De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering van HIC Tessa de Bruin Michiel van Hees

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering van HIC Tessa de Bruin Michiel van Hees"— Transcript van de presentatie:

1 Financiering van HIC Tessa de Bruin Michiel van Hees
directeur financiën, ICT en facilitair GGz Breburg Michiel van Hees directeur CQ procesmanagement

2 Workshop We nemen u mee in de ontwikkeling van de business case HIC en de afwegingen die GGz Breburg hierin maakt en moet maken.

3 Probleemstelling Vanaf 2011 is GGZ Breburg bezig met de inhoudelijke ontwikkeling van de HIC In februari 2012 wordt de afdeling financiën betrokken bij de ontwikkeling van de ‘business case’

4 Uitgangspunten Doelgroep: volwassenen (verdeeld over 2 zorggroepen)
De HIC als preventie van separatie en in te zetten in plaats van traditionele gesloten bedden: Gebruik van fysieke ruimte voor geleidelijke de-escalatie Intensieve kortdurende klinische behandeling Is per dag duurder dan oorspronkelijke gesloten afdeling

5 Eerste analyses Productie kader: Rendement:
We kunnen niet huidig aantal gesloten bedden overzetten naar gelijk aantal HIC bedden binnen de bestaande productie middelen. De kosten per dag per bed stijgen Gaat de financier dit betalen? Rendement: Lastig een sluitende begroting te krijgen Huidige gesloten bedden zijn ook verlieslatend Willen we blijvend ‘subsidiëren’? Middelen verbouwing beperkt…

6 Extern perspectief Goed initiatief Maar, dit mag niet meer geld kosten
Betere resultaten t.a.v. dwang en drang Betere resultaten t.a.v. separatie Kortere opname Maar, dit mag niet meer geld kosten

7 Afwegingen Reductie van open bedden, wat betekent dit voor de cliënten die we binnen halen/krijgen? Welke verhouding gesloten/ open is nodig en wenselijk? Welke cliënten gaan we krijgen op de HIC?

8 Oplossingsrichtingen
Optimalisatie HIC: Met de inzet van nieuwe methoden/ technieken en innovatie: Lagere kosten per cliënt en/of Hogere opbrengsten voor de cliënt Inzet uitvoering (implementatie!): Verlagen aantal dagen verblijf/ aantal bedden Extramuralisering Kortere intensieve trajecten

9 Korte intensieve klinische opname (bron Business Case)
HIC afdeling Diensten 9-9-4 Teamleider (0,5 FTE per afdeling) Aantal bedden 27+3 Bezetting

10 Korte intensieve klinische opname (bron Frits Bovenberg)
HIC afdeling Diensten 2-2-1 Teamleider (0,5 FTE per afdeling) Aantal bedden 9+1 Bezetting

11 Extern perspectief Gemiddelde opbrengst per dag HIC:
50% verblijf D (€ 244,29) 50% verblijf F (€ 386,46) Gemiddeld: (€ 315,38) NB: Bij 9 bedden en een bezetting van met 0,5 FTE teamleider voor 1 afdeling kom je uit op: 1,36 FTE per bed = F Bij 10 bedden en een bezetting van met 0,5 FTE teamleider voor 1 afdeling kom je uit op: 1,23 FTE per bed = E Waarom verhouding D – F? Dan tenminste E-F

12 Extern perspectief De duurste bedden komen op het tarief van het huidig gemiddelde. Met de open bedden erbij wordt de bedprijs gemiddeld dus een stuk lager Vanuit de maatschappelijke bril bekeken een prima oplossing, dit kost GGZ Breburg echter wel een flink stuk omzet verblijf. Zolang je binnen het budget blijft, er niet meer wordt ingezet in bedden, zal het weinig problemen geven.

13 Interne afweging: welke kaders?
Strategisch beleidsplan: minder bedden, kwaliteit van zorg Wachtlijsten: onevenredige verdeling over doelgroepen Rendementseis per zorggroep

14 7. Conclusies Ontwikkeling van HIC op inhoud uitstekend
Qua financiering rond te krijgen mits schuiven binnen eigen budget Past alles nog (verhoudingen qua bedden/ambulant) Hebben we genoeg cliënten?


Download ppt "Financiering van HIC Tessa de Bruin Michiel van Hees"

Verwante presentaties


Ads door Google