De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Complexiteit zorg. Van A naar Beter onderwijs op weg naar deskundige professionals Joost Kamoschinski.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Complexiteit zorg. Van A naar Beter onderwijs op weg naar deskundige professionals Joost Kamoschinski."— Transcript van de presentatie:

1 Van A naar Beter onderwijs op weg naar deskundige professionals Joost Kamoschinski

2 Complexiteit zorg

3 GGZ Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
medewerkers ( fte) Verschillende circuits: volwassenen, ouderen, K&J, verslavingszorg, forensische zorg, RIBW 2010: ongeveer 1mlj mensen behandeld, waarvan 90% ambulant

4 Ontwikkelingen zorg Zorg
Nieuwe echelons: basisGGZ en gespecialiseerde GGZ: huisarts (poh-ggz) poortwachter Marktwerking Transities (jeugdzorg, langdurige zorg) Bezuinigingen (pakketmaatregelen) Effectiviteit / transparantie Ambulantisering

5 Bestuurlijk akkoord ggz
Inhoud bestuurlijk akkoord ggz: Beperkt groeipercentage/gepast gebruik Invoering basisGGZ en gespecialiseerde GGZ Ambulante behandeling uitgangspunt Beddenreductie / ambulantisering Transparantie / ROM HerstelOndersteunende Zorg (HOZ)/Zelfmanagement/Ervaringsdeskundigen Preventie Terugdringen Dwang & Drang E-mental Health Evidence Based Werken (EBP) Prestatiebekostiging/Marktwerking Destigmatisering

6 Cijfers Verpleegkundigen
Eerste beroepsgroep GGZ: personen Met name werkzaam in geïntegreerde instelling en verslavingszorg Opleidingsniveau: - HBO 63% - MBO 37% Verwachte groei mbo-Vp tot 2015: 2 - 4% (2012)

7 Samenwerking mbo - werkveld
Onderwijs = theorie en praktijk (RINO) Noodzaak! Last of lust? Gedeelde verantwoordelijkheid Convenant ‘Naar volwaardig partnerschap in het beroepsonderwijs in de Zorg’ (nov. 2010): representatief overleg

8 (kern)taken Werken vanuit paradigma HOZ
Beleidscyclus verpleegplan (opstellen, evalueren, bijstellen) Persoonlijke basiszorg Verpleegkundige handelingen Begeleiden op psychosociaal gebied en zingeving Ondersteunen cliënt/naastbetrokken tav zelfmananegement Crisisinterventie / D&D Preventie toepassen Coördineren verpleegkundig proces gezondheidsvoorlichting Specifieke ggz-vakkennis (!)

9 Lust en Last Lust: Samen streven naar betere professionals, naar meer maatwerk en behoud beroepsgerichte vakken. Last: Verschillende belangen Vereenvoudiging kwalificatiestructuur AVO-isering: B is Beroeps Transparantie: wat leren ze nu precies?

10 Kennisbundels ggz Inhoud onderwijs in regio geconcretiseerd: vertaling kd naar curriculum Theoretische woorden naar praktische lessen Kennisbundels hulpmiddel! Kennisbundels overeenkomstig ontwikkelingen ggz en kerntaken mbo-Vp Kennisbundels ontwikkeld vanuit werkveld

11 Liefde is… Samen kennisbundels implementeren Samen exameneisen bepalen
Samen verantwoordelijkheid dragen Samen het beste eruit proberen te halen

12 Einde Beroepscompetentieprofiel mbo-verpleegkundige te bestellen bij GGZ Nederland, Bedankt voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Complexiteit zorg. Van A naar Beter onderwijs op weg naar deskundige professionals Joost Kamoschinski."

Verwante presentaties


Ads door Google