De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelplan MFC De Kreek Visie en rendement Presentatie Commissie Samenleving en Financiën Gemeente Maasdriel, 21 augustus 2012 door Leendert de Jonge.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelplan MFC De Kreek Visie en rendement Presentatie Commissie Samenleving en Financiën Gemeente Maasdriel, 21 augustus 2012 door Leendert de Jonge."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelplan MFC De Kreek Visie en rendement Presentatie Commissie Samenleving en Financiën Gemeente Maasdriel, 21 augustus 2012 door Leendert de Jonge

2 Opdracht Opdrachtformulering volgens offerteaanvraag 14 januari 2011: • Uitgangspunten – Het opstellen van een businessplan voor MFC De Kreek – Subsidie 2007 (€ 300.000 ) is maximaal exploitatietekort • Aandachtspunten – Maatschappelijke functies zoveel mogelijk behouden; – Versterking dorpshuisfunctie van De Kreek; – Voor- en nadelen van privatisering in beeld brengen; – Versterking van de bestuurlijke invloed meenemen. • Een concreet voorstel twee maanden na opdrachtverlening.

3 Plan van aanpak Beperking exploitatie tekort Exploitatie analyse Versterking van functies voor- en nadelen privatisering Versterking Bestuurlijke invloed

4 Algemene conclusies exploitatie • Onderhoud/schoonmaak: kosten op redelijk niveau • Energie: grote kostenpost, maar moeilijk te verlagen • Personeel: beperkt aantal FTE, efficiënt ingezet • Subsidie: zwembad laag, sporthal goed • Groot onderhoud: geen reservering sinds 2007 • Financiële positie: negatief eigen vermogen

5 Conclusies exploitatie zwembad • Tarieven: kunnen beperkt verhoogd worden • Verhuur: veel verenigingen, 12u per week • Bezettingsgraad: goed • Aantal bezoekers: zeer goed • Dekkingspercentage: redelijk

6 Conclusies exploitatie sporthal/zalen • Tarieven: conform regio • Verhuur: marktconform (fitness) • Bezettingsgraad hal: goed, zalen: laag • Aantal bezoekers verenigingen: gunstig • Aantal bezoekers scholen: matig tot redelijk • Horeca: pachtprijs marktconform, winst laag

7 Optimalisering exploitatie Ontwikkel De Kreek als sport/vrijetijdscentrum: nieuwe doelgroepen, nieuwe producten • Hogere m² opbrengst (o.a. Horeca en zalen) en meer buitenactiviteiten • Versterking van strategisch management en marketing • Meer opbrengst uit reclame en sponsoring • Ongeorganiseerde sport kan groeimarkt zijn • Horeca: groei omzet en winst • Zaalverhuur: meer commercieel verhuur

8 Ontwikkelingspotenties • Versterking dorpshuisfunctie (sport en gezondheid) • Uitbreiding attracties zwembad • Uitbreiding commercieel verhuur (beauty and care) en kinderopvang • Meer manifestaties • Versterking jeugdwerk • Ontwikkeling speelweide ► Risico’s en bedreigingen: BTW, uitval huurder

9 Inschatting effecten Privatisering Omvorming tot commerciële onderneming: • kan positief zijn voor dorpshuisfunctie, • effect op subsidie onzeker Verkoop van de accommodatie: • Lagere gemeentelijke bijdrage • Nadelig voor ontwikkeling dorpshuisfunctie • Minder bestuurlijke invloed Overdracht beheer/exploitatie: • onzekere ontwikkeling

10 Versterking bestuurlijke invloed Suggesties uit het rapport: • Gestructureerd/frequenter bestuurlijk overleg • Regelmatig ambtelijk/informeel overleg • Kwartaalrapportages De Kreek • Prestatieafspraken budgetsubsidie • Nadere voorwaarden subsidieverlening

11 Nadere studie 1.Energiebesparing 2.Privatisering 3.Afstemming met Zaltbommel

12 Eindconclusie • Een exploitatietekort van € 300.000,-- is in de huidige constructie niet haalbaar • Oplossingsmogelijkheden voor het tekort: 1.Gemeente verleent € 34.963,-- aanvullende subsidie en neemt het risico van groot onderhoud op zich; 2.Gemeente verleent € 34.963,-- aanvullende subsidie en € 77.210 voor dotatie groot onderhoud.


Download ppt "Ontwikkelplan MFC De Kreek Visie en rendement Presentatie Commissie Samenleving en Financiën Gemeente Maasdriel, 21 augustus 2012 door Leendert de Jonge."

Verwante presentaties


Ads door Google