De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Dwang en Drang naar HIC Presentatie 08-10-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Dwang en Drang naar HIC Presentatie 08-10-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Van Dwang en Drang naar HIC Presentatie 08-10-2013

2 Geschiedenis HIC • Landelijk initiatief GGz Breburg • Expertmeeting febr 2012 • Heidagen HIC juli 2012 •Landelijke norm/model •HIC-monitor •Eerste opzet onderzoek • Eerste landelijke platformdag HIC 8 oktober 2012 • Heidagen HIC jan 2013 • Werkboek HIC juni 2013 • Eerste landelijk symposium HIC 6 jun 2013 • Herhaling landelijk symposium HIC 9 okt 2013 • Start landelijke platformcyclus HIC 15 nov 2013 met GGz Ned

3 Landelijke aandacht voor verbeteren onvrijwillige zorg Een zieke patiënt laat je niet alleen •Separeervrije zorg •Sluitende registratie dwangtoepassingen/Argus dataset •In- en externe consultatie •Scholing en deskundigheidsbevordering •Intensive care units •Veldnormen

4 In een context van…

5

6 6 0X 0 X Klinische module Ambulante behandeling: behandelpad(en) en modules Ambulant ingezette behandeling blijft doorgaan in de kliniek. Uitgangspunt: Behandeling vindt (onder regie van) ambulant plaats. Dus ook in de kliniek!

7 Nieuw model HIC

8 De nieuwe B-situatie •Fase groen:Ambulant + digibord •Fase oranje: HC + Comfortrooms •Fase rood: ICU + EBK

9 Nieuw model HIC

10 Essenties van de HIC •Contact met cliënt is de basis: geen eenzame opsluiting, face to face contact, één op één begeleiding. •Herstel van eigen regie is het doel •Samenwerking tussen hulpverleners, cliënt en naasten is startpunt en middel •Ambulante behandeling en begeleiding is leidend; opname is een onderbreking van ambulante behandeling en begeleiding •Een gezonde omgeving (healing environment) helpt •Organisatie breed werken aan preventie van crisis en de-escalatie is nodig •Professioneel werken en ervaringsdeskundigheid vullen elkaar aan •De ICU is een onbemande unit en integraal onderdeel van de HIC

11 De eerste 24 uur: 7 stappenplan 1. Investeren in contact, o.a. door ‘Eerste vijf minuten’ methodiek 2. Zorgafstemmingsgesprek 3. Risicotaxatie met hieruit voortvloeiende acties 4. Psychiatrisch onderzoek en heteroanamnese 5. Somatisch onderzoek 6. ROM 7. Behandelplan binnen 24 uur (+ kopie aan patiënt)

12 Behandelmodules - Psychiatrische behandeling, incl. (nood)medicatie - Somatische behandeling - Psycho-educatie - Geïntegreerde verslavingsbehandeling (IDDT) - Familie interventies/werken in de triade - Inzet van ervaringsdeskundigen - Vaktherapie, dagactiviteiten en sport - Dwangbehandeling indien noodzakelijk - Consultatie aan andere afdelingen

13 En…! Herstelondersteunende zorg De gehele behandeling staat in het teken van herstel binnen de 4 domeinen: - Gezondheid - Dagelijks functioneren - Identiteit - Maatschappelijke rollen Contact met ambulante behandelaar(s) - Opname op HIC ten dienste van behalen van (lange) termijn behandeldoelen - Ambulante behandelaar is betrokken bij opname, evaluaties en ontslag

14 HIC-monitor (60 items) 11 categorieën: •Teamstructuur •Teamproces •Diagnostiek, behandeling, behandelinterventies •Zorgorganisatie •Monitoring •Professionalisering •BOPZ •EPD •Ruimtelijke vormgeving •Veiligheid •Terugdringen dwang en drang

15 Way to go

16 Toekomst •Werkboek HIC •HIC-monitor •Certificering HIC •Landelijk platform HIC •Onderzoek HIC •MDR HIC •Bouwnorm HIC (GGz Nederland/TNO)

17 www.hic-psy.nl


Download ppt "Van Dwang en Drang naar HIC Presentatie 08-10-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google