De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelf aan de slag ?  Trainershandleiding  Oefeningen  Casuïstiek  Vaardigheidstraining psychisch verzuimgesprek  Vaardigheidstraining preventiegesprek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelf aan de slag ?  Trainershandleiding  Oefeningen  Casuïstiek  Vaardigheidstraining psychisch verzuimgesprek  Vaardigheidstraining preventiegesprek."— Transcript van de presentatie:

1 Zelf aan de slag ?  Trainershandleiding  Oefeningen  Casuïstiek  Vaardigheidstraining psychisch verzuimgesprek  Vaardigheidstraining preventiegesprek Vrij beschikbaar via: www.nspoh.nl/page.ocl?PageID=87&menuID=1

2 Kern van psychisch verzuim  Probleem: verlies van controle  Aanpak is gericht op herstel van controle  Herstelproces is voor een belangrijk deel een (spontaan) probleemoplossend proces  95% Psychische problemen is relatief licht

3 Uitgangspunten effectieve aanpak (1)  Even rust is goed, met rust laten nooit  Arbeid is vaak het beste medicijn  Wkn en wkg delen verantwoordelijkheid, deskundigen ondersteunen  Alleen behandelen of weer aan de slag gaan is niet de oplossing

4 Uitgangspunten effectieve aanpak (2)  Verschuilen achter de ander lost niets op  Een succesvolle oplossing vereist openheid van zaken  Psychische arbeidsongeschiktheid heeft wortels doorgaans in de persoon en het werk  Er is een laatste druppel, maar de emmer was al vol

5 Fasering van het herstelproces (herwinnen van greep)  Crisisfase: werken aan begrip, acceptatie, structuur (rust en ontspanning)  Probleem en oplossingsfase: in kaart brengen van problemen en oplossingsrichtingen  Toepassings- en hervattingsfase: problemen oplossen en alle aspecten van het ‘normale’ leven weer oppakken

6 Taken :  Begrijpen  Accepteren  Rust en ontspanning  Oriëntatie op problemen  Oriëntatie op oplossingen  Oriëntatie op toepassingen Hersteltaken

7  Ca 3 weken er moet een oriëntatie op problemen zijn/ontstaan  Ca 6 weken er moet een oriëntatie op oplossingen zijn/ontstaan  9 tot 12 weken er moet een oriëntatie op toepassingen zijn/ontstaan Hoe blijkt stagnatie?

8 Wat doe je eraan als leidinggevende ?  De dialoog als vroege Poortwachter “ Niet de onbalans tussen persoon en werk is een voorspeller van verzuim, maar de wijze waarop werknemer en leidinggevende ermee omgaan”  Aansluiten bij herstelfase  Signaleren stagnaties

9 Signalen van dreigende overbelasting  frequent verzuim  werk niet af kunnen krijgen  als hoog ervaren werkdruk  stuwmeer vakantiedagen  personen met perfectionistische inslag  personen die geen nee kunnen zeggen

10 Spanningsklachten  Relatie met gebeurtenis/situatie/probleem (werk, privé)  Klachten:  lichamelijk (hartkloppingen, hoge bloeddruk)  cognitief (concentratiestoornissen)  Emotioneel (boos,bang, blij, bedroefd)  Gedragsmatig (harder werken, besluiteloos)  Klachten betrekkelijk licht  Sociaal functioneren (nog) intact

11 Overspanning (“surmenage”)  Relatie met stress (werk, privé)  Relatief korte voorgeschiedenis (< 12 weken)  Klachten: (ernstiger) distress  vermoeidheid  concentratieproblemen  onmacht om te presteren  ‘het niet meer aankunnen’  Sociaal disfunctioneren

12 Burnout (Liever: chronisch stress syndroom)  Als overspanning: klachten en disfunctioneren  Langere voorgeschiedenis (> 1 jaar)  Emotionele uitputting  Negatieve houding t.o.v. werk: vervreemding/ cynisme  Probleem met professionaliteit (minder presteren op het werk)

13 Oorzaken stress in het werk  Hoeveelheid werk en verstoringen  Weinig regelmogelijkheden  Weinig sociale ondersteuning van collega’s en/of leidinggevende  Ongewenste omgangsvormen  Onvoldoende kennis en ervaring  Weinig ontwikkelingsmogelijkheden en werkzekerheid

14 Invloed op stress Organisatie/manager:  taakeisen-regelmogelijkheden-sociale ondersteuning (Karaksek & Theorell) Individu:  Spanningsboog (Compernolle)

15 Karasekmodel

16 Preventie leidraad Twee niveau’s:  individueel  Signalen oppakken en bespreken  Terugkeergesprek bij verzuim  Frequent verzuimgesprek  afdelingsoverleg


Download ppt "Zelf aan de slag ?  Trainershandleiding  Oefeningen  Casuïstiek  Vaardigheidstraining psychisch verzuimgesprek  Vaardigheidstraining preventiegesprek."

Verwante presentaties


Ads door Google