De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van A naar Beter onderwijs op weg naar deskundige professionals Joost Kamoschinski.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van A naar Beter onderwijs op weg naar deskundige professionals Joost Kamoschinski."— Transcript van de presentatie:

1 Van A naar Beter onderwijs op weg naar deskundige professionals Joost Kamoschinski

2 Complexiteit zorg

3 GGZ •Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg •88.000 medewerkers (69.000 fte) •Verschillende circuits: volwassenen, ouderen, K&J, verslavingszorg, forensische zorg, RIBW •2010: ongeveer 1mlj mensen behandeld, waarvan 90% ambulant

4 Ontwikkelingen zorg Zorg •Nieuwe echelons: basisGGZ en gespecialiseerde GGZ: huisarts (poh-ggz) poortwachter •Marktwerking •Transities (jeugdzorg, langdurige zorg) •Bezuinigingen (pakketmaatregelen) •Effectiviteit / transparantie •Ambulantisering

5 Bestuurlijk akkoord ggz Inhoud bestuurlijk akkoord ggz: •Beperkt groeipercentage/gepast gebruik •Invoering basisGGZ en gespecialiseerde GGZ •Ambulante behandeling uitgangspunt •Beddenreductie / ambulantisering •Transparantie / ROM •HerstelOndersteunende Zorg (HOZ)/Zelfmanagement/Ervaringsdeskundigen •Preventie •Terugdringen Dwang & Drang •E-mental Health •Evidence Based Werken (EBP) •Prestatiebekostiging/Marktwerking •Destigmatisering

6 Cijfers Verpleegkundigen •Eerste beroepsgroep GGZ: 25.900 personen •Met name werkzaam in geïntegreerde instelling en verslavingszorg •Opleidingsniveau: - HBO63% - MBO37% •Verwachte groei mbo-Vp tot 2015: 2 - 4% (2012)

7 Samenwerking mbo - werkveld •Onderwijs = theorie en praktijk (RINO) •Noodzaak! Last of lust? •Gedeelde verantwoordelijkheid •Convenant ‘Naar volwaardig partnerschap in het beroepsonderwijs in de Zorg’ (nov. 2010): representatief overleg

8 (kern)taken •Werken vanuit paradigma HOZ •Beleidscyclus verpleegplan (opstellen, evalueren, bijstellen) •Persoonlijke basiszorg •Verpleegkundige handelingen •Begeleiden op psychosociaal gebied en zingeving •Ondersteunen cliënt/naastbetrokken tav zelfmananegement •Crisisinterventie / D&D •Preventie toepassen •Coördineren verpleegkundig proces •gezondheidsvoorlichting •Specifieke ggz-vakkennis (!)

9 Lust en Last Lust: Samen streven naar betere professionals, naar meer maatwerk en behoud beroepsgerichte vakken. Last: Verschillende belangen Vereenvoudiging kwalificatiestructuur AVO-isering: B is Beroeps Transparantie: wat leren ze nu precies?

10 Kennisbundels ggz •Inhoud onderwijs in regio geconcretiseerd: vertaling kd naar curriculum •Theoretische woorden naar praktische lessen •Kennisbundels hulpmiddel! •Kennisbundels overeenkomstig ontwikkelingen ggz en kerntaken mbo-Vp •Kennisbundels ontwikkeld vanuit werkveld

11 Liefde is… •Samen kennisbundels implementeren •Samen exameneisen bepalen •Samen verantwoordelijkheid dragen •Samen het beste eruit proberen te halen

12 Einde Beroepscompetentieprofiel mbo-verpleegkundige te bestellen bij GGZ Nederland, www.ggznederland.nl www.ggznederland.nl Bedankt voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Van A naar Beter onderwijs op weg naar deskundige professionals Joost Kamoschinski."

Verwante presentaties


Ads door Google