De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen in rol Familieraden Kamer familieraden LPGGz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen in rol Familieraden Kamer familieraden LPGGz."— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen in rol Familieraden Kamer familieraden LPGGz

2 Inhoud ▪Ontwikkelingen ▪Gevolgen m.b.t familie en naasten ▪Doelstelling SLKF versus Kamer Familieraden LPGGz ▪Rol Familieraden

3 Ontwikkelingen (1) ▪Van zorgmaatschappij naar participatiemaatschappij: kanteling ▪Doel: ▪Kwaliteitsverbetering, vergroten betrokkenheid ▪Burger kan blijven meedoen aan samenleving ▪Gericht op mogelijkheden i.p.v. beperkingen ▪Voorkomen zwaardere zorg en beperking kostenstijging

4 Ontwikkelingen (2) ▪Maatregelen ▪Afbouw AWBZ per 1-1-2015: ▪WMO ▪ZVW ▪Kern AWBZ ▪Generalistische basis GGZ bij huisarts/POH; objectieve verwijscriteria ▪Ambulantisering en FACT ▪Overheveling taken naar gemeente (WMO en Jeugdzorg)

5 Ontwikkelingen (3) ▪Begeleid wonen GGZ naar gemeente in 2015 (WMO) ▪Begeleiding/dagbesteding naar gemeente (WMO) ▪Langdurige behandeling naar instelling (ZVW) ▪Alle intramurale zorg naar instelling (ZVW) ▪Richtlijnen voor scheiding zorg op basis van WMO of ZVW ▪CIZ bepaalt recht op aanspraken ZVW

6 Ontwikkelingen (4) ▪Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ (2013 - 2015): ▪GGZ Nederland, Zorgverzekeraars, Behandelaars, clienten en familie via LPGGz, etc. ▪Bestuurlijk akkoord herzien (looptijd tot 2017) ▪Mantelzorg ▪Discussiepunten (nog geen volledige overeenstemming): ▪GGZ in kern AWBZ (langdurige zorg) ▪Jeugd GGZ en rol gemeente ▪Rolverdeling gemeente

7 Uitgangspunten bestuurlijk akkoord ▪Zorg rondom patiënt en niet patent rond de zorg ▪Onder meer: ▪Zelfmanagement en herstelvermogen patiënt ▪Versterking positie huisarts ▪Ambulantisering ▪Transparantie ▪Kwaliteit (behandelrichtlijnen, kwaliteitsindicatoren) ▪Desitigmatisering ▪Afbakening verzekerd pakket ▪Patiënt veiligheid ▪E- health ▪Opheffen tweedeling somatiek – psychiatrie ▪Topzorg ▪Contractering

8 Ambulantisering in cijfers ▪2012: wonen en zorg 23.900 bedden (plaatsen) ▪Waarvan:15.900 beschermd wonen 8.000 verblijf in instellingen: ca. 2.400 ZZP 1 t/m 2; 1.600 ZZP 3 ▪2020:wonen en zorg 12.900 bedden (plaatsen) ▪Afbouw ca. 1.400 per jaar ▪Geen nieuwe instroom ZZP 1 en 2 ▪Uitstroom en herhuisvesting bij opnieuw vaststellen van indicatie (bron: Ypsilon 2013)

9 Gevolgen ▪Langdurige zorg ▪GGZ Jeugdzorg ▪Huisarts voor basiszorg (diagnose, 1 e lijns behandeling, verwijzing) ▪Klinische behandeling instelling ▪Fact/zorg aan huis vanuit instelling ▪Dagbesteding vanuit WMO ▪Ongelijke behandeling

10 Gevolgen familie en naasten ▪Zorg aan huis in plaats van instelling ▪Consequenties langdurige zorg ▪Dagbesteding ▪Zorg voor huisvesting ▪Mantelzorg

11 Doelen LPGGz ▪Het LPGGz is in 2007 opgericht door ggz-cliënten/familieorganisaties om de krachten te bundelen voor alle ggz-cliënten en hun familie/naastbetrokkenen in Nederland ▪De statutaire doelstellingen: -belangen behartigen namens cliënten/familie-organisaties, -ondersteunen van de aangesloten organisaties

12 Doelen SLKF ▪Familieraden ondersteunen, hun belangen behartigen en nieuwe familieraden oprichten. ▪Speerpunten zijn: ▪ondersteuning van de familieraden bij de implementatie van de modelregeling “Betrokken omgeving” ▪Professionalisering van de vrijwilligers in de familieraden en bevorderen van professionele ondersteuning door hun GGZ organisatie ▪Behartigen van de belangen van familieraden in de GGZ op landelijk niveau en fungeren als spreekbuis van de aangesloten familieraden. ▪Bevorderen dat de familie een volwaardige gesprekspartner is in de zorg, behandeling en begeleiding van cliënten. Het streven is een wettelijk kader voor familieraden in de GGZ.

13 Doel FR ▪Als onafhankelijk medezeggenschapsorgaan binnen de GGZ-instelling de collectieve belangen van familie behartigen ▪Verbeteren van de betrokkenheid en bejegening van familie bij de behandeling van cliënten in een instelling ▪Stimuleren van de ontwikkeling en implementatie van goed familiebeleid binnen de instelling ▪Goed familiebeleid omvat: ▪Richtlijnen voor de wijze waarop familie wordt bejegend, geïnformeerd en betrokken bij de behandeling van de cliënt ▪Een goed gefaciliteerde familieraad ▪Een onafhankelijke familievertrouwenspersoon ▪Een formele klachtenregeling voor familie

14 Discussie: andere rol FR? ▪Andere gesprekspartners ▪Rol m.b.t. instelling ▪Rol m.b.t. ambulante behandeling ▪Rol m.b.t. gemeente en WMO ▪Positie, zichtbaarheid en wettelijke verankering ▪Andere rol Kamer Familieraden LPGGz

15 Discussie: andere taken FR? ▪Beperken tot huidige taken binnen instelling ▪Specialisatie ▪Adviestaken: ▪Advisering als medezeggenschapsorgaan in beleid ▪Inbrengen ervaringsdeskundigheid ▪Taken m.b.t. WMO


Download ppt "Veranderingen in rol Familieraden Kamer familieraden LPGGz."

Verwante presentaties


Ads door Google