De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coalitie gezond geweten Fit-4-work Een aanpak van G4-SZW, GGD en UWV Dr. Erik Ruland, consultant voor publieke gezondheidszorg Programmamanager Gezonde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coalitie gezond geweten Fit-4-work Een aanpak van G4-SZW, GGD en UWV Dr. Erik Ruland, consultant voor publieke gezondheidszorg Programmamanager Gezonde."— Transcript van de presentatie:

1 Coalitie gezond geweten Fit-4-work Een aanpak van G4-SZW, GGD en UWV Dr. Erik Ruland, consultant voor publieke gezondheidszorg Programmamanager Gezonde Wijkaanpak, Gemeente Den Haag Kwartiermaker G4 Consortium Fit-4-work

2 Coalitie gezond geweten 1.Aanpak SEGV in de G4, voorbeeld Den Haag 2.Fit-4-work 3.Evaluatiestudie Fit-4-work 4.MKBA ex ante 5.Conclusie Inhoud

3 Coalitie gezond geweten Waarom?

4 Coalitie gezond geweten Aanpak langs 4 ‘sporen’:

5 Coalitie gezond geweten Den Haag: Meerjarenplan ‘Samen Gezond’ 2010-2014 29 organisaties integraal: 4 sporen 5 thema’s: overgewicht, depressie, roken, eenzaamheid, long- en hartvaatziekten budget: € 24 mln. www.gezondgeweten.nl

6 Coalitie gezond geweten Spoor 4. Kunnen meedoen 1. Onderwijs: terugdringen schoolverzuim (VSV) taalvaardigheid, bestrijding analfabetisme 2. Beroep/werk: re-integratie: Fit-4-work 3. Inkomen: armoedebestrijding 4. Participatie: Wmo-beleid

7 Coalitie gezond geweten Stapeling van ongunstige factoren in krachtwijken

8 Coalitie gezond geweten

9 Stapeling naar werksituatie

10 Coalitie gezond geweten % inwoners met hoog risico op depressie of angststoornis: stapeling onder uitkeringsgerechtigden

11 Coalitie gezond geweten 2. Fit-4-work G4 initiatief van Sociale diensten, UWV en GGD’en Doelgroep: ‘granietenbestand’, psychische klachten, sociale problemen (schulden) Implementeren van IPS: ‘individual placement en support’

12 Coalitie gezond geweten IPS leidt tot snellere werkhervatting

13 Coalitie gezond geweten Fit-4-work Aanpak (primair proces): IPS, werk als medicijn integrale diagnostiek cliënt centraal, aanbod eromheen GGZ en leefstijlprogramma’s werk en participatie ondersteuning op werkplek wijkgericht

14 Coalitie gezond geweten Ontwikkelingsfasen Fit-4-Work Probleemanalyse en doelgroepselectie Omvang doelgroep: ± 20.000 in Den Haag Pilot R’dam (n=200); internationale literatuurstudie Samenwerking met EUR, SWA, SEO, e.a. Wetenschappelijke trial in G4: n=1500 –Procesevaluatie –Effectevaluatie (gezondheid en uitstroom) –Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) Raad van Advies (o.a. min. SZW, VWS) Landelijk interpretatie uitkomsten MKBA

15 Coalitie gezond geweten Wat betekent dit concreet?

16 Coalitie gezond geweten 3. Evaluatiestudie Fit-4-work Uitvoering door: Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg SWA Rotterdam Evaluatie bestaat uit 3 delen: Formatieve evaluatie (zijn doelen van F4W bereikt?) Effect evaluatie (wat is de (kosten-) effectiviteit van F4W?) Summatieve evaluatie (welke elementen dragen bij aan effectiviteit F4W?) Gerandomiseerd experiment met twee armen: Interventiegroep  F4W interventie Controle groep  standaard re-integratie

17 Coalitie gezond geweten Opzet studie effectevaluatie Aanmelding Randomisatie Fit-4-Work interventie Standaard re-integratie traject 1e meetmoment (nulmeting) 2e meetmoment (12 mnd) 3e meetmoment (24 mnd)

18 Coalitie gezond geweten Gegevensverzameling Primaire uitkomstmaten: Ervaren psychische gezondheid Werkhervatting (beëindiging van uitkering vanwege betaalde arbeid) Gedeeltelijke werkhervatting (werk in beschermde situatie) Sociale participatie Interview van deelnemers Baseline (nulmeting), 12 maanden, 24 maanden Data records Sociale diensten en UWV

19 Coalitie gezond geweten 4. MKBA ex ante van Fit-4-work Kosten en baten komen o.a. bij de volgende actoren terecht: 1.Cliënten 2.Omgeving van cliënten (familie, buurt) 3.Uitvoerders: gemeente (SZW), UWV 4.Re-integratie bedrijven, schuldhulpverleningsinstanties 5.Werkgevers 6.Verdrongen werknemers (voorzover van toepassing) 7.Zorgverzekeraars 8.Overige maatschappij (belastingbetaler)

20 Coalitie gezond geweten Van interventie naar kosten en baten Bron: Kok e.a. (2011)

21 Coalitie gezond geweten IPS kan leiden tot meer regulier werk Bron: Michon e.a. (2011)

22 Coalitie gezond geweten Voor doelgroep met psychische klachten: gebruik extramurale zorg neemt eerst toe en daarna af, t.o.v. niet/onregelmatig werkenden Bron: Bush et al. (2009)

23 Coalitie gezond geweten Voorbeeld kosten en baten analyse

24 Coalitie gezond geweten 5. Conclusie MKBA is zeer complex Doelgroep, interventie en intermediaire effecten moeten scherp omschreven zijn Gevoeligheidsanalyses geven marges in uitkomsten aan Opzet van Fit-4-work in G4 biedt een unieke kans om via een MKBA ex post veel te leren over rendementen van een integrale aanpak


Download ppt "Coalitie gezond geweten Fit-4-work Een aanpak van G4-SZW, GGD en UWV Dr. Erik Ruland, consultant voor publieke gezondheidszorg Programmamanager Gezonde."

Verwante presentaties


Ads door Google