De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan 2012 - 2013 Algemene ledenvergadering HVE 26 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan 2012 - 2013 Algemene ledenvergadering HVE 26 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplan 2012 - 2013 Algemene ledenvergadering HVE 26 september 2012

2 Route naar plan trends en ontwikkelingen missie en mogelijkheden van de HVE rol van leden en Hagro’s belangrijke dossiers prioriteiten stellen Concreet plan aanpak

3 Trends vergrijzing transparantie zorg moet goedkoper budgetten en regie naar de regio poortwachter en zorgcoördinator managen en organiseren samenwerkingsoriëntatie multidisciplinair

4 Ontwikkelingen (1) PvdA of VVD minister? toename van de vraag naar huisartsenzorg substitutie van zorg integratie van SEH en HAP toegankelijkheid huisartsenzorg overdag en ‘s avonds bekostiging huisartsenzorg van ketenzorg naar populatiegerichte bekostiging

5 Ontwikkelingen (2) bekostiging eerstelijnsdiagnostiek wijzigingen in de GGZ vereniging en solidariteit jeugdzorg wordt taak van gemeenten AWBZ onder verantwoordelijkheid van gemeenten binnen WMO publieke taken voor huisarts

6 Substitutie NZa-advies en convenant LHV - VWS versterking van poortwachtersfunctie samenwerking huisarts – specialist tarief consultatie specialist; meekijktarief huisartsendiagnostiek met “tele-technieken” spiegelinfo over verwijzingen

7 integratie HAP-SEH HAP – SEH onder een dak 2013 LHV en VWS zetten zich in voor integratie discussie over kwaliteit spoedzorg NPCF toegankelijkheid praktijken in avond? rol zorgverzekeraar

8 Bekostiging Veranderende bekostigingssystematiek Advies van de NZa aan minister terug naar basistarieven: consulten en visites (I&M, POH, etc. vervalt) Extra budgetten naar zorgverzekeraars voor aanvullende programma’s van zorgvernieuwing

9 Eerstelijnsdiagnostiek Nza-advies: vrije prijzen; prestatiebekostiging prestatie (de prijs) omvat afname t/m advies budgetkader huisartsen verkleind voor nieuw apart budget eerstelijnsdiagnostiek wie gaat bepalen: huisartsen en/of zorgverzekeraars ?

10 GGZ basis GGZ-advies van de NZa convenant LHV – VWS : meer POH-GGZ psychische klachten als somatische klachten; huisarts als poortwachter en als coördinator kennis op het gebied van het GGZ klachten inzicht in 1 e en 2 e lijns zorgaanbod verwijsafspraken

11 De wijk populatiegerichte zorg op wijkniveau multidisciplinaire samenwerking centrale rol van wijkgezondheidscentrum gemeentelijke verantwoordelijkheid groeit meer aandacht voor preventie binnen abonnementstarief?

12 De HVE … zet zich in voor regionale regie vanuit de huisartsenzorg; voor doelmatiger werk en een betere toegeleiding heeft evenveel “macht” als de leden collectief willen inzetten kan uitvoeringsorganisaties aansturen: MCCE, Diamuraal en WDH kan op de schaal van Eemland met partijen afspraken maken, dit is lastiger op wijkniveau maakt leden beter in staat om eigen koers te varen

13 De HVE, de leden… vernieuwingsgezind? een collectief? komen leden samenwerkingsafspraken na? accepteren wij alles van andere zorgpartners? helpen wij elkaar verder? wat is de positie /het belang van de Hagro ?

14 Dossiers HAP en positionering spoedzorg in de regio scherp krijgen; ANW zorg = spoedzorg? substitutie en diagnostiek: inhoudelijke samenwerkingsafspraken maken op een aantal te prioriteren onderwerpen op vakgroepniveau met specialisten Meander MC (of met anderen?) hoe is de toename van zorgvragen op te vangen? samenwerking met GGZ instellingen: GGZ Centraal en Riagg en Meander/Symfora

15 Uw dossiers? bespreek het in de Hagro vraag bureau om ondersteuning koppel tijdig terug er gaat een lijstje van activiteiten ontstaan als aandachtspunten in portefeuilles van bestuursleden elk dossier krijgt “button” op website stand van zaken komt elke ledenvergadering terug

16 agenda voor de zorg Nadruk op gezondheid en gedrag en kwaliteit van leven Zelfmanagement en eigen regie patiënt/cliënt Hervormen van de care, optimaliseren van de cure Zinnige en gepaste zorg Een goed werkende arbeidsmarkt Innovatieve zorg Herinrichting van het zorglandschap Mededinging ten dienste van samenwerking Nieuwe bekostiging en financiering voor de zorg


Download ppt "Beleidsplan 2012 - 2013 Algemene ledenvergadering HVE 26 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google