De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een laagdrempelige inloop in de wijk Barbara de Groen Zorgtotaal Beurs Utrecht, 15 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een laagdrempelige inloop in de wijk Barbara de Groen Zorgtotaal Beurs Utrecht, 15 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Een laagdrempelige inloop in de wijk Barbara de Groen Zorgtotaal Beurs Utrecht, 15 maart 2013

2 Achtergrond •Vilans Kenniscentrum langdurende zorg •Doel: kwaliteit van leven verbeteren van mensen die lange tijd zorg en ondersteuning nodig hebben •Langer en gezonder leven in eigen omgeving •Chronisch Zieken o.a.: invoering zorgstandaarden, persoonsgerichte zorg, zelfmanagement en wijkgericht werken

3 Onze visie •Toename chronisch zieken •Krimpende arbeidsmarkt •Stijgende kosten Vragen om andere inrichting van zorg Eigen regie, zelfmanagement, preventie

4 Inloop in de wijk •Advies RVZ: Zorg voor je Gezondheid! Van zz naar gg •Inloopcentrum vóór huisarts •Preventie, zelfmanagement en participatie •Vraag: wat is er in Nederland?

5 Kenmerken inloopcentrum •Laagdrempelige toegang •Centrale locatie in de woonwijk •Medewerker die hulpvraag kan achterhalen en kennis heeft van de sociale kaart •Doel: wegwijs maken, bevorderen van gezondheid en participatie •Vanuit zorg of welzijn met intentie tot het verenigen van beide •(Financiering door gemeente en/of zorgverzekeraar)

6 Acht initiatieven 1.Stip Groningen 2.Centrum Huisartsen Schiedam 3.Wijkschakelpunt Amsterdam 4.Mozaïek Rotterdam 5.Portal Kessel 6.Resto van Harte 7.Welzijn op recept Nieuwegein 8.Trefpunt Zelfzorg Enschede

7 •Informeren en adviseren •Stips in 13 wijken in Groningen •Voor alle wijkbewoners

8 Waarom? •Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid •Signaleren •Ontmoetingen stimuleren •Activering en ondersteuning

9 •F •Frontoffice – Stipvrijwilligers •Backoffice – uitvoerend netwerk Zorgen voor Morgen –Samenwerkingsconvenant 29 ketenpartners, waaronder woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen

10 •Hoe? •Huisbezoekprojecten •Hulpdiensten/tuinbeheerteams •Mantelzorgondersteuning •Vrijwilligersvacaturebank

11 Centrum Huisartsen Schiedam Laagdrempelig inloopcentrum voor: •Eenvoudige medische ingrepen •Bloedafname •Zelfzorgadvies •Andere vragen

12 Centrum Huisartsen Schiedam •Inloopcentrum bemand door doktersassistentes en verpleegkundigen •Huisarts als achterwacht •Eind vd dag bespreking consulten met HA •Meer tijd, meer aandacht voor leefstijl, sneller signaleren

13 Handreiking Handreiking Opzet Inloopfunctie •Co-creatie Vilans en 8 initiatieven •Voor wie? –professionals in zorg, welzijn, publieke gezondheid in de wijk

14 Opbouw handreiking •Opzet inloopfunctie in 5 fasen –Initiatieffase –Ontwerpfase –Voorbereidingsfase –Uitvoeringsfase –Uitbouw/monitoringsfase •Succesfactoren en barrières

15 Fase 1 Initiatieffase •Foto van de wijk –Wat is nodig? –In kaart brengen bestaand aanbod •Aansluiting vinden met … •Samenwerkingspartners bepalen •Financiering

16 Fase 2 Ontwerpfase •Missie en visie •Diensten en producten •Inrichten frontoffice •Inrichten backoffice •Werkwijze

17 Fase 3 Voorbereidingsfase •Werving personeel •Werkwijze uitwerken •Opleiden front office personeel •Communicatiestrategie

18 Fase 4 Uitvoeringsfase •Monitoren van werkwijze •Samenwerking front- en back office

19 Fase 5 Uitbouwfase •Evalueren resultaten •Gezamenlijk uitwisselen over doorontwikkeling

20 Vilans gaat wijkgericht verder •Samen met partners op het gebied van zorg, welzijn, wonen en sport de gezondheid en participatie in de wijk bevorderen •Lokale samenwerking organiseren •Doet u mee?

21 Dank voor je aandacht Handreiking downloaden via: www.vilans.nl www.kennispleinchronischezorg.nl Voor contact: •Barbara de Groen: b.degroen@vilans.nl


Download ppt "Een laagdrempelige inloop in de wijk Barbara de Groen Zorgtotaal Beurs Utrecht, 15 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google