De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De OR en de Arbocatalogus

Verwante presentaties


Presentatie over: "De OR en de Arbocatalogus"— Transcript van de presentatie:

1 De OR en de Arbocatalogus
Hoe benut je de arbocatalogus bij de OR-taken? Workshop 23 juni 2011 Karin Langeree, CAOP

2 Kennismaken Workshopleider: Karin Langeree
Senior beleidsmedewerker CAOP Werkzaam voor arbeidsmarktfondsen Aandachtsgebied arbeidsomstandigheden Wie bent u?

3 Arbozorg in regelgeving
Werkgever dient een zodanig arbobeleid te voeren dat werknemers gezond en veilig kunnen werken. Regels staan in Arbowet, Arbobesluit, Arboregeling. Verplichte onderdelen: - uitvoeren risico-inventarisatie en evaluatie - inhuren bedrijfsarts of arbodienst - aanstellen preventiemedewerker - regelen bedrijfshulpverlening - voorlichting en instructie geven

4 Arbo op brancheniveau Werkgevers en werknemers maken afspraken over hoe in hun branche aan de normen in de Arbowet kan worden voldaan. Zij leggen deze vast in een arbocatalogus die door de Arbeidsinspectie wordt getoetst. Arbobeleidsregels kunnen vervallen.

5 Arbo in de organisatie

6 Arbo in de organisatie Wie spelen een rol? Management Ondernemingsraad
Arbocommissie Staffunctionaris Ergocoach Uitvoerende medewerkers

7 Uitgelicht: de OR Volgens de Arbowet en WOR:
Werkgever en werknemers werken bij de uitvoering van het arbobeleid samen. De werkgever voert overleg met de OR over alles wat het arbobeleid betreft en de uitvoering daarvan. De OR heeft instemmingsrecht. De OR heeft initiatief- en informatierecht.

8 Rol van de OR Welke rollen heeft de OR in de 5 fasen van de arbobeleidscyclus? (willen, weten, wegen, werken, waken) Hoe kun je daarbij de arbocatalogus benutten? Wat heb je verder nog nodig?

9 Tips voor de OR Ken de arbeidsrisico’s in de eigen organisatie (risico-inventarisatie en –evaluatie). Zorg voor betrokkenheid bij het opstellen van het plan van aanpak. Onderhoud goed contact met de arbocoördinator en werk samen. Maak gebruik van de ervaringen van medewerkers, zoek hen op.

10 Tips voor de OR Volg actief de uitvoering van het plan van aanpak n.a.v. de RI&E. Maak goed gebruik van het instemmingsrecht, informatie- en initiatiefrecht. Informeer ook als OR de medewerkers. Blijf op de hoogte, volg training.

11 Tips voor de OR Gebruik de arbocatalogus voor informatie, hulpmiddelen, voorbeelden. Kijk ook eens in andere arbocatalogi, bv: (alg. ziekenhuizen) (gehand.) Raadpleeg algemene websites: (SZW) (Stichting van de Arbeid).

12 Tot slot Wat gaat u als eerste oppakken?
Vragen over de Arbocatalogus VVT? Suggesties voor de Arbocatalogus VVT? Mail naar


Download ppt "De OR en de Arbocatalogus"

Verwante presentaties


Ads door Google