De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor morgen Schets van preventieve zorg voor ouderen op lokaal niveau Riki van Overbeek Bijeenkomst NUZO, 24 juni 2010 Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor morgen Schets van preventieve zorg voor ouderen op lokaal niveau Riki van Overbeek Bijeenkomst NUZO, 24 juni 2010 Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor morgen Schets van preventieve zorg voor ouderen op lokaal niveau Riki van Overbeek Bijeenkomst NUZO, 24 juni 2010 Utrecht

2 www.vilans.nl Quickscan  Quickscan uitgevoerd voorjaar/zomer 2009  Opdracht Ministerie VWS  In kader van Wet publieke gezondheid  Ouderengezondheidszorg binnen reikwijdte van Wpg (artikel 5a)  Uitvoering Wpg primair onder verantwoordelijkheid van gemeenten  Welke activiteiten vinden al plaats en door wie?

3 www.vilans.nl Opzet Quickscan  Casestudie bij vijf gemeenten (waaronder groepsgesprekken met ouderen)  Onderzoek onder 40 gemeenten  ggd, (thuis)zorg, eerste lijn, welzijnswerk, ggz  Interviews met landelijke organisaties  Onderzoek onder consultatiebureaus voor ouderen

4 www.vilans.nl Resultaten en Conclusies •Wat is het aanbod van preventieve activiteiten voor ouderen? •Wie zijn de doelgroepen en wat is het bereik? •Wie organiseren de activiteiten, hoe worden ze gefinancierd en wat is de rol van de gemeenten?

5 www.vilans.nl Stoppen met roken Tegengaan gebruik slaap- en kalmeringsmiddelen Voorkomen van overgewicht Beweegprogramma’s Valpreventie Polyfarmacie Vroegsignalering dementie Vroegsignalering angst & depressie Voorkomen eenzaamheid Mantelzorgondersteuning Bevorderen zelfmanagement Bevorderen maatschappelijke participatie

6 www.vilans.nl Aanbod preventieve zorg voor ouderen  Zeer divers aanbod, maar geen volledig overzicht.divers aanbod  Grote lokale verschillen.  Overlap, maar ook tekort.  Aandacht voor vroegsignalering, maar niet altijd passende interventies voorhanden.

7 www.vilans.nl Aanbod (vervolg)  Effectiviteit van interventies lastig te bepalen.  Behoefte aan meer interventies rond eenzaamheid, dementie, bewegen, valrisico, het overmatig gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen en angst en depressie bij ouderen

8 www.vilans.nl Bereik doelgroepen  Niet altijd toegesneden op ouderen als doelgroep of op oudere risicogroepen (lage SES, oudere migranten en oudere mantelzorgers).  Risicogroepen nog onvoldoende bereikt, vooral sociaaleconomisch kwetsbare groepen en oudere migranten.  Behoefte aan een wijkgerichte aanpak.

9 www.vilans.nl Organisatie, financiën en rol gemeenten  Veelheid organisaties.  Geen intensieve lokale samenwerking.  Diverse financieringsbronnen, nauwelijks structureel.  Belangrijke rol voor de gemeente om het aanbod beter af te stemmen op de behoefte van de populatie.

10 www.vilans.nl Wat vinden ouderen zelf? •Ouderen meer zelf betrekken bij beleid en uitvoering van preventie. •Integrale aanpak: in relatie tot wonen, welzijn en zorg •Wijkgericht met aandacht voor de samenstelling van de ouderen in de wijk

11 www.vilans.nl Rapport Zorg voor morgen Bestellen of downloaden: www.vilanswebwinkel.nl


Download ppt "Zorg voor morgen Schets van preventieve zorg voor ouderen op lokaal niveau Riki van Overbeek Bijeenkomst NUZO, 24 juni 2010 Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google