De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroerte en arbeid Mogelijkheden en beperkingen bij terugkeer naar arbeid 13 mei 2014, Christine Juffermans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroerte en arbeid Mogelijkheden en beperkingen bij terugkeer naar arbeid 13 mei 2014, Christine Juffermans."— Transcript van de presentatie:

1 Beroerte en arbeid Mogelijkheden en beperkingen bij terugkeer naar arbeid 13 mei 2014, Christine Juffermans

2 Aantallen •± 65.000 mensen met hersenletsel (waaronder beroerte) per jaar •± 20.000 mensen < 65 jaar •± 8000 mensen zijn twee jaar na het hersenletsel weer aan het werk.

3 Wanneer •Verschillende fases: - acute fase - herstelfase / revalidatiefase - participatiefase, o.a. terugkeer naar werk.

4 Waar moet je rekening mee houden. •Niet meer dezelfde vermogens als voorheen. •Werken op de werkvloer is anders dan thuis je activiteiten oppakken; collega’s, werkomgeving. •Oude automatismen en gewoontes werken niet meer. •Op de werkvloer moet je voldoen aan allerlei eisen.

5 Beperkingen bij terugkeer naar werk •Lichamelijk - (halfzijdige) verlamming - coördinatiestoornissen - gevoelsstoornissen - vermoeidheid - hoofdpijn - epilepsie

6 Beperkingen bij terugkeer naar werk •Cognitief (denkprocessen) - concentratie- en aandachtsproblemen - verlaagd tempo van informatieverwerking - geheugenproblemen - taalstoornissen - moeite met oplossen van problemen - verminderd overzicht

7 Beperkingen bij terugkeer naar werk •Emotionele en gedragsveranderingen - sneller prikkelbaar (kort lontje) - depressie - minder initiatief - humor verdwenen •Gebrek aan steun en begeleiding

8 Re-integratie •Analyse van de gevolgen van hersenletsel en welke gevolgen dit heeft voor het praktisch handelen. •Analyse van de werksituatie.

9 Re-integratie •In hoeverre kan de werksituatie aangepast worden aan de mogelijkheden van de werknemer. •In hoeverre kan de werknemer leren om te gaan met de eisen die de werksituatie vraagt. - spontaan herstel nog mogelijk - aanleren compensatiestrategieën.

10 Betrokkenen •Werknemer + omgeving •Huisarts en neuroloog •Revalidatiearts + behandelaren •Bedrijfsarts •Werkgever (HR-functionaris / leidinggevende) •Collega’s

11 Belangrijk bij goede re-integratie •Goede balans in functioneren in zowel privé – als werk situatie. •Kennis van mogelijkheden en beperkingen zowel bij werknemer als werkgever (ook collega’s). •Duidelijke afspraken over opbouw in uren en taakinhoud. •Goede communicatie. •Creëren van rust om aandacht op werk te kunnen richten.

12 •Flexibiliteit bij werkgever en werknemer in mogelijkheid tot aanpassing. •Testfase (werken op therapeutische basis). •Werkmaatje. •Regelmatig feedback op functioneren. •Aandacht voor sociaal functioneren op het werk.

13 Re-integratie •Re-integratie is maatwerk, er is géén standaard re-integratietraject. •Gevaar voor overbelasting is groot •Ook in de toekomst alert blijven, iedere verandering in de werk- of privésituatie kan leiden tot verstoring van het evenwicht.

14 Wet Verbetering Poortwachter •Werknemer en werkgever hebben rechten en plichten. •1 e jaar: -Herstel/revalidatie -Zo mogelijk start re-integratie -Plan van aanpak in overleg met bedrijfsarts en werkgever.

15 Wet Verbetering Poortwachter •2 e jaar: -arbeidsdeskundig onderzoek geeft beoordeling van de mogelijkheden voor terugkeer naar werk. -1 e spoor: eigen functie, aangepaste functie of andere functie bij eigen werkgever. -2 e spoor: andere functie buiten de eigen organisatie

16 Wet Verbetering Poortwachter •3 maanden vóór einde 2 e jaar: -WIA-aanvraag (Wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen). -Poortwachtertoets door UWV -WIA-uitkering na 2 e jaar.

17 Rijndam Arbeidsrevalidatie •Diagnostiek arbeidsbelastbaarheid. -Vaak in overleg met bedrijfsarts / werkgever. •Arbeidstraining voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (groepstraining). •Jobcoaching (individueel)

18 Rijndam Arbeidsrevalidatie •Er moet een relatie zijn met arbeid. •Aanmelding via bedrijfsarts, revalidatiearts, huisarts of specialist (neuroloog). •Kosten diagnostiek worden tot 1 e ziektejaar vergoed door zorgverzekeraar, na 1 e ziektejaar door werkgever. •Kosten arbeidstraining of jobcoaching voor werkgever.

19 Informatie •Brochure “Aan het werk met hersenletsel” van de Hersenstichting: www.hersenstichting.nl/leven-met/arbeid •Richtlijn Niet Aangeboren Hersenletsel en Arbeidsparticipatie. •www.werkenmethersenletsel.nlwww.werkenmethersenletsel.nl •www.uwv.nlwww.uwv.nl

20 Dank voor uw aandacht @rijndam_rc facebook.com/rijndam Rijndam revalidatie Rijndam revalidatiecentrum www.rijndam.nl


Download ppt "Beroerte en arbeid Mogelijkheden en beperkingen bij terugkeer naar arbeid 13 mei 2014, Christine Juffermans."

Verwante presentaties


Ads door Google