De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PreventiefVerzuimmanagement. Bewustwording  mogelijkheden  regie: Verzuim is in Nederland in eerste instantie een zaak tussen werkgever en werknemer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PreventiefVerzuimmanagement. Bewustwording  mogelijkheden  regie: Verzuim is in Nederland in eerste instantie een zaak tussen werkgever en werknemer."— Transcript van de presentatie:

1 PreventiefVerzuimmanagement

2 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Verzuim is in Nederland in eerste instantie een zaak tussen werkgever en werknemer.

3 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Verplichtingen werkgever Inspanningsverplichtingen volgens Wet Verbetering Poortwachter; (regeling procesgang 1 e & 2 e Ziektejaar) Bevorderen van reïntegratie in eigen werk of ander passend werk; (art. 7: 658a BW) Het zijn van een “Goed werkgever”. (art 7: 611 BW)

4 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Verplichtingen werknemer Werken (art. 7: 610 BW) Gevolg geven aan redelijke voorschriften en meewerken aan maatregelen ter bevordering arbeidsgeschiktheid Proactieve opstelling Medewerking verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen Plan van Aanpak Het verrichten van passende arbeid waartoe de Wg hem in de gelegenheid stelt (regeling procesgang 1e & 2e Ziektejaar) Het zijn van een “Goed werknemer” (art. 7: 611 en art. 7: 660A BW)

5 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Verzuim is duur: € 320,- per dag

6 Bewustwording  mogelijkheden  regie:  In ruim 70 % van de ziekmeldingen is er géén sprake van werkelijke ziekte of gebrek 57% van de werknemers neemt een baaldag onder kopje: “griepje”. AD: 26/10/2007

7 Bewustwording  mogelijkheden  regie:  We kijken naar de mogelijkheden tot inzetbaarheid van de medewerker, binnen de klachten van de ziekte.  Verzuim is niet per definitie ziekte en ziekte is niet altijd een reden om niet te werken.

8 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Bewustwording van ieders verantwoordelijkheden heeft direct effect op de houding en dus op het gedrag van alle partijen. Verzuim voor 100% voorkomen is niet mogelijk. Maar we gaan er wel van uit dat iemand zich alleen ziek meldt als er geen enkele mogelijkheid is tot werken. Al is het verzuim geen gevolg van ziekte, de oorzaak van het verzuim moeten worden achterhaald en dáár moet dan wat aan worden gedaan.

9 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Alle partijen afspraken nakomen volgens Verzuimprotocol; Terecht verzuim erkennen en onterecht verzuim herkennen; Alle verzuim, terecht, onterecht en situationeel moeten preventief en actief behandeld worden; Snelle actie, direct inschakelen van professionals op de eerste dag van uitval betekent aandacht voor de medewerkers en serieus omgaan met verzuim.  Duidelijkheid creëren en verwachtingen managen

10 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Specifieke deskundigheid nodig; Specifieke medische beelden; Psychiatrische aandoeningen en burn-out; Specifieke rugklachten; Werkplekaanpassingen; Medisch beeld maakt veiligheidsrisico’s aannemelijk; Sommige arbeidsconflicten; Externe re-integratie.  Inschakelen van derden door VitaMee:

11 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Stagnerend herstel (> 3 weken geen voortgang in de reintegratie); Bij geen benutbare mogelijkheden en geen hervatting voor de 13e week;  Inschakelen van derden door VitaMee:

12 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Niet bij: Verwacht spontaan herstel binnen 1 week; Verdere inventarisatie nog geen zin;  Operatie, opname Geen (extra) specifieke deskundigheid nodig;  Medisch, arbeidsdeskundig Geen risico problematisch verzuim;  Inschakelen van derden door VitaMee:

13 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Wat wel en wat niet: Regel 1: In principe is alles wat tussen verzuimprofessional en werknemer wordt besproken vertrouwelijk (wetgeving: WBP) Regel 2: In principe is alles wat tussen bedrijfsarts en werknemer wordt besproken medisch geheim;  Rapportage en communicatie

14 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Wat wel en wat niet: Door zowel verzuimcoördinator als bedrijfsarts mag altijd informatie gegeven worden over: Beperkingen, belemmerende factoren Mogelijkheden voor werkhervatting en noodzakelijk aanpassingen c.q. interventies Prognose  Rapportage en communicatie

15 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Hoe kun je hier van afwijken? Regel 3: Alleen in overleg met werknemer Bedrijfsarts kan dat vast leggen met een machtiging Regel 4: Toets wat de ander al weet en sluit hierbij aan  Rapportage en communicatie

16 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Uitgangspunt VitaMee  Duidelijkheid creëren en verwachtingen managen, vanuit de volgende kernwaarden: - Afspraken nakomen - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid - Mogelijkheden  Communicatie essentieel voor goede begeleiding en snel herstel!

17 Bewustwording  mogelijkheden  regie: Uitgangspunten in de samenwerking:  Korte lijnen  Persoonlijk contact  Duidelijke afspraken  Communicatie essentieel voor goede begeleiding en snel herstel

18


Download ppt "PreventiefVerzuimmanagement. Bewustwording  mogelijkheden  regie: Verzuim is in Nederland in eerste instantie een zaak tussen werkgever en werknemer."

Verwante presentaties


Ads door Google