De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie MCL, 16 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie MCL, 16 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie MCL, 16 september 2013

2 Met welke vragen of doelen bent u naar deze bijeenkomst gekomen? Welke ervaringen heeft u betreffende het weer gaan werken met uw ziekte?

3 “Alles wat me niet doodt, maakt me sterker….” Nietsche

4  40.000 nieuwe gevallen per jaar  15.000 borstkanker  50% goede prognose 62% hiervan gaat weer aan het werk  30% krijgt, na keuring, geen WIA uitkering  10% wordt ontslagen

5  Ziekte factoren  Persoonlijke factoren  Werkfactoren Bron: Blauwdruk kanker en werk

6  Soort kanker  Tumorstadium  Therapievormen  Andere ziektes  Lichamelijke conditie  Depressie/angst/cognitieve beperkingen

7 Persoonlijke factoren  hogere leeftijd  lager opleidingsniveau  afwezigheid relatie/ sociale steun  negatieve instelling Werkgerelateerde factoren  zwaar lichamelijk werk  laaggeschoold werk  Werkstress  hoge werkdruk of tempo  Vervoersproblemen  (veranderde) negatieve houding tov werk

8 Persoonlijke factoren  aanwezigheid sociale steun  positieve inschatting eigen mogelijkheden Werkgerelateerde factoren  praten met leidinggevende  medewerking voor evt werkaanpassingen  eigen invulling uren/ autonomie  positieve houding collega’s  plezier in het werk  autonomie op het werk

9 Vermoeidheid bij of na kanker  Belangrijkste oorzaak lang verzuim of niet hervatten bij of na kanker

10 Diverse oorzaken: bijwerking behandeling (chemotherapie, hormoontherapie, bloedarmoede, etc) pijn psychische klachten

11  Eerst fysieke oorzaak uitsluiten en behandelen  Verbeteren balans belasting/belastbaarheid  Graduele opbouw van het werk Regelmaat, eerst frequentie dan duur

12  Kanker ≠ arbeidsongeschikt  Kanker ≠ voluit doorwerken  Kanker ≠ hetzelfde werk als vroeger  Werken na kanker ≠ vanzelfsprekend Werken met kanker = maatwerk Kijken naar wat je wel kunt!

13  Blijf in beweging  Blijf naar het werk gaan, hou in ieder geval contact  Zorg dat je in een vroeg stadium voorlichting en begeleiding krijgt

14  Je bent zelf verantwoordelijk  Hoe is het met je financiën?  Vraag hulp waar je die nodig hebt  Maak een plan van aanpak met je leidinggevende  Laat je zo vroeg als mogelijk begeleiden door je bedrijfsarts

15 Wat wil je en wat kun je?  Terug in eigen werk  Terug in aangepast eigen werk  Ander werk bij je eigen werkgever  Ander werk bij andere werkgever  Minder werken  Niet werken

16  Begeleiding in kader WvP  Adviseur voor medewerker en leidinggevende

17 Gespecialiseerd bedrijfsarts Functie in ontwikkeling Werkzaam op polikliniek oncologie of in centrum voor oncologische revalidatie.

18 Adviseur voor specifieke vragen bij kanker • Werken tijdens de behandeling • Bewaken balans belasting/belastbaarheid • Aandacht voor training/bewegen tijdens en na behandeling • Overleg behandelend team • Voorlichting/advisering leidinggevende • Verwijzen naar behandeling gericht op bevorderen re-integratie in werk

19  Doelgroepen • Loondienst • Zelfstandigen • Uitzendkrachten • Werkeloos • …..

20  Programma´s gericht op herstel met specifieke aandacht voor het werk ◦ Herstel en balans ◦ Tegenkracht ◦ Re-integratiebureau met specifieke ervaring in begeleiding kanker en werk  Richtlijn oncologische revalidatie ◦ Implementatie vindt plaats in de oncologische centra ◦ Maatwerk programma: Het bereiken van optimale oncologische revalidatie voor iedere patiënt met kanker, tijdig en op maat

21  Dienstverband: begeleiding volgens WvP Bedrijfsarts  Tijdelijk contract/ uitzendkracht bij ontslag Uitbetaling en begeleiding via UWV  Zelfstandige indien verzekerd Uitbetaling via verzekering Begeleiding via verzekering (bedrijfs- verzek.arts)  Zelfstandige niet verzekerd Bijstand via gemeente, begeleiding via UWV

22  Week 6: Probleemanalyse  Week 8: Plan van Aanpak  Week 42: Melding bij UWV  Week 52: Eerste jaarsevaluatie  Week 91: Reïntegratieverslag  Week 104: Keuring door UWV UWV beoordeelt inspanningsverplichtingen en keurt de medewerker

23 WIA: Werk en inkomen naar arbeidsvermogen ◦ WGA: werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten  0-35%: geen recht op een uitkering op grond van WIA  35-80%: verdiencapaciteit benutten, aangevuld met uitkering  >80%: volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt, recht op uitkering ◦ IVA: inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten  Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

24

25 Daar zou je toch moe van worden…..

26  www.kankerenwerk.nl www.kankerenwerk.nl


Download ppt "Cobi Oostveen Bedrijfsarts Bedrijfsartsconsulent oncologie MCL, 16 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google