De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketenzorg is een samenhangend geheel van zorg en dienstverlening, kenmerken zijn maatwerk, flexibiliteit en continue afstemming op de behoeften van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketenzorg is een samenhangend geheel van zorg en dienstverlening, kenmerken zijn maatwerk, flexibiliteit en continue afstemming op de behoeften van."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Ketenzorg is een samenhangend geheel van zorg en dienstverlening, kenmerken zijn maatwerk, flexibiliteit en continue afstemming op de behoeften van de cliënt. Ketenzorg omvat verschillende domeinen; mantelzorg en vrijwilligers zijn cruciaal, maar ook welzijn, wonen, zorg en behandeling. Ketenzorg is niet vrijblijvend, wordt vastgelegd in afspraken tussen betrokkenen.

4 Zorgstandaard

5

6 Preventie Adequate en begrijpelijke informatie Voorlichting Telefonische hulp Website Alzheimer Nederland Gemeenten Welzijn/Mee en vrijwilligers Signaleren en verwijzen Herkennen signalen, begeleiden om hulp te zoeken Zelftesten/Huisbezoeken Deskundigheids- bevordering/ Vroegsignalering Werkafspraken Alle partners die werken met ouderen

7

8 Alanna Shaikh http://www.ted.com/talks/lang/nl/alanna_shaikh_h ow_i_m_preparing_to_get_alzheimer_s.html

9 Diagnostiek Informatie, onderzoek en behandeling Afspraken over toeleidingstraject Thuisdiagnostiek Huisarts/ Goac/ Geheugenpolikliniek Specialistische polikliniek Dementieconsulent Zorgplan, met alle behandelings- en zorg-interventies Draagkracht en draaglast van cliëntsysteem Coördinatie van zorg Team van Dementieconsulenten

10

11 Behandeling/begeleiding Vraag gestuurd Autonomie Multidisciplinair Advanced Care Planning, gericht op omgaan met gevolgen Technologie Medisch hoofdbehandelaar Multidisciplinair Coördinatie door Dementieconsulent Zorg en diensten Huishoudelijke hulp en hulp bij ADL Activiteiten Respijtzorg Crisishulp Woonvormen MEE/Welzijn Zorgaanbieders Vrijwilligers

12 Team van Dementieconsulenten

13 Dementieconsulenten 16,5 fte, 22 dementieconsulenten Specialistenteam, aanvullend op reguliere zorg Palliatieve zorg, mantelzorgondersteuning, technologie-domotica etc…. Dilemma vertrouwensrelatie en afstand Samenwerking in multidisciplinair team Samenwerking met casemanagers palliatieve zorg Verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden Onafhankelijk

14 Kluwenmodel

15 Ketenzorg Dementie Gemeenten Informatie en voorlichting, scholing, voorlichtingsbijeenkomsten, passende activiteiten en opvangmogelijkheden Welzijn en Mee Inschakelen en samenwerken met dementieconsulent, werkwijze op elkaar afstemmen, nieuw aanbod afstemmen op behoefte Huisartsen Vroegsignalering, vroegdiagnostiek, verwijzen, afstemming en samenwerking, multidisciplinair overleg Zorgaanbieders Deskundigheidsbevordering, inschakelen van en samenwerken met dementieconsulent, nieuw/passend aanbod, domotica

16 Plan 2013 Met alle gemeenten plan van aanpak bevorderen ketenzorg, samenwerking lokale partijen en nieuw aanbod aan activiteiten en ondersteuning door oppas en logeermogelijkheden Werkgroep gemeenten samenstellen om lokale aanpak verder te ontwikkelen en aansluiting met het regionale team van dementieconsulenten te optimaliseren

17 vervolg Heel veel voorlichting en deskundigheidsbevordering organiseren Het specialistententeam zo deskundig en gemotiveerd houden als zij nu zijn Multidisciplinair overleg organiseren Actualisatie Zorgpad Formaliseren van de ketenzorg in een ketenprotocol Samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen optimaliseren

18 Hansje Pontier coördinator Ketenzorg Dementie regio Waardenland 06 21568833 h.pontier@rivas.nl


Download ppt "Ketenzorg is een samenhangend geheel van zorg en dienstverlening, kenmerken zijn maatwerk, flexibiliteit en continue afstemming op de behoeften van."

Verwante presentaties


Ads door Google