De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HIC en F-ACT Hoe kunnen we elkaar versterken? Amersfoort, 16 mei 2014 Frits Bovenberg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HIC en F-ACT Hoe kunnen we elkaar versterken? Amersfoort, 16 mei 2014 Frits Bovenberg."— Transcript van de presentatie:

1 HIC en F-ACT Hoe kunnen we elkaar versterken? Amersfoort, 16 mei 2014 Frits Bovenberg

2 Wat is dit?

3 De meest gewenste situatie • Om het HIC-model goed te funderen is een gedegen samenwerking met ambulante teams essentieel • De samenwerking is transparant en toetsbaar • Kwaliteit toetsen en borgen met moderne technologie i.s.m. cliënten, familie en ambulante professionals • Blijvend leren en verbeteren (PDCA) draagt bij aan minder dwang en drang

4 Organiseer samenwerking

5 Uitgangspunten • Visie op herstel ondersteunende zorg combineren met medisch model • Lerende organisaties; continu samen verbeteren • Empowerment van cliënten bevorderen; ook klinisch • Zelfregie vervangt zelfstigma • Jargon en taal aanpassen • Eigen kracht cliënten en familie is uitgangspunt • Meer ervaringsdeskundigen en familie, inzetten • Bezieling terug bij een ondernemende professional • Triade van cliënt, familie en professional toetst en borgt de kwaliteit en voortgang van de teams

6 Wat staat hier?

7 Doel van een ZAG • Het efficiënt afstemmen van de behandeling voor de cliënt tijdens opname op de kliniek. • Duidelijkheid in behandelvraag voor alle betrokken partijen. • Duidelijkheid over verantwoordelijkheden tijdens opname in de kliniek. • Opnameverkortend en vooral opnamevoorkomend werken. • Goede samenwerking met ambulante teams.

8 Wat is de oplossing?

9 Wanneer een ZAG? • Een begin-ZAG bij aanmelding, een tussen-ZAG en een eind-ZAG. • Er vinden geen andere cliëntenbesprekingen plaats. • Zo nodig vinden meerdere tussen-ZAGs plaats. • Het behandelplan wordt besproken en gemaakt tijdens begin-ZAG. • Dit wordt eventueel geëvalueerd en bijgesteld bij een tussen-ZAG en geëvalueerd bij een eindZAG.

10 Wat wil de overheid?

11 Wat wordt er besproken tijdens een ZAG? • Wat is er aan de hand (probleemomschrijving)? • Wat is het behandeldoel? Wat zijn de hersteldoelen van de cliënt? • Wat gaat de kliniek inzetten (welke middelen, welke therapie)? • Wat kan de familie tijdens opname doen? • Wanneer het doel bereikt is? (een beoogde einddatum wordt afgesproken met cliënt en aanwezigen). • Afspraken dwang en drang (wat kunnen wij verwachten en wat verwacht cliënt) • Wanneer wordt er geëvalueerd? • Wat gaat het FACT-team in de opnameperiode regelen/bereiken? • Wat doet het ambulante team gedurende opname? Wat kan de rol zijn van de ervaringswerker en de familie-ervaringsdeskundige? • Wanneer is het doel bereikt (ontslagvoorwaarden)? • Een beoogde einddatum wordt afgesproken met de cliënt en aanwezigen (=eindZAG)

12 Checklist?

13 Checklist bij Eind-ZAG • Hoe heeft u de opname ervaren? • Zijn er punten waar u het over wil hebben? • Is er sprake geweest van dwang en drang? Zo, ja evalueren. • Hoe heeft u de samenwerking tussen het ambulante en klinische team ervaren tijdens opname? • Heeft u adviezen aan een van beide teams om dingen te veranderen? • Hoe hebben uw familieleden de opname ervaren? • Zijn er verbeterpunten en zo ja welke? • En voor wie?

14 Kwaliteit bewaken • Medewerkers van klinische en ambulante teams komen geregeld samen en vormen een hecht samenwerkingsverband • Nieuwe kennis, ervaringen, vaardigheden, inzichten etc. worden zo snel mogelijk gedeeld en doorgevoerd • Accreditatie van aangesloten medewerkers, door spiegelsessies in triade van cliënten, familie en professionals

15 Meer info? f.bovenberg@planet.nl Of beter, tot ziens op op linkedin ;)


Download ppt "HIC en F-ACT Hoe kunnen we elkaar versterken? Amersfoort, 16 mei 2014 Frits Bovenberg."

Verwante presentaties


Ads door Google