt uw klant zijn risico’s beheersbaar?

2 2 • Inleiding • ‘Klassieke’ werkgeversaansprakelijkheid • Goed werkgeverschap • Dekking op AVB • Oplossing Programma

3 3 Werkgeversaansprakelijkheid kan gebaseerd zijn op drie grondslagen: 1.Artikel 7:658 BW; de klassieke werkgeversaansprakelijkheid 2.Artikel 7:611 BW (I), wegens schending van een zorgplicht 3.Artikel 7:611 BW (II), wegens niet sluiten verzekering Werkgeversaansprakelijkheid

4 4 Artikel 7:658 BW Wettelijke zorgplichtVeilige arbeidsomstandigheden Instructies MaatregelenToezicht

5 5 Artikel 7:658 BW • Geldt op grond van lid 4 ook voor ingeleend personeel • En onder omstandigheden zelfs voor ZZP’ers en kleine zelfstandigen

6 Artikel 7:658 BW 6 • Bewijs rust op werkgever • RI&E • Beschermingsmiddelen • Toolboxmeetings

7 7 Veilig werken? Artikel 7:658 BW

8 8 Eigen schuld?

9 Artikel 7:658 BW 9 Bewust roekeloos?

10 Artikel 7:658 BW • Huis- tuin- en keukenongelukken leiden meestal niet tot aansprakelijkheid • Zorgplicht bij gevaarlijke machines is zeer hoog • Bij overige gevallen: werkgever moet laten zien dat hij over gevaren nagedacht heeft 10 Vuistregels:

11 Artikel 7:611 (I) 11 • Kan ook zorgplicht meebrengen • Wanneer: gevaarlijke bedrijfsuitjes

12 Artikel 7:611 (II) 12 Kan ook verzekeringsplicht meebrengen: • Kenbaar gevaar • Buiten invloedssfeer

13 Artikel 7:611 (II) 13 Bleef de verzekeringsplicht beperkt tot deze categorieën? Nee. Zo hebben we al gezien: • Verzekeringsplicht supermarkt • Verzekeringsplicht stichting voor verpleging TBS’ers • Verzekeringsplicht psychiatrische instelling

14 Artikel 7:611 (II) 14 Maar de Hoge Raad heeft op de rem getrapt. In twee uitspraken is (voorlopig) de grens getrokken: • Verzekeringsplicht geldt alleen voor verkeersongevallen en niet op de werkvloer,… • … voor ongevallen met de auto of de fiets,… • … en voor voetgangers, maar dan (gek genoeg) alleen wanneer er een voertuig bij het ongeval betrokken is

15 Wat is een goede verzekering? 15 • Wat een adequate verzekering is, is niet uitgemaakt door de Hoge Raad. Dat dient van geval tot geval beoordeeld te worden. • Hangt af van de in de betrokken tijd bestaande verzekeringsmogelijkheden • Wat denkt u? Schadeverzekering? Ongevallenverzekering?

16 Wat is een goede verzekering? 16 • Ongevallenverzekering niet zonder meer adequaat • Keert vast bedrag uit • Kan (veel) minder zijn dan werkelijke schade

17 Dekking op AVB 17 • Klassieke werkgeversaansprakelijkheid gedekt • Aansprakelijkheid 7:611 (II) in beginsel niet gedekt: zuivere vermogensschade

18 Oplossing 18 • Goede verzekering voor werknemers sluiten • Dat is: verzekering die dekking biedt bij arbeidsongevallen, ongeacht de vraag of de werkgever aansprakelijk is • Die verzekeringen zijn op dit moment goed verkrijgbaar

19 Oplossing 19 • Alleen eigen aansprakelijkheid afdekken onjuiste keuze • Pakt ook verkeerd uit voor werknemer

20 Verschillen 20 Casus: werknemer; 23 jaar. Ongeval; 100 % arbeidsongeschikt A: Werkgever heeft goede verzekering B: Werkgever heeft alleen eigen aansprakelijkheid 7:611 BW gedekt Wat is het verschil?

21 Variant A 21 • Geen discussie over aansprakelijkheid • Volledige schade wordt vergoed

22 Variant B 22 • Discussie over aansprakelijkheid • Discussie over hoogte uitkering • Geen letselschade, maar vermogensschade • Dus: geen belangenbehartiger • En: geen voorschotten

23 Oplossing 23 • Enige goede oplossing is dus: • Verzekering die dekking biedt bij arbeidsongevallen, ongeacht de vraag of de werkgever aansprakelijk is • Daardoor ook: nooit meer discussie

24 Vragen? 24


Download ppt "Mr. R.B. van Beem 070 – 737 00 95 1 Werkgeversaansprakelijkheid Hoe houdt uw klant zijn risico’s beheersbaar?"

Verwante presentaties


Ads door Google