De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CVA REVALIDATIE DOOR DE HUISARTS Een reële optie?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CVA REVALIDATIE DOOR DE HUISARTS Een reële optie?."— Transcript van de presentatie:

1 CVA REVALIDATIE DOOR DE HUISARTS Een reële optie?

2 Inleiding  Verschillende fasen na CVA  Landelijke transmurale afspraken  Discussie

3 Fasen na CVA  Acute fase  Revalidatiefase  Chronische fase

4 Acute fase • Verzorgingsaspecten • wassen/aankleden/incontinentiemateriaal • Voorkomen complicaties • Slikproblemen: aspiratiepneumonie • Voldoende inname vocht/voedsel • Inventarisatie risicofactoren • Hypertensie, DM, hypercholesterolemie • Duplex-scan carotiden • BF?

5 Revalidatiefase  Al in acute fase start revalidatie  Bij thuiskomen: HA deel van multidisciplinair team.  Indien thuisgebleven: diagnostiek en revalidatie opstarten.  Team: thuiszorg, FT, ET, LP

6 Intake revalidatie  de motorische aspecten van het ziektebeeld, zoals uitgebreidheid en ernst van de paresen, hypertonie, hypesthesie, gestoorde zitbalans, contracturen en pijn;  eventuele belemmeringen bij de inname van voedsel en vocht;  de aanwezigheid of mate van herstel van dysartrie en/of afasie en de communicatieve mogelijkheden;  cognitieve problematiek blijkend uit verminderd inzicht in de eigen situatie en (on)mogelijkheden, gebrek aan initiatief, moeite de aandacht ergens bij te houden, vergeten van afspraken en moeite met het uitvoeren van concrete dagelijkse handelingen. Inschatting van de cognitieve vermogens is van belang omdat die in belangrijke mate de revalidatiemogelijkheden bepalen.

7 Aandachtspunten revalidatie  Zorgplan : behandeldoelen,taakverdeling,bij voorkeur in een startbijeenkomst van het gehele thuiszorgteam.  Thuiszorgcoördinator.  samenhang in het zorgaanbod.  aansluiting op de behoefte van de patiënt en eventuele eerdere revalidatie elders.  en bevordert geregeld overleg tussen de diverse hulpverleners die betrokken zijn bij de patiënt.  Het zorgplan wordt door de coördinator vastgelegd in een zorgdossier, waarin vervolgens ook het zorgproces en de verdere onderlinge afspraken en vragen worden genoteerd.

8 Chronische fase  Indien geen verdere verbetering meer te verwachten is  Navragen somatisch, psychisch en sociale functioneren.  Hulpverlening afgebouwd.

9 Transmurale afspraak  Bij TIA/CVA verwijzing neuroloog gewenst:  Diagnostiek  Indicatie trombolyse en/of carotischirurgie  Na verwijzing: neuroloog start revalidatie  HA: secundaire preventie  Na ontslag: revalidatiearts / verpleeghuisarts / huisarts: coordinator revalidatie.

10 Transmurale afspraak  Plaats revalidatie afhankelijk van:  Ernst uitvalsverschijnselen  Mantelzorg  Leeftijd en leervermogen patiënt

11 Zelf revalideren?  Regionale afspraken  Tijd  Gevoel van bekwaamheid  Patiënt/uitval  Moment revalidatie

12 Discussie

13  TREFWOORDEN: CVA revalidatie transmurale afspraak


Download ppt "CVA REVALIDATIE DOOR DE HUISARTS Een reële optie?."

Verwante presentaties


Ads door Google