De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid."— Transcript van de presentatie:

1 1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid

2 2 Aanleiding •Vrijwilligers onmisbaar in samenleving •Wet maatschappelijke ondersteuning •Vrijwilligerswerk is niet zonder risico •Risico’s niet altijd goed afgedekt

3 3 Arie Slob “Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden, zoals sportclubs, buurtverenigingen, kerken en scholen geen toekomst.” “Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen.”

4 4 Gemeente stimuleert vrijwilligerswerk - w ettelijke plicht vanuit WMO - Vrijwilligersprijs Epe Hattem Heerde dé Weekkrant JAAROVERZICHT 2008 Hattem Heerde Epe Bestandsformaat: PDF/Adobe Acrobat - HTML-versie 30 dec 2008... Benny Kroeze kreeg uit handen van wethouder Westerkamp de Vrijwilligersprijs 2008. FOTO BERT TREEP. De raad van Hattem zei 'nee' tegen de... www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/HATT/20081230/VHH_HATT-1-20_081230_1.pdf - Gelijkwaardige pagina'sHTML-versieGelijkwaardige pagina's

5 5 Gemeente waardeert vrijwilligerswerk

6 6 Gemeente heeft zorgplicht Informatiebijeenkomst over vrijwilligersverzekering

7 7 Risico’s van vrijwilligerswerk (algemeen) •Vrijwilliger loopt letsel op tijdens het vrijwilligerswerk •Vrijwilliger brengt schade toe aan derden •Bestuursfunctie niet zonder financieel risico voor privévermogen •Vrijwilligers die voor hun vrijwilligerswerk met hun eigen auto deelnemen aan het verkeer •Rechtsvervolging

8 8 Verzekeringsdekking ? •AVP biedt vaak geen dekking voor vrijwilligerswerk •Vrijwilliger kan niet altijd terugvallen op de aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie waarvoor hij/zij vrijwilligerswerk verricht. •Niet iedere organisatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering •Niet elke organisatie waarvoor de vrijwilliger een bestuursfunctie verricht heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. •Niet elke organisatie heeft een ongevallenverzekering voor vrijwilligers •Niet iedere organisatie heeft een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

9 9 Motie-Slob “Verzeker alle vrijwilligers in Nederland!” Resultaat: •Structurele Rijksbijdrage van € 4.000.000,- •Onderzoek VNG naar verzekeraar

10 10 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS •VNG Vrijwilligers BasisPolis - Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger - Ongevallenverzekering Vrijwilliger •VNG Vrijwilligers PlusPolis - Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen - Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers - Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen - Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

11 11 Voor wie? Definitie Vrijwilliger: “Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.” Niet onder de definitie vallen: Vrijwilliger Politie/Brandweer, Mantelzorgers en Maatschappelijke stages Géén leeftijdsgrens! Aanmelding niet nodig!

12 12 VNG Vrijwilligers BasisPolis Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers “Schade aan derden” (zaak- en/of letselschade) Collectant stoot vaas om

13 13 VNG Vrijwilligers BasisPolis (2) Ongevallenverzekering voor Vrijwilliger •Overlijden •Invaliditeit

14 14 VNG Vrijwilligers PlusPolis Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen “Schade aan derden” (zaak- en/of letselschade)

15 15 VNG Vrijwilligers PlusPolis (2) Bestuurdersaansprakelijkheid voor Vrijwilligers Bestuursfunctie: risico om in privé-vermogen aangesproken te worden.

16 16 VNG Vrijwilligers PlusPolis (3) Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen Voorbeeld: Marianne is penningmeester bij de tennisclub en is voor de vereniging onderweg om sinaasappels te verkopen.

17 17 VNG Vrijwilligers PlusPolis (4) Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers Voorbeeld: Gerard gaat 1x per jaar met een kerkelijke organisatie kerststukjes brengen. Hij wordt aangereden door een ander voertuig (schuldige) en wil de schade verhalen op de tegenpartij.

18 18 Verbetering vrijwilligerspolis -Mantelzorgers nu ook verzekerd • Ongevallenverzekering • Persoonlijke eigendommenverzekering -Vrijwilligers van een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd -Vereenvoudiging schadeafhandeling

19 19 Schade en dan? •Vrijwilliger (of organisatie) meldt schade bij gemeente via (digitaal) schadeformulier •Gemeente meldt schade bij Centraal Beheer Achmea. •Centraal Beheer Achmea wikkelt schade af met benadeelde •De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade

20 20 Uitgangspunt VNG Vrijwilligerspolis Vrijwilliger mag niet in de kou staan!


Download ppt "1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google